WĘGIERSKA ZOFIA, z KAMIEŃSKICH, 1 v. MIELĘCKA

WĘGIERSKA ZOFIA, z KAMIEŃSKICH, 1 v.

WOJNAROWSKA ZOFIA, z ZACHARKIEWICZÓW, pseud. Bronisława, Jan Hutnik

WOJNAROWSKA ZOFIA, z ZACHARKIEWICZÓW, pseud.

WÓJCICKA-CHYLEWSKA ZOFIA, pseud. Helena Szarska

WÓJCICKA-CHYLEWSKA ZOFIA, pseud.

ŻURAKOWSKA ZOFIA

ŻURAKOWSKA ZOFIA, ur.

ZOFIA

Imię żeńskie z gr. sophia 'mądrość' zob. Hagia Sophia; imię świętej męczenniczki chrześc. z czasów cesarza rz. Hadriana, której kult był bardzo rozpowszechniony na Wschodzie.

ZOFIA (Sonka)

też Biblia (królowej Zofii).

BAUDOUIN de COURTENAY ZOFIA

Szuman, Malarstwo religijne (Zofia BJ, Tęcza 4 (1930) nr 26; W. Smoleń, Twórczość malarska Zofii B.

CHLEBOWSKA ZOFIA JÓZEFA

ur. 14 V1852 w Warszawie, zm. 27 I 1932 tamże, Działaczka społeczna.

Po studiach na UW wspólnie z siostrą Anielą i bratem Bronisławem pracowała przy redagowaniu i wydawaniu Słownika geograficznego Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich (I-XV, Wwa 1880-1902); aresztowana za udział w...

CZARNECKA ZOFIA CR

Wewnętrzne dzieje siostry Zofii Cz. Kartki z życia siostry Zofii Cz.

CZESKA ZOFIA

ur. 1584 w Małopolsce, zm. 1 IV 1650 w Krakowie, Działaczka dydaktyczna i charytatywna.

Po śmierci męża poświęciła się pracy charytatywnej; jako członkini Bractwa Miłosierdzia przy kościele św. Barbary, wspierała materialnie kościoły i klasztory;

1627 w swym domu w Krakowie ufundowała i...

DULSKA ZOFIA OSB

Górski, Od religijności do mistyki, Lb 1962, 95-97; tenże, Zofia D.

FUDAKOWSKA ZOFIA

Jabłoński, Siostra Maria Renata, Zofia F.

OSŁABĘDZKA Zofia (postać literacka)

Pewnej nocyZofia przypadkiem odkrywa miłosne szaleństwa Atanazego i Heli.

Interpretacja dramatu Zofii Nałkowskiej pt. „Dom kobiet”

Zofia Nałkowska ? Jej pełne nazwisko to Zofia Gorzechowska, primo voto Rygier, z domu Nałkowska.

"Zabawy dydaktyczne dla przedszkoli" - Zofia Bogdanowicz

1. Przedmowa Postulaty rozwijania pełnej osobowości dziecka od wczesnych lat jego życia, rozszerzania zakresu jego wiadomości, pogłębiania uzdolnień oraz wyrabiania aktywnego stosunku do otoczenia społecznego, stworzyły konieczność szukania najskuteczniejszych sposobów i metod realizacji tych założeń. Wybór ich zależy oczywiście od wieku dzieci, którymi zamierzamy się zajmować. Niniejsza książka dotyczy dzieci w wieku przedszkolnym, czyli – od lat 3 do 7. Aby ...

Święta Zofia

Zofia przedstawiana jest w otoczeniu trzech córek: Wiary, Nadziei i Miłości, którewedług opowieści poniosły męczeńską śmierć ze swoją matką. Zofia zmarła wkilka dni później na ich grobie.

Błogosławiona Maria Angela Zofia Truszkowska

Maria Angela Zofia Truszkowska, zakonnica.