Żuraw popielaty

Czytaj Dalej

Żuraw

Wygląd: Większy od bociana; długość ciała ok. 115 cm, wysokość do 120 cm, rozpiętość skrzydet do 240 cm. Tułów, skrzydła i stopy w szarej tonacji, ogon ciemniejszy. Młode szarobrązowe z jaśniejszym spodem. Głowa i szyja ptaków dorosłych czarne z białymi, bocznymi smugami, biegnącymi od oka...

Rybitwa popielata

Rybitwy popielate spędzają więcej czasu przy świetle dziennym niż jakiekolwiek inne zwierzę na świecie: przez 8 miesięcy w roku żyją w słońcu dnia polarnego. Pożywienie: Rybitwa popielata jest wyjątkowo zręcznym i skutecznym łowcą polującym z lotu pikującego.

Sterowanie żurawiem

Żurawie wysięgnikowe są sterowane ze specjal­nych kabin. W żurawiu wieżowym znajduje się ona zwykle u szczytu wieży. Żurawie samojezdne mają kabinę sterowniczą umieszczoną nisko. Duże suwnice pomostowe w portach i fabry­kach mogą być sterowane z kabiny umocowanej na jednym z końców...

Rybitwa popielata

Brak pokarmu Drapieżniki i wydrzyki stanowią stałe zagrożenie, jednak rybitwy popielate potrafią dawać sobie z nimi radę, a chociaż wiele par ma kłopoty z wy­prowadzeniem młodych, to większości zwykle się to udaje.

Wrzosiec popielaty

 

Wygląd: Zrzucająca liście na zimę, pełzająca i tworząca kobierce krzewinka szpalerowa, której płożące się gałązki nie bywają dłuższe niż 60 cm, z krótkimi, podnoszącymi się pędami końcowymi.

Liście krót-koogonkowe, skrętoległe, do 5 cm (zwykle około 3 cm) długości i 1-1,5 cm...

Żuraw (gwiazdozbiór)

 

Ten gwiazdozbiór wprowadził w 1603 r. J. Bayer. Obejmuje on gwiazdy przeciętne i silniejsze; jest niewidoczny w środkowej i północnej Europie, natomiast mogą go obserwować mieszkańcy południowej Europy, gdzie widać go na południu tuż nad horyzontem. Główna jego gwiazda, « Gruis, ma nazwę arabską...

ŻURAW

Kilkadziesiąt gatunków ptaków występujących gł. na bagnach i w lasach, w Polsce tylko rzadki już dziś żuraw zwyczajny, łac. Grus grus, którego wędrówki kluczem i donośny klangor często znajdowały odbicie w poezji, zwł. romantycznej; drąg dwuramienny na wysokiej podstawie, służący do wyciągania...

Żuraw

W Chinach i Japonii symbol długiego życia i nieśmiertelności (schodzenie na szczudłach), ponieważ wierzono, że może on żyć tysiąc lat.

Biała barwa jego upierzenia stała się symbolem czystości, czerwone pióra na głowie uchodziły za oznakę siły życia i związku z ogniem. W Indiach żuraw był...

Szwigniza, żuraw. suwnic, przenośnik-definicje

DŹWIGNICA, maszyna robocza o ograniczonym zasięgu, służąca do przemieszczania (transportu bliskiego) różnorodnych ładunków ruchem przerywanym (w przeciwieństwie do przenośnika) w obrębie zakładu wytwórczego, składowiska lub portu. Przerywane ruchy robocze dźwignicy wynikają z potrzeby pobierania, przenoszenia i zwalniania kolejnych ładunków. Charakterystycznymi częściami dźwignicy są: konstrukcja nośna, przejmująca wszystkie obciążenia, i mechanizm przemieszczania ...

Żuraw

Obrotowe urządzenie dźwigowe złożone z konstrukcji nośnej i mechanizmów do podnoszenia i przenoszenia transportowanego ładunku zawieszonego na ruchomym ramieniu; → derrik.

ŻURAW BUDOWLANY

ŻURAW BUDOWLANY — urządzenie do podnoszeniai opuszczania ładunków oraz przemieszczaniaich w płaszczyźnie poziomej przez obrótramienia zwanego wysięgnikiem. Pod względemkonstrukcji rozróżniamy żurawie stałe i przesuwne.Cechami charakterystycznymi żurawia są:udźwig, wysięg i użyteczna wysokość...

Żuraw białoszyi

Obecnie 1/4 żurawiowych jest zagrożona wyginięciem z winy człowieka. Dziesięć gatunków chruścieli niezdolnych do lotu już wyginęło. Żurawie są również zagrożone zarówno przez polowania, jak i niszczenie ich siedlisk, którymi są rozlegle bagna.

Żuraw białoszyi jest również rzadki i zasiedla...

Żuraw stepowy (Anthropoides virgo)

Jest to najmniejszy z żurawi, mający zaledwie 90 cm wysokości. Poszukuje on otwartych przestrzeni, zwłaszcza na stepach wschodniej Europy i południowej Azji. Przy pierzeniu traci lotki stopniowo, a nie jednocześnie jak inne żurawie. Należy to traktować jak przystosowanie do środowiska naturalnego...

Żuraw koroniasty (Balearica pavonina)

Jest to afrykański gatunek żurawi, do którego ludność miejscowa odnosi się z szacunkiem, ponieważ zwalcza on szarańczę wędrowną. Toki żuraw koroniasty odbywa z całą paradą. Oba ptaki pochylają się, podskakują i dosłownie tańczą jeden wokół drugiego. Stadła są trwałe, ale toki powtarzane...

Żuraw

Zdaniem Pliniusza i dawnych bestiariuszy klucze żurawi (grus, ykąavoę) lecą w formie trójkąta, z przewodnikiem na czele, który je wabi swoim wołaniem, zachęca i utrzymuje porządek.

Gdy zmęczy się, zmienia go inny żuraw. Prawdą jest też, iż ptaki te zbierają się na określonych miejscach i...

Żuraw

Grus grus (L.), rodzina Gruidae — żurawie. Jest dużym ptakiem podobnym do bociana (115 cm długości), z długimi nogami, długą szyją i stosunkowo długim, klinowatym dziobem. Ubarwienie zarówno samca, jak i samicy jest szare (młodych ptaków brązowoszare), z czarnym czołem, tyłem głowy, podgardlem...

Błotniak popielaty

Błotniak popielaty żyje w Europie, w sąsiadujących częściach Azji (w zachodnim Iranie, w Kazachstanie, Syberii południowo-zachodniej) i w Afryce północno-zachodniej.