Ocena brak

ACTION POPULAIRE

Autor /Tomil Dodano /17.05.2012

Wydawnictwo zał. we Francji przez Henri J. Leroya SJ w celu wydawania popularnych publikacji i periodyków z zakresu kat. myśli społecznej.

Działalność A.P. zaczęła się od wydawania 1903 w Lille miesięcznika pod tą samą nazwą; 1904-14 ukazywało się 12 periodyków o kilkunastotysięcznym nakładzie oraz wiele broszur propagandowych w milionowych nakładach. Poza periodykami A.P. wydała szereg podręczników, dzieł nauk. i książek popularnych z filozofii, historii, socjologii, ekonomii i prawa.

W działalności A.P. na podkreślenie zasługuje akcja apost., polegająca na organizowaniu w różnych warstwach społ. elity mor. i intelektualnej dla budowania nowej, lepszej przyszłości w oparciu o zasady chrześcijańskie.
Z biegiem czasu A.P. przekształciła się w ruch społ., rozwijający działalność w dwóch kierunkach.

Pierwszy obejmował organizowanie odczytów, rekolekcji zamkniętych (Journées de 1'A.P.) oraz inne formy kształcenia społ. działaczy kat., i wykraczał poza granice Francji (w Kongresie A. P. zwołanym 1911 w Paryżu uczestniczyło 112 organizacji z 11 państw); 1923 z inicjatywy A.P. powstał w Paryżu Instytut Studiów Społecznych.

Drugi kierunek obejmował współpracę z różnymi instytucjami społ., organizacjami kat., z duszpasterstwem robotniczym oraz akcję informacyjno-doradczą, której przykładem było biuro porad prawnych i informacji katolicko-społecznych, Dewiza A.P. pour faire l'avenir zaczerpnięta była z pracy ks A. Croziers pod tym tytułem.

Obecnie działalność A.P. sprowadza się do akcji wydawniczej, której ośrodek mieści się w Paryżu. Ważniejsze wydawnictwa periodyczne A.P.: „Revue de 1'A.P." 1908-14 (ponownie od 1950), „Le mouvement social" 1909-14, „Revue catholique internationale" 1909-14, „Vie syndicale" 1912-14, „Peuple d France" 1912-14 i 1920-39, „Dossiers de 1'A.P." 1920-39, „Les cahiers d'action religieuse et sociale" 1933-39 i od 1946, „Tra-vaux de 1'A.P." 1946-49, „Pedagogie" od 1948.

 

G. Desbuquois, L'A.P., son esprit, son travail, P 1907; tenże. Catholicisme I 114-116; Cinquante années d'apostolat social. Revue de 1'A.P. 11 (1953) 481--498; P. Droulers, Politique sociale et christianisme. Le père Desbuquois et l'A.P., P 1969.

Podobne prace

Do góry