Znieczulenie

Czytaj Dalej

TEORETYCZNE I TECHNICZNE PODSTAWY METOD ZNIECZULENIA

Znieczulenie ogólne Znieczulenie ogólne eliminuje świadomość i ból towarzyszący badaniu.

Znieczulenie przy zakładaniu protezy

Ten sposób znieczulenia ma wiele zalet takich jak: mała dawka środka znieczulającego, możliwość omal natychmiastowego znieczulenia zębów pojedynczych, możliwość wyeliminowania bolesnych wkłuć i długotrwałego zdrętwienia tkanek okolicznych (języka, warg, policzków).

BADANIA POPRZEDZAJĄCE ZNIECZULENIE

Rutynowymi badaniami dodatkowymi przed znieczuleniem ogólnym są zwykle: ■ morfologia krwi, ■ badanie rentgenowskie klatki piersiowej (wykonane w ciągu 6 miesięcy poprzedzających znieczulenie).

Znieczulenie ogólne

Niezależnie, czy jest stosowane znieczulenie ogólne wziewne, czy dożylne - zawsze zakłada się pacjentowi specjalną kaniulę (cewnik) do żyły, przez którą w czasie znieczulenia można podawać leki .

SPOSÓB PRZYGOTOWANIA DO ZNIECZULENIA

Każdy pacjent, u którego przewidywane jest wykonanie znieczulenia powinien zaprzestać spożywania posiłków i płynów co najmniej na 6 godzin przed znieczuleniem ogólnym.

MOŻLIWE POWIKŁANIA PO ZNIECZULENIU

Każde znieczulenie, szczególnie zaś znieczulenie ogólne, może być przyczyną różnych powi­kłań. Anestezjolog, poza wiedzą i doświadczeniem, dysponuje obecnie nowymi, bezpiecznymi technikami znieczulenia, lekami szybko działającymi oraz lepszą, nowocześniejszą aparaturą do znieczulenia.

Znieczulenie miejscowe

Znieczulenie nasiękowe polega na ostrzyknięciu środkiem znieczulającym wybranego miejsca (miejsce to nakłuwa się igłą zc strzykawką, a następnie zmieniając delikatnie położenie igły lub głębokość nakłucia wstrzykuje się środek znieczulający).

JAK NALEŻY ZACHOWYWAĆ SIĘ PO ZNIECZULENIU?

Po znieczuleniu miejscowym można bezpośrednio po badaniu diagnostycznym (o ile to ostatnie nie jest przeciwskazaniem) spożywać pokarmy i napoje.

Znieczulenie ogólne

W znieczuleniu wziewnym leki podaje się do wdychiwania, zaś w znieczuleniu dożylnym - przez żyłę bezpośrednio do krwi. Do znieczulenia wziewnego służą środki gazowe i lotne.

Co to jest znieczulenie ogólne?

Pierwszym etapom znieczulenia mogą towarzyszyć dość gwałtowne reakcje - pacjent może śpiewać, krzyczeć bądź wyrywać się - i w przeszłości niejednokrotnie znieczulaną osobę związywano.

Znieczulenie miejscowe

Zależnie od miejsca, w którym zastosowano środek znieczulający, dochodzi do znieczulenia różnych obszarów ciała.

Znieczulenie miejscowe połączone z podaniem środka uspokajającego (sedacją)

U pacjentów nerwowych, o lękowym nastawieniu do mającego się odbyć badania diagnosty­cznego stosuje się - niezależnie od znieczulenia miejscowego - sedację przez podanie środków uspokajających. Ja^ i znieczulających, mija po upływie określonego czasu.

Co to jest znieczulenie miejscowe?

Środek znieczulający stosowany do wyeliminowania czucia w konkretnej części ciała nazywamy środkiem znieczulającym miejscowo. Pierwszą zastosowaną w praktyce substancją znieczulającą miejscowo była kokaina, alkaloid otrzymywany głównie z liści krzewu koka.