Ocena brak

Adiuwanty (łac. adiuvare - pomagać, wspierać)

Autor /Bazylissa Dodano /15.03.2013

Wspomagacze – subst. pomocnicze znajdującesię w środkach ochrony roślin obok subst.aktywnej lub też dodawane do cieczy roboczej,poprawiające jej skuteczność biol. poprzezmodyfikacje właściwości fiz. Funkcję a.spełniają środki powierzchniowo czynne (surfaktanty)oraz oleje roślinne czy miner. z dodatkiememulgatora. Mechanizm działania a.zależy od rodzaju herbicydu, właściwości fizykochem.i dawki a. oraz fazy rozwojowejrośliny uprawnej i chwastów.

Do a. zalicza się:

1) preparaty zapobiegające znoszeniu cieczy(obciążacze) przez zwiększenie średnicy jejkropel;

2) preparaty zapobiegające przesiąkaniudzięki utrzymywaniu środków ochronyroślin w górnej warstwie gleby, co nie dopuszczado skażenia wód podziemnych;

3) preparatyułatwiające mieszalność, sprawiające, żeśrodki ochrony roślin można mieszać ze sobąlub z nawozami bez ryzyka wytrącenia się lubchem. rozkładu;

4) oleje, które zmniejszająparowanie, polepszają przyleganie do pow.pokrytych nalotem woskowym i przyspieszająproces wysychania;

5) penetranty, dzięki którymśrodek ochrony roślin przenika bardzoszybko w głąb tkanek agrofagu;

6) aktywatorywpływające na lepsze pobieranie i wnikanieśrodków ochrony roślin;

7) preparaty zwiększająceprzyczepność, czyli ułatwiające cieczyużytkowej przyleganie do pow. agrofagu isprawiające, że środek staje się odporny nazmywanie;

8) preparaty zwilżające (zwilżacze),które zmniejszają napięcie powierzchniowecieczy użytkowej, pozwalając na opryskiwaniepow. pokrytych nalotem woskowym,takich jak liście niektórych roślin lub naskórekniektórych owadów;

9) a. kombinowane, czyliłączące w sobie kilka wymienionych wyżejwłaściwości.

Dodatek a. obniża zużycie preparatuo 20–25%. Do a. należy np. Adbios, Adpros,Atpol, Atpolan, Olejan, Olemix.

Podobne prace

Do góry