Ocena brak

ADAM z BREMY

Autor /Tomil Dodano /17.05.2012

zm. po 1081, Kronikarz niemiecki. Pochodził z Frankonii Wsch., od 1066 lub 1067 kanonik, 1069 nauczyciel szkoły katedralnej w Bremie; na żądanie bpa Adalberta napisał 1072-76 Gesta Hammaburgensis ecclesiae pontifi-cum, obejmujące wraz z późniejszymi scholiami dzieje abpstwa do 1080; kronika A. składa się z 4 ksiąg zachowanych w odpisach (najstarsze pochodzą z XII w.);

księga III zawiera biografię abpa Adalberta, księga IV dokładny opis Skandynawii oraz pierwsze wzmianki o Islandii, Grenlandii i Winelandzie (Ameryka Pn.); nadto podaje A. ciekawe informacje geogr. i hist, dotyczące Słowian Połabskich oraz kilka wiadomości z dziejów Polski;

dzieło wzorowane na Salustiuszu, jest wielkim osiągnięciem historiografii XI w., mimo wyraźnej tendencji do wykazania zwierzchnictwa Bremy nad krajami Północy; wyd. kryt. B. Schmeidler, MGHSSrerGerm (L 1917).

 

P. Kohlmann, Untersuchungen zur hamburgischen Kircìiengeschichte A. von Bremen, L 1908; W. Schlüster, Die Ostsee und die Ostseeländer in der ham-burgischen Kirchengeschichte des A, von Bremen, w: Sitzungsberichte der Gelehrten Estonischen Gesellschaft, Dorpat 1902, 1-28; L. Koczy, Sklawanja A. Bremeńskiego, SO 12 (1933) 181-249; Z. Sułowski, Najstarsza granica zachodnia Polski, PZ 8 (1952) 425-428, 463-474; G. Labuda, Fragmenty dziejów Słowiańszczyzny zachodniej I-II Pz 1960-64 passim.

Podobne prace

Do góry