Znamię skrzydłowe

Czytaj Dalej

Rewolucje społeczne jako znamię epoki nowoczesnej

Aczkolwiek rewolucje towarzyszyły ludzkiej historii od dawien dawna, to jednak dopiero u progu epoki nowoczesnej uzyskują skalę pozwalającą określać je jako „Wielkie Rewolucje". Tym mianem wyróżnia się na ogół rewolucję w Anglii (1640), rewolucję amerykańską (1776), francuską (1789), a później -...

CO ROZUMIEMY POD POJĘCIEM USTAWOWYCH ZNAMION PRZESTĘPSTWA

Znamiona. Zespoły ustawowych znamion tworzą typy przestępstw (jak np. zabójstwo, znieważenie pomnika, kradzież leśna etc.). Aby można był mówić o odpowiedzialności karnej, sprawca musi wyczerpać wszystkie znamiona typu przestępstwa i musi to zostać udowodnione. Ustawowe znamiona przestępstwa...

Co to są ustawowe znamiona przestępstwa i jakich cech one dotyczą?

Ustawowe znamiona przestępstwa wyznaczają zespół charakterystycznych cech tworzących zarys danego typu przestępstwa. Przez wydobycie istotnych cech, powtarzających się, następuje typizacja czynu. W ten sposób poszczególne zespoły znamion tworzą typy przestępstw, którym nadaje się różne nazwy...

Co charakteryzują znamiona strony przedmiotowej przestępstwa?

Czyn - zabronione zachowanie się jest najważniejszym elementem strony przedmiotowej przestępstwa. To zachowanie człowieka może polegać na działaniu lub zaniechaniu.

Działanie - podjęcie określonych czynności przełamując normy zakazu.

Zaniechanie - powstrzymanie się przez podmiot...

Omów znamiona podmiotowe czynu zabronionego

KK dzieli przestępstwa na:

umyślne

nieumyślne

Umyślność - sprowadza się do zamiaru popełnienia czynu zabronionego.

Pojęcie zamiaru obejmuje:

zamiar bezpośredni (dolus directus) - obejmuje swym zakresem wypadki gdzie sprawca chce i popełnia czyn zabroniony [KK - "w...

Mięsień skrzydłowy przyśrodkowy

M. skrzydłowy przyśrodkowy (ra. pterygoideus mediaiis) jest położony do wewnątrz od gałęzi żuchwy; jest to mięsień gruby, czworoboczny, biegnący od wyrostka skrzydłowatego do żuchwy.

Mięsień ten rozpoczyna się krótkim ścięgnem 1) w dole skrzydłowym kości klinowej. 2) na wyrostku piramidowym...

Mięsień skrzydłowy boczny

M. skrzydłowy boczny (ra. pterygoideus lateralis), położony na zewnątrz od poprzedniego, znajduje się w dole podskroniowym; jest to mięsień gruby, kształtu trójściennego graniastosłupa, którego podstawa jest skierowana do podstawy czaszki, wierzchołek zaś — do stawu skroniowo-żuchwowego.

M...

Chrząstka skrzydłowa większa nosa

Chrząstka skrzydłowa większa (cartilago alaris major) jest szczególnie cienka i bardzo zmienna. Otacza ona nozdrze od strony bocznej, przyśrodkowej oraz od przodu i składa się z dwóch odnóg przechodzących jedna w drugą na końcu nosa i zagiętych haczykowato. Szersza odnoga który sięgać może aż na...

Chrząstki skrzydłowe mniejsze nosa

Chrząstki skrzydłowe mniejsze (cat tilagiries alares minor es) są to małe, nieregularne płytki, które oddzieliły się od odnogi bocznej chrząstki skrzydłowej większej. Występują one obustronnie w zmiennej liczbie (1—3) w części tylnej skrzydła nosa.

Tętnica kanału skrzydłowego

T. kanału skrzydłowego (a. canalis plerygoidei). Jest to nieznaczna gałąź często odchodząca od poprzedniej; kieruje się ona przez kanał skrzydłowy ku tyłowi i zespala się z t. gardłową wstępującą i rylcowo-sutkową. Zaopatruje ona górną część gardła, trąbkę słuchową oraz jamę...

Splot skrzydłowy

Splot skrzydłowy (plexus pterygoideus) jest znacznej wielkości; rozciąga się on od dołu skrzydłowo-podnicbicnncgo do szyjki żuchwy i leży między m. skroniowym a m. skrzydłowym bocznym oraz częściowo między obu mięśniami skrzydłowymi. Do splotu skrzydłowego przylega blaszka błoniasta części...

Atak skrzydłowy

Armia wroga jest najsilniejsza tam. gdzie spodziewa się ataku. Z konieczności więc jest słabsza na skrzydłach i tyłach. Jej słabe strony są w ięc doskonałymi miejscami do ataku. Główną zasadą współczesnej wojny jest skupienie sił tam. gdzie nieprzyjaciel jest słaby. Napastnik może zaatakować...

Znamiona barwnikowe

Znamiona barwnikowe są wrodzonymi nieprawidłowościami skóry, ujawniającymi się niejednokrotnie w późniejszym okresie życia. Nie są dziedziczne. Najogólniej dzielimy je na melanocytowe i komórkowe. Wczesne chirurgiczne usunięcie złośliwiejącego znamienia w bardzo wielu przypadkach ratuje życie ludzkie. Znamiona melanocytowe Znamiona te (nazwa pochodzi od melanocytu - komórki produkującej barwnik skóry, melaninę) dzielą się na naskórkowe i skórne. Do grupy ...

Dokumentacja Techniczno Ruchowa ze znamionami znaku CE pasteryzatora do śmietanki

1. Wstęp Metody pasteryzacji Klasyczna metoda pasteryzacji polega na ogrzewaniu produktu do temperatury powyżej 60C, jednak nie większej niż 100C. Obecnie stosuje się dwa zasadnicze procesy pasteryzacji: • Wysoka krótkotrwała (HTST - ang. High Temperature Short Time) polegająca na podgrzaniu mleka w temperaturze 72- 75C przez 15-25 sekund. • Wysoka momentalna (VHT – ang. Very High Temperature) polegająca na podgrzaniu mleka w temperaturze 80- 90C przez 2-25 ...

ZNAMIĘ

ZNAMIĘ — górna część słupka kwiatowegoroślin okrytonasiennych; kształt ma bardzo różny;może się składać z jednej lub wielu części; liczbaczęści w znamieniu wskazuje na liczbę owocolistkówtworzących słupek. Podczas zapylaniana znamieniu słupka osiadają ziarnka pyłkui kiełkują w łagiewkę w...