Przeszłość nie wraca jak żywe zjawisko, jednak nie umiera.” Ustosunkuj się do słów Adama Asnyka, odwołując się do wybranych utworów literackich.  

Przeszłość nie wraca jak żywe zjawisko, jednak nie umiera.” Ustosunkuj się do słów Adama Asnyka, odwołując się do wybranych utworów literackich.

 

Myślę, że rację miał poeta Adam Asnyk, twierdząc, że Przeszłość nie wraca jak żywe zjawisko, jednak nie umiera. Jako jeden z pierwszych...

Żywe kamienie

Żywe kamienie to roślina o mięsistych liściach wyglądających jak otoczaki. Pochodzi z pustynnych rejonów Afryki Południowej. Sprawia ona wrażenie, jakby wcale nie rosła, lecz tak naprawdę stopniowo rozmnaża się i wypełnia doniczkę. Nowy przyrost pojawia się w szczelinie między parą liści, które...

„Przeszłość nie wraca jak żywe zjawisko, jednak nie umiera.”Ustosunkuj się do słów Adama Asnyka, odwołując się do wybranych utworów literackich.

Myślę, że rację miał poeta Adam Asnyk, twierdząc, że Przeszłość nie wraca jak żywe zjawisko, jednak nie umiera. Jako jeden z pierwszych podkreślał on świadomie w swoich utworach, takich jak Daremne żale czy Do młodych, rolę przeszłości w kształtowaniu teraźniejszości i przyszłości.

W...

„Przeszłość nie wraca jak żywe zjawisko, jednak nie umiera.”Ustosunkuj się do słów Adama Asnyka, odwołując się do wybranych utworów literackich

Myślę, że rację miał poeta Adam Asnyk, twierdząc, że Przeszłość nie wraca jak żywe zjawisko, jednak nie umiera. Jako jeden z pierwszych podkreślał on świadomie w swoich utworach, takich jak Daremne żale czy Do młodych, rolę przeszłości w kształtowaniu teraźniejszości i przyszłości.

W...

Wpływ promieniowania jonizacyjnego na organizmy żywe

NIE UŻYWAĆ W SLO W ZARACH

Promieniotwórczość polega na wysyłaniu przez niektóre jądra atomowe cząstek a, cząstek b, promieniowania g oraz neutronów, związanego z samorzutnymi przemianami jądrowymi. Promieniowaniem jonizującym nazywamy promieniowanie powodujące jonizację atomów podczas przenikania...

WODA ŻYWA I MARTWA

Zwykła woda (H2O) poddana elektrolizie, podczas której wydziela sięwodór, dzieli się na dwa rodzaje: kwaśną i alkaliczną. Ze względu na swespecyficzne właściwości wody te zostały nazwane odpowiednio: WODĄ ŻYWĄ(alkaliczną) i WODĄ MARTWĄ (kwaśną).

Woda żywa swym składem iwłaściwościami bliska...

Inwentarz żywy

Inwentarz żywy— wszystkie zwierzętaznajdujące się w gospodarstwie rolnym; ze względuna sposób użytkowania inwentarz żywy dzielisię na roboczy i produkcyjny. Inwentarz r o b o cz y (pociągowy) służy w gospodarstwie do wykonywaniaprac polowych i transportowych;inwentarz p r o d u k c y j n y utrzymywany...

INWENTARZ ŻYWY

Dzieli się na rodzaje (np. bydło, konie, trzodę chlewną, owce, zwierzęta futerkowe, ryby, drób, pszczoły) oraz w zależności od celu chowu zwierząt - na stado hodowlano-użytkowe, stado pociągowe, zwierzęta młode w okresie odchowu, tuczniki, bekony i opasy.

Stada hodowlano-użytkowe i pociągowe...

Znaczenie wody dla człowieka i innych organizmów żywych

Woda, tlenek wodoru, H2O jest to związek nieorganiczny. Bezbarwna ciecz, w grubych warstwach zielononiebieska, bez smaku i zapachu. Temperatura krzepnięcia 00C, temp. wrzenia 1000C. Stanowi jeden z podstawowych składników wszystkich żywych organizmów, umożliwiając przemianę materii i biorąc udział w wielu...

Znaczenie równowagi w życiu żywych organizmów

Równowaga jest rzeczą bardzo ważną. Bez względu, czy jest to równowaga w społeczeństwie, ekosystemie, czy organizmie żywej istoty. Równowaga jest rzeczą trudną do otrzymania, często (dla człowieka) wręcz niemożliwą. I tu znowu ujawnia się wyższość natury nad człowiekiem. Natura zawsze bowiem...

