Żyły nerkowe

Żyły nerkowe

Czytaj Dalej

Żyły nerkowe

nerkowa lewa jest nieco grubsza i dłuższa od prawej; krzyżuje ona aortę przeważnie od przodu, tuż poniżej początku t. nerkowych wymienić należy: gałęzie z torebki tłuszczowej nerki oraz moczowodu.

Różnicowanie się tkanki nerkotwórczej, powstawanie nefronów nerki 1 rozwój stosunków ostatecznych

piramid nerkowych (pyra-mides renales). Kora wnika ponadto między piramidy tworząc przegrody zwane kolumnami nerkowymi (columnae renales).

Powięź nerkowa

Na stronie przyśrodkowej na poziomie wnęki powięź nerkowa jest przebita przez naczynia nerkowe oraz moczowód i przechodzi w łącznotkankową osłonkę tych tworów. Powięź nerkowa obejmując więc torebkę tłuszczową wytwarza niecałkowicie zamknięty worek powięziowy nerki.

Tętnice nerki

W zatoce gałęzie tętnicy nerkowej położone do przodu oraz do tyłu od miedniczki dzielą się zazwyczaj i w liczbie 4—5 z każdej strony wstępują w słupy nerkowe między piramidy, jako tt.

Żyły nerki

W obrębie zatoki nerkowej żyły międzypłatowe opuszczają miąższ nerkowy i łączą się w większe pnie, które tworzą wreszcie żyłę nerkową (v.

Żyły jądra

nerkowej lewej i przez nią dopiero do ż.

Żyły zasadnicze tylne

Żż. zasadnicze tylne (uu. cardinales posteriores s. postcardlnales). Analogiczne, choć więcej złożone procesy przesuwania się ujść, zanikania części naczyń, tworzenia się między nimi zespoleń oraz powstawania nowych żył obserwujemy podczas różnicowania się części tułowiowej układu...

Żyły krążenia wątrobowego

Wątroba, jak wiemy , powstaje z sieci beleczek nabłonkowych wyrastających z entodermy dwunastnicy do przegrody poprzecznej. Przez przegrodę biegną również żyły żółtkowe zdążające z pęcherzyka żółtkowego do zatoki żyincj serca. Żyły te, rozgałęziając się między siecią beleczek. tworzą...

Żyła odpiszczelowa

Ż. odpiszczelowa (v. saphena  magna) jest głównym pniem żylnym powierzchownym kończyny dolnej; rozpoczynając się na stopie biegnie ona wzdłuż powierzchni przyśrodkowej goleni i kolana oraz powierzchni przednio-przyśrodkowej uda; jest to tzw. «żyła żylaków», które powstają zwłaszcza w jej części...

Żywienie w kamicy nerkowej

Następną ważną zasadą, chociaż już nie we wszystkich postaciach kamicy nerkowej, jest utrzymywanie odpowiedniego odczynu pH moczu - szczególnie w kamicy moczanowej oraz kamicy struwitowej (fosforanowo-magnezowo- amonowej) Dieta w kamicy nerkowej nie składa się z samych wyrzeczeń.

KAMICA NERKOWA

Typowe przypadki cechują się bólami w okolicy lędźwiowej, tępymi, ciągłymi bądź też przybierającymi charakter kolki nerkowej Napad kolki nerkowej występuje w postaci bardzo silnych bólów w okolicy nerek, promieniujących do podbrzusza, pachwin, jąder lub warg sromowych, a nawet dalej w dół, wzdłuż przyśrodkowych powierzchni ud, aż  do kolan.

Żyły szyi – głębokie

Żyła szyjna ramienno-głowowa składa się z:

- żyły kręgowej, która odpowiada części szyjnej tętnicy kręgowej. Rozpoczynma się spoltem żylnym podpotylicznym leżącym w trójkącie podpotylicznym i zazwyczaj podwójnie towarzyszy tętnicy kręgowej aż do szóstego kręgu szyjnego, poniżej...

Żyły klatki piersiowej

Zewnętrzny jest utworzony przez żyłę lędźwiową wstępującą, wewnętrzny zaś przez gałąź odchodzącą od żyły głównej dolnej albo żyły nerkowej.

Nerka

W wierzchołku każdej piramidy znajdują się brodawki nerkowe z polami sitowymi gdzie znajdują się ujścia przewodów wyprowadzających mocz przez kielichy nerkowe do lejkowatej miedniczki nerkowej, z której mocz odprowadza moczowód.

Żyły przestrzeni zaotrzewnowej

To żyła główna dolna z jej dopływami : Trzewne - Żyły lędźwiowe - Żyły przeponowe dolne Ścienne - Prawa żyła jądrowa lub jajnikowa - Prawa żyła nadnerczowa - Żyły nerkowe - Żyły wątrobowe

Żyła biodrowa zewnętrzna

Rozpoczyna się w przedłużeniu żyły udowej ku tyłowi od więzadła pachwinowego. Kieruje się skośnie ku górze, wzdłuż kresy granicznej między miednicą większą a mniejszą. Biegnie wzdłuż przyśrodkowego brzegu mięśnia lędźwiowego większego. Na wysokości stawu krzyżowo-biodrowego żyła...

ZESPÓŁ WĄTROBOWO-NERKOWY

zespołu wątrobowo-nerkowego, jaką jest odmiana pierwsza, dla celów praktycznych wprowadzono podział na 2 okresy. Pod pojęciem zespołu^wątrobowo-nerkowe-go rozumiemy obecnie niewydolność nerek w przebiegu długo trwających chorób wątroby, prowadzących do dekompensacji zarówno wątroby, jak i nerek.

Jak udowodniono teorię Einsteina, czyli paradoks bliźniąt

Fizycy jako spadkobiercy filozofów przyrody od wieków rozważają nad czasem. Starają się dojść do tego, co decyduje o jego własnościach. Bardzo ciekawe i intrygujące jest to, że najważ-niejsze, a za razem najabardziej ponadczasowe koncepcje czasu ukształtowały się już wkrótce po narodzinach...

Choroby nerek, jak zapobiegać i jak leczyć - KAMICA MOCZOWA (NERKOWA)

Kamica moczowa, zwana też kamicą nerkową, to zespół dolegliwości i objawów klinicznych będących efektem powstania złogów itp. w drogach moczowych.

Układ krwionośny - Informacje Ogólne

- Agranulocyty o jądrach komórkowych o nerkowym kształcie.