Żywiec gruczołowaty

Żywiec gruczołowaty

Czytaj Dalej

Żywiec cebulkowy

 

Wygląd: Roślina wieloletnia, 30-70 cm wysokości. Liście odziomkowe i dolne liście łodygowe podwójne lub potrójne parzystopierzaste o ja-jowato-lancetowatych, piłkowanych listkach; tylko górne liście łodygowe pojedyncze, lancetowate, karbowano-piłkowane, w kątach z małymi brązowofioletowymi...

Żywiec

Miasto w Kotlinie Żywieckiej, nad Sołą, u ujścia Koszarawy, powyżej Jeziora Żywiec­kiego, 28 tys. mieszkańców. Osada Stary Żywiec założona w XIII/XIV w., prawa miejskie uzyskała przed 1327 r. W średniowieczu ośrodek rzemieślniczo-handlowy, w XIX w. rozwój przemysłu. Kościół Św. Krzyża gotycki...

Produkcja żywca rzeźnego i mięsa

Żywcem rzeźnym nazywa się zdrowe zwierzęta hodowane specjalnie z przeznaczeniem do produkcji mięsa lub usunięte z hodowli. Do zwierząt rzeźnych zalicza się bydło, trzodę chlewną, owce, konie, kozy, króliki i drób.

Ze zwierząt tych tylko trzoda chlewna jest hodowana z przeznaczeniem do produkcji żywca...