Żyły nerkowe

Żyły nerkowe

Czytaj Dalej

Żyły nerkowe

nerkowa lewa jest nieco grubsza i dłuższa od prawej; krzyżuje ona aortę przeważnie od przodu, tuż poniżej początku t. nerkowych wymienić należy: gałęzie z torebki tłuszczowej nerki oraz moczowodu.

Choroby nerek, jak zapobiegać i jak leczyć - KAMICA MOCZOWA (NERKOWA)

Kamica moczowa, zwana też kamicą nerkową, to zespół dolegliwości i objawów klinicznych będących efektem powstania złogów itp. w drogach moczowych.

Otwór żyły głównej

Otwór żyły głównej (foramen venae cavae) znajduje się w środku ścięgnistym na prawo i do przodu od poprzedniego otworu; zawiera on żyłę główną dolną na jej drodze do prawego przedsionka serca i gałązki brzuszne nerwu przeponowego prawego. Żyła główna dolna jest zrośnięta ze ścięgnistym...

Żyły języka

Żyły języka przebiegiem swym odpowiadają na ogół tętnicom; przebieg żyły ję. zykowej jest jednak zmienny, leży ona albo wraz z tętnicą po stronie wewnętrznej mięśnia gnykowo-językowego albo też biegnie na jego powierzchni zewnętrznej razem z nerwem podjęzykowym. Żyła językowa uchodzi do...

Żyły obytnicy

Żyły powstają ze splotów żylnych odbytniczych i w dalszym przebiegu odpowiadają tętnicom; są to: nieparzysta ż. odbytnicza górna i parzyste żż. odbytnicze środkowe oraz żż. odbytnicze dolne. Odróżniamy dwa sploty żylne. Splot odbytniczy wewnętrzny leży w tkance podśluzowej; wytwarza on...

Żyła wrotna

Żyła wrotna (v. portae) jest drugą z kolei pod względem wielkości żyłą jamy brzusznej. Prowadzi ona krew z nieparzystych narządów jamy brzusznej (żołądka, jelit, śledziony i trzustki); z jelit doprowadza ona do wątroby węglowodany, aminokwasy powstałe z rozłożenia białek i część strawionych...

Tętnice i żyły międzyzrazikowe

Tętnice i żyły międzyzrazikowe (aa. et w. intalobulares). Budowa zrazika związana jest ściśle z przebiegiem naczyń krwionośnych. Otrzymują one krew z żyły wrotnej i z tętnicy wątrobnej. I jedno, i drugie naczynie rozgałęzia się silnie w wątrobie, a ich końcowe gałązki biegną wzdłuż...

Żyła śródzrazikowa

Żyła śródzrazikowa (v. intralobularis s. centralis), która zbiera krew z sieci włosowatej zrazika, zaczyna się paru gałązkami w niedużej odległości od wierzchołka zrazika, biegnie w jego osi i wychodząc przez podstawę uchodzi do żyły podzrazikowej.

Żyła wrotna

Żyła wrotna (v. portae) o przekroju 15—20 mm, która doprowadza do wątroby znacznie większą ilość krwi niż t. wątrobna, powstaje ku tyłowi od głowy trzustki ze zlania się 2 lub 3 większych naczyń: ż. śledzionowej, ż. krezkowej górnej i ż. krezkowej dolnej; ta ostatnia uchodzi często czy to do...

Żyły przypępkowe

Żyły przypępkowe (w. parumbilicales s. Sappeyi) są to dodatkowe żyły wrotne wątroby, które w otoczeniu pępka zbierają się z żył skórnych, jak również w powłokach brzusznych z żż. nabrzusznych górnych i dolnych. Żyły te łączą się z sobą zazwyczaj w dwa przewody żylne w dolnym odcinku...

Żyły wątrobne

Żyły wątrobne (w. kepaticae) rozpoczynają się w zrazikach wątroby drobnymi gałązkami, tzw. żyłami śródzrazikowymi. Żyły śródzrazikowe (w. intralobulares s. centrales) po wyjściu ze zrazika przechodzą w większe żyły podzrazikowe (w. sublo-bulares). które łączą się dalej z sobą w większe...

Żyły pęcherzyka żółciowego

Żyły pęcherzyka żółciowego tylko w znacznej mniejszości przypadków (10%) uchodzą do ż. wrotnej (do jej lewej gałęzi); przeważnie zdążają one bezpośrednio do wątroby przez wnękę i z powierzchni górnej pęcherzyka przylegającej do wątroby. Żyły te nie zespalając się z odgałęzieniami...

Żyły trzustki

Żyły: 1) żż. trzustkowo-dwunastnicze towarzyszą odpowiednim tętnicom. Niektóre z nich biegną ku dołowi i w stronę lewą do przodu od głowy i uchodzą do ż. krezkowej górnej, inne krzyżują się z powierzchnią tylną głowy i uchodzą również do ż. krezkowej górnej lub bezpośrednio do ż. wrotnej;...

Żyły nosa

Krew żylna nosa odpływa do ż. ocznej górnej uchodzącej do zatoki jamistej opony twardej mózgowia i do ż. twarzowej. Do pierwszej uchodzi 1) ż. nosoworz ołowa, gałąź początkowa ż. ocznej górnej, do drugiej 2) ż. kątowa, gałąź początkowa ż. twarzowej, która uchodzi do ż. szyjnej wewnętrznej...

Żyły jamy nosowej

Żyły błony śluzowej przebiegają tą samą drogę co tętnice i łączą się z żyłami jamy czaszki i oczodołu. Z przedniej i górnej części jamy nosowej przez żż. sitowe, przednią i tylną, krew żylna wiewa się do ż. ocznej górnej, z części tylnej i dolnej do splotu skrzydłowego. U dziecka...

Żyły płucne

Żyły płucne fvv. puhnonales), prawa i lewa, doprowadzają krew «odświeżoną» (utlenioną) do lewego przedsionka serca. W zasadzie do lewego przedsionka z obu stron uchodzą po dwie żyły, ż. płucna górna (v. puluionalis superior) i ż. płucna dolna (v. puhnonalis inferior), które mają jednak bardzo...

Rozgałęzienie żyły płucnej górnej

Spośród dopływów, które wytwarzają ź. płucną górną i które zazwyczaj odprowadzają krew z płata górnego po stronie lewej <»raz z płata górnego i środkowego po stronie prawej, odróżniać można żyły powierzchowne i głębokie: obie te grupy mogą się jednak w znacznym stopniu zastępować; kiedy...

Żyły oskrzelowe

Żyły oskrzelowe (w. brondiiales). Z sieci włosowatych utworzonych z gałązek oskrzelowych tętniczych zbierają się delikatne żyły oskrzelowe zawierające krew yvlną. Żyły położone w bliskości wnęki łączą się w kilka pni żylnych, które z prawej strony uchodzą do żyły nieparzystej (tylne)...