Zmienna zależna

Czytaj Dalej

Pobieżna i wadliwa kontrola zmiennych zależnych i niezależnych

Najwięcej jednak niedomagań w kontrolowaniu zmiennych odnosi się do zmiennych niezależnych. W każdym razie opisu zmiennych niezależnych nie można ograniczyć tylko do przedstawienia ich w wersji założonej przez eksperymentatora.

Operacjonalizacja pojęcia zmiany w psychologii klinicznej - Badane zjawisko: operacjonalizacja zmiennej zależnej Y

Koncepcja ta stanowi więc podstawę formułowania pytań badawczych, uzasadniania kierunku i stopnia szczegółowości hipotez, wyłaniania zmiennych, określania ich statusu (zmienna zależna – zmienne niezależne; zmienne niezależne główne – zmienne niezależne uboczne), definiowania zmiennych i doboru odpowiedniego zestawu wskaźników, wreszcie wyboru lub konstrukcji nowych narzędzi badawczych, opisu i ...

Operacjonalizacja pojęcia zmiany w psychologii klinicznej - Uwarunkowania badanego zjawiska: operacjonalizacja zmiennych niezależnych głównych (Xg) i ubocznych (Xu)

interpretowanie uzyskiwanych empirycznie związków w kategoriach zależności przyczynowo – skutkowych (czyli Xg - Y), w drugim przypadku – analizy kondycjonalnej – możliwe jest jedynie orzekanie o współwystępowaniu (powiązaniu) badanych zjawisk uznanych przez badacza za zmienną zależną i jej uwarunkowania (zmienne niezależne uboczne) czyli mielibyśmy jedynie taki układ: Y1 ---- Xu ---- Y2).

Koszty zmienne

Wyróżnia się cztery odmienne typy zmienności kosztów: koszty zmienne proporcjonalnie, koszty zmienne progresywnie, koszty zmienne degresywnie, koszty zmienne regresywnie.

3.Koszty stałe i zmienne

koszty funkcjonowania administracji odsetki od kredytów   Koszty zmienne - koszty, które zależą od wielkości wytwarzanej produkcji (w krótkim okresie).

Rachunek kosztów zmiennych

  Rachunek kosztów zmiennych - jest to rachunek kosztów, w którym zapasy wytworzonych i sprzedanych produktów wycenia się wg zmiennego kosztu produkcji, obejmującego koszty bezpośrednie oraz zmienne koszty wydziałowe.

Rodzaje plac zmiennych

  Istnieje wiele możliwych rodzajów mechanizmów płac zmiennych.

Rozwiń i uzasadnij stwierdzenie Wisławy Szymborskiej: „Jest taki świat, nad którym los sprawuję niezależny” („Radość pisania”)

Wisława Szymborska była 16 - letnią dziewczyną, kiedy wybuchła wojna. Przeżyła jej koszmar, którego echa odzywały się w wielu późniejszych utworach. Do nich należy „Obóz głodowy pod Jasłem” - poetycka próba uzmysłowienia tego, co przeżywali więźniowie rosyjscy skazani przez hitlerowców na śmierć...

Zasady znakowania towarów o zmiennej masie, ilości i cenie w obrocie krajowym i wewnętrznym (sklepu, hurtowni)

Towary te posiadają wówczas prefiks: 29 – dotyczy towarów ważonych i o zmiennej ilości, 24 – dotyczy towarów o oznaczonej cenie.

PRZECHOWYWANIE INFORMACJI W PAMIĘCI - INTERFERENCJA ZALEŻNA OD MATERIAŁU

- Związki pomiędzy dwoma materiałami determinują wielkość interferencji.

- W szczególności interferencja jest silna pomiędzy asocjacjami, które krzyżują zawarte elementy.

- Zjawisko to badane jest za pomocą par skojarzeń.

- Paradygmaty badania interferencji dla par skojarzeń:

* Paradygmat...

Pamięć zależna od stanu

Proust - „Pamięć i intelekt”

Goodwin - badania nad studentami. Goodwin i jego współpracownicy (Goodwin, Powell, Bremer, Hoine i Stern, 1969) przeprowadzili pierwsze eksperymenty na ludziach. W tym eksperymencie badani uczyli się raz pod wpływem silnego koktajlu alkoholowego, raz po wypiciu zwykłych napoi...

Kultura jako zmienna w analizie politologicznej

Użyteczność pojęć związanych z kulturą (kultura polityczna, kapitał społeczny, tożsamość, etniczność) w naukach społecznych, wynika z przypisania im funkcji zmiennych niezależnych w przy pomocy których można wyjaśniać inne zmienne społeczne (zachowania, instytucje, procesy).

SALUTOGENEZA I FUNKCJONALNE WŁAŚCIWOŚCI POCZUCIA KOHERENCJI - Poczucie koherencji jako zmienna kluczowa dla zdrowia

Funkcjonalnie rzecz ujmując zmienna ta motywuje do podejmowania aktywności, radzenia sobie z wymaganiami, a przez funkcje regulacyjne steruje odpowiednim do wyma­gań wyborem zasobów. Pełni rolę kluczowej zmiennej dla procesów osiągania, ochrony i przywracania zdrowia.

SALUTOGENEZA I FUNKCJONALNE WŁAŚCIWOŚCI POCZUCIA KOHERENCJI - Poczucie koherencji jako zmienna kluczowa dla zdrowia: Zachowania zdrowotne - styl życia

W modelu salutogenetycznym ten zespół czynników został najmniej roz­budowany. Można nawet powiedzieć, że właściwie został pominięty. Wiąże się to z tym, że autor jest przeciwny przerzucania na styl życia odpowiedzial­ności za zdrowie, choć uważa on, iż poziom zdrowia zależy od zachowań z nim...

Hutnictwo metali zależnych i niezależnych

Rudy zelaza sprowadzane z Ukrainy, Szwecji i z Brazylii. W polsce wydobywa sie rudy zelaza na wyz. Krakowsko Czestochowskiej - Klobuck i Krzebice. Wystepuja ale nie wydopbywa sie w rejonie Gor Swietokrzyskich i Suwal;k. Huty zlokalizowane sa w wiekszoci w Gornoslaskim Okregu Przemyslowym - np. Huta Katowice. Na...

Mowa zależna

Past Simple-Past perfect

Simple Present-Simple Past

Present Continu-Past Contin.

Present Perfect-Past Perfect

Present Perf Con-Past Perf Con

Past Perf - Past Perfect

Simple Future-Future in the Past

Future Perfect-Future Perfect in the P

Past Continu-Past Perfect Continuous

This-that ,today-that...

Mowa zależna (j.niemiecki)

1.przeszłość:

- Konjuktiv Perfekt

Sie erzählte, sie habe ihre Ferien in Griecheland verbracht.

- Konjuktiv Plusquamperfekt

Sie erzählten mir, daß sie gestern Helmut getroffen hätten.

2.teraźniejszość:

- Konjuktiv Präsens

Er sagte, er habe seit gestern starke Kopfschmerzen.

- Konjuktiv...

STAWKI PODATKOWE ZMIENNE

Progresja: stawki rosną wraz ze wzrostem podstawy opodatkowania; może mieć charakter globalny albo szczeblowy ( schodkowy); występuje z reguły w podatkach dochodowych; w polskim podatku od sadków i darowizn

Degresja: stawki zmniejszają się wraz ze zmniejszeniem się podstawy opodatkowania (...