Odyseja

Odyseja

Odyseja (gr. Ὀδύσσεια Odysseia) – epos grecki, przypisywany Homerowi, oparty na antycznej ustnej tradycji epickiej, a w formie pisanej istniejący przypuszczalnie od VIII wieku p.n.e. Odyseja była przez Homera śpiewana wierszem, tzw. heksametrem. Składa się z 24 ksiąg (pieśni), nie jest to jednak podział oryginalny, został wprowadzony w epoce hellenistycznej przez gramatyków aleksandryjskich...

Czytaj Dalej

„Iliada” i „Odyseja”

„Iliada” i „Odyseja” są utworami może najbardziej uniwersalnymi spośród tych, jakie kiedykolwiek napisano.

Epopeje starożytne i późniejsze: Iliada, Odyseja, Pan Tadeusz

Epopeja - „Iliada” i „Odyseja” Homera (epopeje  greckie), „Eneida” Wergiliusza (epopeja rzymska) - utwór epicki, pisany wierszem lub prozą, ukazujący wszechstronnie i szczegółowo  życie narodu (społeczeństwa) w  przełomowym  momencie  historycznym; charakterystyczne jest wprowadzenie bogatego tła obyczajowego, realizm przedstawienia,  wielowątkowość akcji  pozwalająca  ogarnąć wiele ...

EPIKA ANTYCZNA I NAJDOSKONALSZY JEJ TWÓRCA - HOMER - WĘDRÓWKI ODYSA („ODYSEJA”)

Tematem „Odysei” są dzieje tytułowego bohatera, który przeżywa niezwykłe przygody w czasie powrotu spod Troi do Italii.

Cechy eposu homeryckiego na przykładzie „Iliady” i „Odysei”

  Cechy epopei: występuje inwokacja porównania homeryckie(czyli rozbudowane-jedna część porównania jest samoistnym obrazem poetyckim) epitety złożone(przym+rzecz :gromowładny Zeus) pozycja narratora(ukazuje zdarzenia z dystansem, nie ocenia, nie krytykuje) dwie płaszczyzny zdarzeń(paralelizm-dwupłaszczyznowość-obok świata realistycznego występują wydarzenia fantastyczne, obok płaszczyzny boskiej występuje płaszczyzna ludzka,

Iliada i Odyseja Bohaterowie

Wśród postaci, licznie zaludniających strony „Iliady”, można wyróżnić dwie grupy: bogów i bohaterów. Każda z nich rządzi się swoimi prawami, zaś zasadnicza różnica dotyczy możliwości działania. Bohaterowie są podporządkowani decyzjom bogów i w każdej chwili muszą brać pod uwagę możliwość ich...