Ocena brak

Adamów styl

Autor /Rozalia Dodano /24.10.2012

Nazwa nadawana odmianie ang.
klascyzmu w architekturze 2 poi. XVIII i pocz. XIX w.; twórcą jej był architekt Robert Adam współpracujący
z braćmi: Jamesem, Johnem i Williamem. Budowle
braci Adam, lekkie w proporcjach, pomysłowo zaplanowane,
o eleganckich, niezwykle barwnych wnętrzach
z charakterystycznymi delikatnymi stiukami i malowidłami
ściennymi, których kompozycje oparte są na
bogactwie motywów zaczerpniętych ze sztuki gr.,
etruskiej, rzym. (szczególnie ulubione wzory pompejańskie),
i wł. renesansu, projektowane były łącznie z
wszelkimi elementami wyposażenia, jak żyrandole,
świeczniki, dywany, meble, tkaniny, srebra itp.

Sprzęty
projektowali i wykonywali m.in.: Chippendale,
Linnell, Hepplewhite, Sheraton - autorzy sztychowanych
wydawnictw mebli stanowiących kompendia
wzorów naśladowanych przez rzemieślników ang.
i ogarniętych anglomanią w Europie i Ameryce.

Chociaż twórczości R. Adama nie brak zabarwienia
preromant. (zgodnie z wymaganiem "malowniczości"
stosował elementy sztuki egip., egzotycznej, rozwinął
także nurt neogot.), znany jest gł. jako klasycysta.
Największy wpływ wywarły realizacje R. Adama w
Syon, Osterley, Kenwood, Kedleston, Newby i Soltram.

Podobne prace

Do góry