Ocena brak

12 Wartości - – Linda, Richard Eyre

Autor /fireman Dodano /12.09.2005

12 WARTOŚCI – Linda, Richard Eyre

Trzeba uczyć wartości, w jaki sposób? – odpowiedź daje szkoła amerykańska: Eyrowie

Eyrowie twierdzą, że zaraz po jedzeniu, ubieraniu, nauczanie wartości jest najważniejszą powinnością rodziców wobec dzieci, bo wartości nadają życiu sens.
Udzie z różnych kultur i religii wg. Eyrów okazywali się zgodni w chęci uczenia dzieci pewnych fundamentalnych wartości:
- uczciwość
- grzeczność
- szacunek
- odwaga
- miłość do innych
- motywacja
- spokój wewnętrzny
Czyli można powiedzieć, że istnieją pewne wartości uniwersalne, co do których wszyscy się zgadzają.
„Moralności nie można się nauczyć naprawdę, o ile nie wyniesie się jej z domu, gdzie jest ona przekazywana dzieciom poprzez przykład rodziców i ich świadome przewodnictwo” – Rodzice są niezastąpieni w nauczaniu wartości, różne osoby i instytucje mogą jedynie uzupełniać dzieło rodziców. Rodzice często za dużo uwag poświęcają złemu zachowaniu niż dobremu, nieświadomie je utrwalając. Prawdziwa zmiana przychodzi wtedy, gdy dostrzegamy dobre zachowanie dziecka i wyrażamy uznanie.

UCZENIE WARTOŚCI
1 – poprzez własny przykład
2 – podają w swej książce metodę, która obejmuje nauczenie 12 wartości.
Podzielili wartości na 6 wartości „bycia” i 6 wartości „dawania”. „Dawać” to postawa właściwa, chodzi o dawanie wartości wyższych.
12 wartości, bo tyle jest miesięcy. W każdym miesiącu skupiamy się na nauczaniu jednej wartości (grupy wartości)
MIESIĄCE EDUKACJI AKSJOLOGICZNEJ


WARTOŚCI BYCIA
1 miesiąc uczciwość
2 m-c odwaga
3 m-c umiłowanie pokoju
4 m-c samodzielność
5 m-c samodyscyplina
6 m-c wierność i powściągliwość
( Pan profesor wymienił te wartości w ten sposóbJ
Eyrowie wymieniają po kolei takie wartości:
1- uczciwość
2- odwaga
3- odpowiedzialność i potencjał
4- dyscyplina i umiar
5- pokojowe nastawienie
6- wierność i czystość )
WARTOŚCI DAWANIA


7 m-c solidność
8 m-c poważanie
9 m-c miłość
10 m-c niesamolubność, uczuciowość
11 m-c uprzejmość
12 m-c sprawiedliwość i przebaczanie

( w drugiej grupie też są różnice, bo Eyrowie piszą tak:
7 – szacunek
8-miłość
9- przejmość i życzliwość
10- lojalność i rzetelność
11- altruizm i wrażliwość
12 – sprawiedliwość i współczucie) Moim zdaniem lepiej pisac to co kazał prof. :P

Wartości dawania są później uczone, najpierw jest kształcenie osobowości dziecka – wartości bycia.
Wartość osobowa jest nastawiona na wartość dawania, by urzeczywistniać wartości dawania.
Uczenie wartości osobowych i moralnych przynosi efekt taki, że przebywanie wśród ludzi przynosi pozytywny obraz. Podstawą tak ufundowanych wartości są wartości chrześcijańskie.

Eyrowie podają zasady, które oddziaływają na wszystkie dzieci oraz metody oddziaływania na dzieci w poszczególnym wieku.
Ogólne zasady:
1 – bądźmy wobec dzieci zupełnie uczciwi
2 – odpowiadajmy na wszystkie pytania
3 – jeśli nie chcemy odpowiedzieć to powiedzmy dlaczego
4 – nie nakazujmy dziecku kłamać gdziekolwiek i sami nie kłammy. Jeśli dziecku zdarzy się mówić nieprawdę, to mówimy „zacznij jeszcze raz”. Chwalmy za prawdę wypowiedzianą
5 – pokazujmy skutki, uwrażliwiajmy dzieci na skutki działania
6 – Zwracajmy uwagę na uczciwe jak i nieuczciwe zachowania, w rzeczywistości jak i w utworach
7 – wyjaśniajmy następstwa czynu
8 – pokazujmy pozytywne skutki czynu (wewn. Spokój, wiara w słuszność działania)

Przykład metod dla poszczególnych dzieci na przykładzie wartości „uczciwość”
DLA PRZEDSZKOLAKÓW:
1) Co to jest kłamstwo – dzieci ustalają co jest prawdą, a co nią nie jest
2) Pytamy dlaczego lepiej jest mówić prawdę niż nieprawdę? Gdy dziecko kłamie, trzeba mu dyskretnie dać znać, że kłamie, ale gdy mówi prawdę – chwalimy je głośno. Mimika jest bardzo ważna. Już przedszkolak umie odróżniać zadowolenie od niezadowolenia
3) Pokazujemy dziecku obrazek i pytamy: „jak myślisz co on czuje? Czy to jest właściwe co on czuje?” itd.
DLA DZIECI W WIEKU SZKOLNYM:
1) Gra, która pomoże zrozumieć, że następstwo, które przynosi uczciwość jest lepsze od tego, które przynosi nieuczciwość
2) Pod koniec tygodnia niech ktoś opowie, czy zdarzyła mu się sytuacja, ze miał dylemat jak się zachować
METODY DLA MŁODZIEŻY:
1) ułożyć przykłady na oszukiwanie w szkole

Pozostałe wartości są ukryte pośród wymienionych 12
Cel – nauczenie przez miesiąc jednej, określonej wartości. Kiedy zakończy się cykl 12 miesięcy – zaczyna się od początku ! Dzieci uczą się wtedy wartości na wyższym poziomie.
Środkiem utrwalania postaw moralnych są różne formy uznania, które mogą być połączone z nagrodą: dyplom, plakietka, zapis na tablicy honorowej itp.

Trzeba tłumaczyć, że konsekwencje wartości są dużo lepsze niż konsekwencje anty-wartości.
Wartość potencjał – to świadome odrzucenie przeciętności, czerpanie dumy z tego kim jesteśmy i dążenie do osiągnięcia pełni swych możliwości. Konkurować i walczyć nie z innymi lecz z samym sobą
Wartość szacunek – oznacza prawdziwą troskę o innych ludzi. Jest podstawą wielu innych wartości. Osoba, która nie otrzymuje szacunku, z własnej woli nie będzie go okazywać innym. Szacunek jaki dziecko otrzymuje w domu jest podstawą jego szacunku do samego siebie i innych ludzi

Do góry