Sposoby określenia terminu wejścia w życie ustawy - ustawa wprowadzająca

Publikacja aktów:

- konstytucja.

- ustawa o publikacji aktów normatywnych

Zasada Vocatio legis

Retroakcja - zakaz działania prawa wstecz.

Wejścia w życie ustawy nie uzależnia się od zdarzenia przyszłego. Wyjątkowo od takiego zdarzenia można jednak uzależnić wejście w życie ustawy albo...

Czy życie ma sens ?

Życie Jak to się stało, że życie powstało? W jaki sposób do tego doszło? Pytania te z pewnością należą do najbardziej pasjonujących jakie sobie zadaje człowiek i od niepamiętnych czasów szuka odpowiedzi na nie. Piasek na pustyni trwa, trwa kamień i powietrze i woda trwają. Żyje gołąb, mucha żyje i żyje tulipan. Żyjemy i my ludzie. Życie, na czym polega, którego nie posiada ani piasek ani kamień? Życie to coś w rodzaju wyższego poziomu istnienia niż ...

Egzystencja, Życie człowieka, rozważania o jego sensie i celowości.

42EGZYSTENCJA, Życie człowieka,rozważania o jego sensie i celowości.„Na szczycie góry jesteśmy bliżej nieba niż na równinie. Ale nie jesteśmy bliżsi temu, żebylatać”. Te słowa Simone Weil, francuskiej myślicielki, filozofa i etyka mówią o ograniczonościludzkiego poznania. W jakikolwiek sposób...

Egzystencja, Życie człowieka, rozważania o jego sensie i celowości.

Egzystecja, Życie człowieka,rozważania o jego sensie i celowości.

 

„Na szczycie góry jesteśmy bliżej nieba niż na równinie. Ale nie jesteśmy bliżsi temu, żebylatać”. Te słowa Simone Weil, francuskiej myślicielki, filozofa i etyka mówią o ograniczonościludzkiego poznania. W jakikolwiek sposób...

ŻYCIE

Por. Żywot. Dolina łez, padół płaczu, łac. valles lacrimarum, życie na Ziemi, życie doczesne; wg Wulgaty, Psalm 83, 7; Dolina Płaczu w pobliżu Jerozolimy. Korona żywota zob. Korona. Królowo! - Boże, wszak piękne jest życie!, nm. Kónigin! - O Gott, das Leben ist doch schónl z Don Carlosa, 4,21...

Jaką wartość ma ludzie życie?

Coraz częściej w dzisiejszych czasach człowiek zadaje sobie pytania: Jaki sens i wartość ma ludzkie życie? Czy mamy prawo je niszczyć? Co tak naprawdę kieruje naszym działaniem? Rozsądek czy czysty egoizm? A przede wszystkim, Czym jest tak naprawdę życie? I Co tak naprawdę jest dla nas wartością? Takie i wiele innych pytań zadaje sobie również i ja. W tej pracy postaram się jak najlepiej przedstawić moje osobiste refleksje i wnioski po przeczytaniu Encykliki „Evangelium ...

Bóg, życie i śmierć w literaturze średniowiecza, baroku i romantyzmu

Bóg, życie, śmierć. Te trzy słowa zawierają w sobie niemal cały sens istnienia człowieka. Nasze życie, to po prostu czekanie na śmierć, która jest końcem wszystkiego, a jednocześnie początkiem nowego życia, już po tamtej stronie, według większości ludzi wyznających jakąkolwiek religię życia...

Dzieciństwo w rodzinie dotkniętej problemem alkoholowym, a późniejsze życie w rodzinie i małżeństwie ( DDA).

Dzieciństwo w rodzinie dotkniętej problemem alkoholowym, a późniejsze życie w rodzinie i małżeństwie ( DDA). Kim jesteśmy? „Dorastaliśmy w rodzinach dysfunkcyjnych. Ich środowisko wypaczyło nasze myślenie o nas samych i o otaczającym nas świecie. Widząc siebie w krzywym zwierciadle informacji i sygnałów dawanych nam przez naszych rodziców, uwierzyliśmy, że jesteśmy "nie w porządku". Zostaliśmy pozbawieni naszej autentycznej tożsamości i zaczęliśmy szukać ...

Drugie życie

W każdej instytucji, obok organizacji formalnej istnieje sfera niesformalizowanych stosunków organizacyjnych zwana organizacją nieformalną. W socjologii za organizację nieformalną uważa się „wytwór spontaniczny (. . .) , który porządkuje codzienne życie poza układami sformalizowanymi i który uzupełnia i wypełnia luki w organizacji formalnej” (Szczepański 1972, s. 236.). Taka organizacja nie formalna występuje również w zakładach karnych, zakładach poprawczych i ...

Życie, podobnie jak proces, można wygrać lub przegrać.

Życie, podobnie jak proces, można wygrać lub przegrać.

Życie, podobnie jak proces, można wygrać lub przegrać. Każdy z nas jest panem swojego losu i to właśnie od każdego z nas zależy to, w jaki sposób przejdzie przez swoje życie. W literaturze dominuje obraz bohatera, który mimo wszystkich prób...

