Ocena brak

ABRANTOWICZ FABIAN MIC

Autor /Matron Dodano /16.05.2012

ur. 14 IX 1884 w Nowo­gródku, zm. X 1939 we Lwowie, Filozof, administrator apost. Mandżurii. Po ukończeniu 1905 seminarium duch. w Petersbur­gu studiował teologię w tamtejszej Akademii Duch. , a nast. fi­lozofię w Lowanium; wróciwszy z Belgii został  prof,  filozofii w seminarium duch. w Petersburgu, a po jego likwidacji 1918 — pierwszym rektorem seminarium duch. w Mińsku (mianowany przez bpa Z. Łozińskiego), gdzie był także ojcem duchownym;

1926 wstąpił do marianów (śluby zak. 3 VIII 1927); mianowany administratorem apost. obrządku wsch. w Mandżurii z siedzibą w Harbinie 1928 zorganizował i prowadził liceum ogólnokształ­cące i gimnazja żeńskie urszulanek i franciszkanek (istniały do 1949); utrzymywał bliskie kontakty ze środowiskami postę­powej myśli  ros. ; 

wykształcony w szkole->neotomizmu kard. D.H. Merciera, próbował zestawić system Tomasza z Akwinu z filozofią rosyjską. Najbardziej interesujące było jego studium porównawcze (w języku  franc.)  tomizmu z intuicjonizmem M.O. Łosskiego, w którym wykazał, że Łosski doszedł, choć inną metodą, do tych samych wniosków co Tomasz (praca nie wyd., gdyż rps zaginął);

ogłosił drukiem Newman a modernizm, Ptb 1909; Kościół a nauka, Ptb 1911; Boh (Bóg), Wl 1927; Celowiek, Wl 1928; nadto redagował w Harbinie pismo filozoficzno-apologetyczne „Katoliczeskij wiestnik".

Podobne prace

Do góry