ŻYWE KAMIENIE, powieść W. Berenta

ŻYWE KAMIENIE, powieść W. Berenta, prwdr. pt. Opowieść rybałta w „Zdroju" 1917-18, t. 1-4, wyd. os. w Poznaniu 1918. Powieść o średniow. artystach wędrownych z przełomu XIII i XTV w., którzy wkraczają w miasto pogrążone w marazmie, w dosycie materialnym, w stanie otępienia, bierności, w „chorobie...

SKAMIENIAŁOŚĆ ŻYJĄCA, żywa skamieniałość

Organizm współczesny bardzo podobny do formy kopalnej, pochodzącej nawet sprzed wielu milionów lat. Przykładami żywych skamieniałości są m.in.: miłorząb, metasekwoja, skrzy-płocz, łodzik, latimeria, hatteria, tapiry. Żywe skamieniałości stanowią bezpośrednie dowody ewolucji.

Rekonstrukcja tkanek twardych zębów z żywą miazgą z zastosowaniem retencyjnych sztyftów okołomiazgowych

Powodzenie odbudowy części koronowej zęba z żywą miazgą, gdzie nie można stosować wzmocnień dokorzeniowych, zależy w znacznej mierze od stworzenia dobrych warunków retencji dla materiału odtwórczego w strukturze zachowanej części korony anatomicznej. W tym celu oprócz tradycyjnie wykonywanych zaczepów...

Teatr „żywy" - Aktor

Aktor

 W starożytności — jak wiadomo — aktorzy grali w maskach, które wyrażały różne stany psychiczne, jak smutek, gniew, rozpacz itp.

Do końca XVI w. we wszystkich rolach — męskich i kobiecych

— występowali w Europie wyłącznie mężczyźni.

Oprócz żywego aktora w teatrze ważną rolę może...

CHARIOT - żywa torpeda

Brytyjski pojazd podwodny zbudo­wany w kwietniu 1942 r. na podsta­wie przechwyconych w Gibraltarze i *Aleksandrii włoskich pojazdów Maiale. Była to torpeda kal. 533 mm, na której okrakiem siadało dwóch nurków. Z przodu, za nie­wielką metalową osłoną, siedział sternik, który miał przed sobą pod­świetlony...

KAITEN - żywa torpeda

Jednoosobowe okręty podwodne skonstruowane przez dwóch mło­dych oficerów japońskiej marynarki wojennej: Sekio Nishina i Hiroshi Kuroki. Zdecydowali się wykorzy­stać torpedę Typ 93, do której wbu­dowali kabinę pilota wyposażoną w niezbędny sprzęt nawigacyjny.

Kaiteny miały być dostarczane w miejsce...

WIERCIPIĘTA, ŻYWE SREBRO, A MOŻE NADPOBUDLIWE?

Porusza się wyłącznie biegiem, na niczym nie może się skupić, nic nie odkłada na miejsce i nie jest łatwym towarzyszem zabaw. Czy trzeba go leczyć, czy lepiej po prostu uzbroić się w cierpliwość.

Termin „nadpobudliwość psychoruchowa” zrobił ostatnio wielką karierę. Często słyszymy taką...

Rozwój kręgowców jako przejaw aromorfotyzmu zmian organizmów żywych - Ssaki

W przeciwieństwie do ptaków, które rozwinęły się z wysoko uorganizowanych gadów, wskutek czego zachowały większość wspólnych z nimi cech, ssaki rozwinęły się z gadów prymitywnych, jako zupełnie odrębna gałąź ewolucyjna. Nie przeszkodziło im to jednak wznieść się bardzo wysoko ponad poziom...

Ruchy kręgosłupa człowieka żywego

Powodowane jest to tym, że u człowieka żywego poza czynnikami fizycznymi hamującymi ruchy, jak krążki międzykręgowe. więzadła i torebki stawowe, dochodzą jeszcze czynniki natury fizjologicznej, jak mięśnie, a nawet psychologicznej w zależności od naszej chęci wykonywania ruchów czy wrażliwości...

Obraz laryngoskopowy krtani u osoby żywej

W celu zbadania krtani u osoby żywej posługujemy się dobrze oświetlonym wziernikiem krtaniowym (laryngoskopem) wprowadzonym do gardła. Obraz laryngoskopowy, który otrzymujemy, jest rzutem poziomym poszczególnych części krtani przestrzennie ułożonych na różnej wysokości. Części położone z przodu...