Ocena brak

Administracja ziem polskich pod okupacją niemiecką

Autor /Adolf Dodano /11.08.2011

Od 01.09.1939 r. ustawą Reichstagu włączono do Rzeszy Wolne Miasto Gdańsk. Dekretem Hitlera z 08.10.1939 wcielono:

Pomorze, część woj. łódzkiego, Górny Śląsk, Zagłębie Dąbrowskie, część woj. krakowskiego (zachodnie powiaty), warszawskiego (okręg ciechanowski) oraz Suwalszczyznę. 1.08.1941 włączono okręg białostocki znajdujący się dotychczas pod okupacją radziecką. Z części terytorium wcielonego do rzeszy utworzono 2 nowe okręgi:

GdańskPrusy Zachodnie, Kraj Warty, które dzieliły się na rejencje, te zaś na powiaty: miejskie i wiejskie (z wyjątkiem rejencji białostockiej podzielonej na komisariaty obwodowe) pozostałe ziemie włączono do istniejących prowincji niemieckich. Centralnym urzędem Rzeszy dla ziem wcielonych były zgodnie z dekretem z 8.10.1939 Minister Spraw Wewnętrznych

Na czele administracji okręgu Rzeszy stał mianowany przez kanclerza Rzeszy namiestnik, będący jednocześnie szefem Narodowo-Socjalistycznej Niemieckiej Partii Pracy (NSDAP) Kierował administracją państwową w tym zespoloną bezpośrednio. Znacznie poszerzono także kompetencje nadprezydentów w prowincjach. Administracją rejencji kierował prezes rejencji.

Administracja powiatu wiejskiego – starosta. Zaś miejskiego – burmistrz. Wszyscy łączyli w swym ręku także funkcje szefów NSDAP. Szczególną rolę w systemie organów administracji na ziemiach włączonych zajmowały organy policji oraz SS. Wszystkie urzędy sprawowane były przez Niemców. Dekretem z dnia 12.10.1939r. utworzono Generalne Gubernatorstwo. Zostało podporządkowane  zwierzchniej władzy Rzeszy. Stolicą był Kraków. Językiem urzędowym był niemiecki. W skład GG wchodziły początkowo dystrykty: krakowski, radomski, lubelski , a od 1941r. także dystrykt galicyjski.  Dystrykty dzieliły się na powiaty miejskie i wiejskie. Na czele GG stał mianowany przez Hitlera i bezpośrednio mu podległy, generalny gubernator, kierował także NSDAP na podległym mu terenie. Podlegały mu wszystkie działy administracji,  w tym także adm. wymiaru sprawiedliwości. Przy generalnym gubernatorze działali pełnomocnicy ministerstw i centralnych urzędów Rzeszy, w Berlinie rezydował jego przedstawiciel.

Organem doradczym i wykonawczym generalnego gubernatora był Urząd Generalnego Gubernatora , od 1940 roku nazywany rządem, kierowany przez sekretarza oraz wydziały główne administracji . Administracją dystryktów kierowali szefowie dystryktów, a od 1941 roku nazywani gubernatorami, podlegający generalnemu gubernatorowi. Na czele powiatu stali starostowie powiatowi oraz miejscy. Spośród polskich organów utrzymano jedynie organy wykonawcze samorządu w miastach (burmistrzowie) oraz gminach wiejskich (wójtowie), którym podlegały zarządy miejskie i gminne. Wójtów i burmistrzowie powoływani byli przez gubernatorów dystryktów, na ogół spośród Polaków.

Podobne prace

Do góry