Zygmunt

Czytaj Dalej

Zygmunt I Stary - Działalność publiczna

Zygmunt I słusznie chyba stawiał wyżej bezpośrednie interesy polityczne państwa polskiego niż interesy dynastii w krajach sąsiednich.

Zygmunt III Waza - Działalność publiczna

Stanowiło to kolejną kość niezgody ze szlachtą, bo przecież Zygmunt wybrany został królem jako kandydat antyhabsburski. Ale gdy Zygmunt III związał się z Habsburgami, największymi wrogami sułtana, zatargi te stały się pretekstem do wojny.

Zygmunt August

Dzieciństwo i młodość Zygmunt August był synem Zygmunta I Starego, króla Polski, oraz Bony Sforzy, księżniczki mediolańskiej. Zygmunt August zmarł 7 lipca 1572r.

Zygmunt II August - Władca prywatnie

  Zygmunt August był jedynym synem Zygmunta Starego i Bony Sforza. W 1547 roku Zygmunt potajemnie ożenił się z Barbarą (Elżbieta zmarła w 1545 roku) wywołując prawdziwą burzę w kraju.

Wielkie postacie historyczne z XVI – XVIII w. - Zygmunt III Waza

Popierają­cy Habsburgów Zygmunt III Waza wysłał na pomoc ce­sarzowi Ferdynandowi II oddział lisow­czyków, którzy w Siedmiogrodzie zadali ciężkie straty walczącym z Habsburgami powstańcom węgierskim, zmuszając przez to ich wodza (wasala Turcji) księcia Siedmiogro­du Gabora Bethlena do zaprzestania oblę­żenia Wiednia i zawarcia z Austrią rozejmu.

Zygmunt II August - Działalność publiczna

Zygmunt August zdawał sobie także sprawę, że mimo różnego rodzaju występujących w Rzeczypospolitej konfliktów społecznych, cała szlachta, także katolicka, wystąpiłaby zgodnie przeciw łamaniu przywilejów szlacheckich pod pozorem walki "z herezją".

Zygmunt III Waza - Władca prywatnie

  Zygmunt III, syn króla szwedzkiego Jana III Wazy i Katarzyny, córki Zygmunta I Starego, był po kądzieli Jagiellonem. W 1605 roku król Zygmunt poślubił siostrę swej pierwszej żony, arcyksiężniczkę Konstancję.

GLOGER ZYGMUNT

Kutrzeba-Pojnarowa, Wincenty Pol i Zygmunt G. , Lud 51(1967) 485-50Ì; Zygmunt G. Krzyżanowski, Zygmunt G. Brzozowska-Komorowska, Zygmunt G.

Zygmunt I Stary - Władca prywatnie

Zygmunt Stary był szczęśliwy z powodu narodzin dziedzica, niewielki miał jednak wpływ na jego wychowanie. Zygmunt I Stary zmarł w wieku 81 lat w 1548 roku.

ZYGMUNT I STARY

Zygmunt" dzwon w katedrze wawelskiej na wieży Zygmuntowskiej, największy w kraju, wagi 8 ton, odlany w 1520 na polecenie Zygmunta I przez ludwisarza Hansa Behama z Norymbergi z luf zdobytych armat, zawisł na wieży 13 VII 1521; na płaszczu - płaskorzeźby przedstawiające św.

FELIŃSKI ZYGMUNT SZCZĘSNY abp.

Wspomnienie o Zygmuncie Szczęsnym F. Smoczyński, Ksiądz Zygmunt Szczęsny F. Arcybiskup Zygmunt Szczęsny F. Wysocki, Arcybiskup Zygmunt F. Sługa Boży Zygmunt Szczęsny F.

JEŻ TEODOR TOMASZ, właśc. Zygmunt Miłkowski, in. pseud. Władysław Bonar

Zygmunt Miłkowski, in. Małecki Miłkowski Zygmunt Fortunat) -, E. (Zygmunt Miłkowski) Życie i twórczość, Kr.

KISIELEWSKI ZYGMUNT, pseud. Kiedroń, Zygmunt Łukaszunas, Zysław

KISIELEWSKI ZYGMUNT, pseud. Kiedroń, Zygmunt Łukaszunas, Zysław, ur.

Zygmunt Rytel

Zygmunt Rydel jako pierwszy teoretyk organizacji zajął się zdefiniowaniem podstawowych pojęć myśli organizatorskiej. " Zygmunt Rytel jest także autorem koncepcji nasilenia działalności.

Zygmunt II August - Bilans panowania

Zwraca uwagę fakt, jak świetnym technikiem rządzenia był Zygmunt August. Zygmunt August na ogół oceniany jest pozytywnie jako władca.

Zygmunt Krasiński - krótka biografia

Zygmunt Krasiński żył w latach 1812—1859. Zygmunt otrzymał solidne w\-kształcenie, głównie domowe.

MARKIEWICZ ZYGMUNT

MARKIEWICZ ZYGMUNT, ur. (Zygmunt Niedźwiecki.

ZYGMUNT III WAZA

U drzwi domostwa wszystkie klamki, ćwieki, haki, Albo ucięte, albo noszą szabel znaki: Pewnie tu próbowano hartu zygmuntówek, Którymi można śmiało ćwieki obciąć z główek Lub hak przerżnąć, w brzeszczocie nie zrobiwszy szczerby.

Zygmunt I Stary

  - urodził się: 1467, zmarł: 1548 - na tronie w latach 1506 - 1548 - szósty władca z dynastii Jagiellonów - poprzednik Aleksander - następca Zygmunt August - syn Kazimierza Jagiellończyka i Elżbiety Habsburżanki - żony: 1. Zygmunt II August 5.

Zygmunt I Stary - Bilans panowania

  Zygmunt I Stary panował długo, bo 42 lata. Natomiast w polityce zagranicznej odniósł król Zygmunt wiele sukcesów, jak np.