Bracia Lwie Serce

Bracia Lwie Serce (szw. Bröderna Lejonhjärta) – powieść przygodowa z elementami baśni, wydana w 1973 przez cieszącą się już wówczas międzynarodową sławą szwedzką pisarkę Astrid Lindgren. Książka przyjęta została krytycznie, gdyż pisarka zmierzyła się w niej z tematem śmierci, trudnym do poruszenia w literaturze dla dzieci, w sposób, który wzbudził wiele...

Czytaj Dalej

Serce ma swoje racje, których rozum nie zna

I na tych to wiadomościach serca i instynktu musi się opierać rozum, i na nich budować wszystkie swoje wywody. W osiągnięciu satysfakcji z naszego życia na pewno pomaga poczucie miłości, wypływające z serca.

AMINOKWASY

cysteina - bierze udział w odtruwaniu organizmu alanina - przyspiesza metabolizm mięśni poprzez przenoszenie do wątroby resztek węglowych, które zużyte są do syntezy glukozy kwas asparginowy - redukuje poziom amoniaku cystyna - niezbędna do syntezy białek osocza, bierze udział w syntezie kreatyny, glukagonu, insuliny prolina - może stanowić zbiornik energii dla mięśni seryna - bierze udział w pracy systemy nerwowego, usprawnia przepływ ...

BUDOWA SERCA

Serce człowieka jak wszystkich ssaków jest sercem czterodziałowym, umieszczone jest w worku osierdziowym wypełnionym niewielka ilością płynu.

Serce i układ krwionośny

Zdrowie każdego narządu wewnętrznego uwarunkowane jest prawidłowym krążeniem , a więc zależy zarówno od skuteczności funkcjonowania mięśnia sercowego , jak i łatwości przepływu krwi przez tętnice .

Komora prawa serca

Z trzech ścian komory prawej odróżniamy ścianę przednią i tylną, które przechodzą jedna w drugą na brzegu prawym serca oraz z zewnątrz niewidoczną ścianę przyśrodkową, która bierze udział w wytwarzaniu przegrody międzykomorowej; dlatego nazywamy ją też ścianą przegrodową.

Zewnętrzna warstwa skośna serca

Na wierzchołku serca zewnętrzne włókna skośne zaginają się w głąb, wytwarzając wir serca (vortex cordis) i z powrotem pasmami śrubowatymi, skręconymi w przeciwnym kierunku niż poprzednio, wstępują ku górze w każdej komorze oddzielnie.

CZYNNOŚĆ SERCA

U dorosłego człowieka, jak wiemy, serce «bije» przeciętnie 72 razy na minutę i praca ta składa się z rytmicznie powtarzających się okresów czynności, zwanych rozwinięciem serca (revolutio cordisj.

Pole stłumienia serca

które obejmuje górną, prawą i lewą granicę pola bezwzględnego stłumienia serca mniej więcej na szerokości kciuka; w polu tym miesza się jawny odgłos płuca ze stłumionym odgłosem serca (im bardziej bocznie, tym silniej), tak że wywołany odgłos jest jaśniejszy niż w obrębie pola bezwzględnego stłumienia serca, ale jednak bardziej przytłumiony (tępy) niż jawny odgłos płuca; jest to pole względnego stłumienia serca.

Jaką ilość krwi pompuje serce?

Serce dziecka bije szybciej od serca osoby dorosłej. Serce mogłoby napełnić wannę krwią w ciągu 15-20 minut. Jak tylko stajemy się aktywni i zaczynamy się ruszać, tempo bicia serca wzrasta, podobnie jak ilość krwi tłoczonej przy pojedynczym uderzeniu.

Czym są choroby serca?

Choroba naczyń wieńcowych, zwana także chorobą niedokrwienną serca albo miażdżycą, należy do najpowszechniejszych chorób serca i jest spowodowana zwężeniem naczyń krwionośnych, niosących krew zawierającą tlen do mięśnia sercowego.

Co to jest transplantacja serca?

Maszyna badająca rytm pracy serca, noszą­ca nazwę elektrokardiografu (EKG), rozpozna wszelkie sygnały reakcji odrzuceniowej, które naj­częściej występują od jednej do trzech dób po ope­racji. Statystyki dotyczące przeszczepów serca poprawiają się z roku na rok.

Czym jest zawał serca?

Fachowa nazwa ataku serca brzmi: zawał mięśnia sercowego. Ataku serca nie należy mylić z niewydolnością krążenia, polegającą na nieefektywnej pracy jed­nej z komór serca tłoczących krew do organizmu.

Jan Kochanowski - Pieśni

Te zło­te myśli wyraził Kochanowski z taką prostotą, jasnością i precyzją, że się stały ulu­bionymi i nieodzownymi pierwiastkami staropolskiej liryki refleksyjnej, na przy­kład: «To pan, zdaniem moim, - kto przestał na swoim; «Ale to grunt wesela pra­wego, - kiedy człowiek sumnienia całego; «Serca nie zleczą żadne złotogłowy, -żądny skarb troski nie wybije z głowy; «Cnota skarb wieczny, cnota klenot dro­gi, - tegoć ...

Prawo międzynarodowego obrotu gospodarczego

jeżeli jedną stroną jest osoba fizyczna to bierze się adres zamieszkania. listu przewozowego Bank awizujący bierze na siebie odpowiedzialność za towar wysłany – eksporter otrzyma pieniądze.

Referat o sercu

Serce człowieka Serce człowieka Spis treści * 1 Serca mięczaków i stawonogów * 2 Serca strunowców o 2. 4 Praca serca człowieka * 3 Choroby serca człowieka * 4 Zobacz też * 5 Linki zewnętrzne Serca mięczaków i stawonogów Budowa serca bezkręgowca, półschemat.

Rehabilitacja przedoperacyjna dzieci z wrodzonymi wadami serca

rehabilitacja przedoperacyjna dzieci z wrodzonymi wadami serca; zależy od wtórnego kalectwa sercowego i za­czyna się w okresie niemowlęcym lub przedszkolnym.

ZAWAŁ SERCA

Scieńczała ściana lewej komory, utworzona przez tkankę martwiczą oraz bliznę łącz-notkankową, nie bierze aktywnego udziału w skurczu serca, lecz ulega wypchnięciu pod wpływem ciśnienia śródkomorowego w okresie skurczu serca.

ZAPALENIE OSIERDZIA

Czynnikiem wyrównawczym jest znaczne przyspieszenie-czynności serca. Badanie radiologiczne ukazuje powiększoną sylwetkę serca o zatartej talii; ma ono kształt gruszki.

OSTRA NIEWYDOLNOŚĆ NEREK

Czynność' serca może być niemiarowa; może dochodzić do migotania komór. Nieprzestrzeganie tego zakazu może doprowadzić do zgonu wskutek zatrzymania czynności serca.