Wejście w życie umowy międzynarodowej

O czasie wejścia w życie umowy decydują jej postanowienia tzn. umowa sama określa moment swego wejścia w życie. W praktyce państw wykształciły się pewne typowe rozwiązania w tym zakresie. Umowy nie wymagające ratyfikacji lub zatwierdzenia najczęściej wchodzą w życie z chwilą podpisania lub w...

ŻYCIE

 

ŻYCIE gr. bios, dzoe, psyche; łc. vita; ang. life; fr. vie; nm. Leben

1. biol. Sposób istnienia i funkcjonowa­nia wszelkich organizmów, charakteryzu­jący się przede wszystkim zdolnością przy­swajania substancji z zewnątrz, wzrostu, rozmnażania się.

Obserwacji naukowej dotyczącej proce­sów życiowych...

Religie współczesnych Indii. Czy religie te mają wpływ na życie polityczne?

Ogromna rolę w dziejach ludzkości spełniały i spełniają religie. Kształtowały one i nadal kształtują świadomość ludzi oraz ich postawy życiowe. Religie dzielą się na monoteistyczne (jednobóstwo) i politeistyczne (wielobóstwo). Różnią się także ilością wyznawców i wielkością pełnionej przez siebie roli. Do najważniejszych religii wyznawanych we współczesnym świecie należą: chrześcijaństwo, hinduizm, judaizm, buddyzm, konfucjonizm i islam. Geografia religii ...

Kultura i życie codzienne starożytnej Grecji i Rzymu

Idziemy do łazienki i odkręcamy kran. Leci woda. Gorąca, zimna... Zamożniejsi z nas znajdują przyjemność w kąpielach w jacuzzi. Ale czy wykonując którąkolwiek z tych czynności pomyśleliśmy, choć raz o źródle wielu z obecnych wynalazków; o ich twórcach i czasach, w których powstały? Czy przypadkowe cywilizacje, które rozwinęły się i upadły na przestrzeni lat mogły stworzyć podstawy wielu z obecnych dziedzin nauki? Absolutnie nie. Dlatego też chciałbym ...

Życie we Wszechświecie

Byłoby chyba dużym zarozumialstwem z naszej strony sądzić, iż w bezkresnych otchłaniach Wszechświata jedna tylko Ziemia stała się kolebką rozwiniętego życia. Istnieje przypuszczalnie wiele podobnych do niej światów, na których narodziło się życie i może nawet doszło do stadium istot...

Wartość życia - Życie jest wartością

Długo zastanawiałem się , jakie wartości stanowią prawdziwą wartość w moim życiu . Dla niektórych ludzi , szczególnie w dzisiejszych czasach najważniejsze w życiu są pieniądze . Niezupełnie się z tym zgadzam . Są one w życiu potrzebne , ale czy są najważniejsze? Co stanowi prawdziwą wartość w życiu? Dla mnie prawdziwą wartością w życiu nie są dobra materialne, ale miłość, dom rodzinny, przyjaźń i zdrowie. Zostaliśmy stworzeni z Miłości i bez Miłości ...

Życie

Każdy człowiek tęskni za doświadczeniem radości i satysfakcji. na co dzień cieszymy się z wielu rzeczy i wydarzeń, z naszych małych i wielkich sukcesów. Jednak najbardziej cieszymy się z obecności drugiego człowieka. Żadna rzecz nie może przynieść nam takiej radości i takiego umocnienia, jak człowiek. To właśnie dlatego matka oczekująca narodzin dziecka, które już rozwija się w jej wnętrzu, czuje się tak szczęśliwa i poruszona, że nazywa to stanem ...

Życie społeczne

SPIS TREŚCI: I) WSTĘP II) ROZWINIĘCIE 1) Kobieta i społeczeństwo 2) Młodzież 3) Sport 4) Kościoły i wspólnoty religijne 5) Mass media i opinia publiczna 6) Prasa 7) Radio i telewizja III) LITERATURA I) WSTĘP. Społeczeństwo jest formą zbiorowości, która wytwarza wartości kulturalne. Zapewnia integrację osobowości ludzi uczestniczących w wielu grupach społecznych, o różnych systemach wartości. Zastanawiając się nad celami ogólnymi, do ...

Życie codzienne w domu prywatnym w Italii w XIII-XIV w.

Wiek XIII w Italii charakteryzuje się nie zmienioną w stosunku do lat poprzednich strukturą feudalną, gdzie władza spoczywała w ręku monarchów i seniorów, a rozwój gospodarczo-kulturalny kraju wiązał się z aktywnością komun miejskich i republik morskich. Wiek XIII był również wiekiem dawno nie widzianego dobrobytu. Nastąpiła duża ekspansja handlu włoskiego na Europę Środkowo-Zachodnią. Miasta północnych Włoch stały się najważniejszymi centrami handlowymi w ...

Twórczość Jana Kochanowskiego jako wyraz renesansowego poglądu na świat i życie ludzkie.

Twórczość Jana Kochanowskiego jako wyraz renesansowego poglądu na świat i życie ludzkie.

 

W renesansie nastąpiło odrodzenie kultury antycznej, a wraz z nią powstał nowy ideał człowieka. Przeciwnie do średniowiecza, gdzie wzorem był asceta wiecznie umartwiający się, spędzający swój czas na...