Żywioł (album)

Czytaj Dalej

Strategie wprowadzania zmian w organizacji w zależności od orientacji na ludzi lub na sytuację: żywioł, idealizacja, manipulacja, rewolucja i ewolucja

Zgodnie z teorią K.Lewina zachowanie człowieka zależy od jego postawy (osobowości) oraz sytuacji, w jakiej on się znajduje. Wobec tego, aby zmienić zachowanie człowieka możemy, albo zmienić jego osobowość (postawy), albo warunki, w których on działa.

Stosownie do tego założenia oraz do wprowadzonego...

Co to jest teoria czterech żywiołów?

Starożytni Grecy wierzyli, ze cały wszechświat złożony jest z czterech żywiołów: ziemi, powietrza, ognia oraz wody. Ten pogląd przetrwał aż do końca XVI stulecia. Poznawanie materii poprzez doświadczenia naukowe rozpo­częło się dopiero w XVII wieku.

ALBUM LITERACKIE. Pismo zbiorowe poświęcone dziejom i literaturze polskiej

ALBUM LITERACKIE. Pismo zbiorowe poświęcone dziejomi literaturze polskiej, almanach, wyd. w Warszawie 1848-49 (t.1-2) przez K.W. Wójcickiego. Obok prachist. J. Bartoszewicza,S. Lisowskiego, W.A. Maciejowskiego, kilku szkiców Wójcickiegozawiera utwory lit., m. in. T. Lenartowicza (scena dram.Simara), J...

Album

W staroż. Rzymie bielona tablica lub fragmentmuru, na którym podawano do wiadomościogłoszenia; w uniwersytetach w okresie późnegośredniowiecza księga, w której rejestrowano nazwiskaprofesorów, studentów, znakomitych gości; przezanalogię książeczka studencka zw. album amicorum,zawierająca prócz tekstu...

ŻYWIOŁY

 

ŻYWIOŁY gr. stoicheta; łc. elementa; ang. elements; fr. elements; nm. Elemente

Słowo 'żywioł' albo 'żywioła' odnoto­wane przez S. B. Lindego jako „pierwia­stek jestestw, element", „początek, a jako­by źrzódło każdej rzeczy".

filoz. przyr. W starogreckiej kosmologii i fizyce — pierwiastki...

Żywioły

Podstawowe zasady nadające strukturę światu; często przyporządkowywano im różne podstawowe zjawiska z innych dziedzin bytu. Chińska nauka o żywiołach powstała już w II tyś. p.n.e.; należały do nich: woda, ogień, drewno, metal i ziemia.

Wodzie odpowiadała liczba 1, głębia, zima i północ;...