Zmęczenie

Zmęczenie

Czytaj Dalej

Zmęczenie

Zmęczenie jest stanem rozwijającym się podczas wykonywania pracy fizycznej (ale także umysłowej). W odniesieniu do aktywności fizycznej charakteryzuje się zmniejszaniem się zdolności rozwijania siły skurczu. Zmęczenie jest stanem, który dotyczy nie tylko mięśni (tzw. zmęczenie obwodowe), lecz również...

Fizjologia - zmęczenie

Zasada Sieczenowa - dowiódł, że w przypadku biegaczy długodystansowych kończyny dolne najefektywniej odpoczywają poprzez pobudzenie innej części ciała. Dlatego po długotrwałych wysiłkach często masowany jest kręgosłup, co pozornie mogłoby się wydawać błędem. Ten fenomen również tłumaczy zalecenia aktywnego wypoczynku. Rodzaje i mechanizmy powstawania zmęczenia – zmęczenie to stan organizmu rozwijający się w czasie wykonywania pracy fizycznej lub umysłowej ...

Zmęczenie mięśnia

Zmęczenie mięśnia wynika z jego pracy, podczas której w następstwie rozpadu glukozy gromadzi się kwas mlekowy i fosforowy. Objawy zmęczenia mięśnia manifestują się obniżeniem jego fizjologicznego napięcia i zmniejszeniem siły skurczu. Skutkiem zmęczenia grup mięśni jest obniżenie sprawności ruchów...

Zmęczenie materiału

Defekt zwany zmęczeniem materiału może wystąpić, kiedy element metalowy na długi czas poddany zostanie stałemu obciążeniu albo działać na niego będą duże ilości zmiennych naprężeń. Dyslokacje przenoszą się do obszarów podda­nych działaniu naprężeń i nawzajem przeszka­dzają swoim ruchom,%...

Zmęczenie

zmęczenie; stan objawiający się chwilowym obniżeniem zdolności funkcjonalnej jakiegoś organu, którą przywraca odpoczynek (stan odwracalny). Przekroczenie krytycznego progu fizjologicznego doprowadza do poważnego stanu przemęczenia i do trwałego uszkodzenia graniczącego z chorobą funkcjonalną...

ZMĘCZENIE I WYPOCZYNEK

Zmęczenie i wypoczynek w prawidłowo zorganizowanym życiu, ocenianym jako -> ZDROWY STYL ŻYCIA są naturalnymi, cyklicznymi stanami organizmuwarunkującymi jego harmonijny rozwój i stabilność -> HOMEOSTAZY.

Zmęczenie wywołane nagromadzeniem się w ustroju produktów przemianymaterii, wyczerpaniem zasobów...

Zmęczenie w ciąży

Uczucie zmęczenia — chociaż nie jest uważane za objaw niepokojący, to jednak ze względu na częstość występowania należy o nim także wspomnieć. Uczucie znużenia i senność w początkowym okresie ciąży są spowodowane najprawdopodobniej wzrostem przemiany materii. Otoczenie mówi wtedy o rozleniwieniu...

zmęczenie

zmęczenie - stan przeciążenia funkcjonalnego organizmu, wywołany obecnością pośrednich produktów przemiany materii (m.in. dwutlenku węgla, kwasu mlekowego, kwasu pirogronowego) przy jednoczesnym niedostatku tlenu, subiektywnie odczuwany jako stan znużenia. Fizjologiczne badania nad zjawiskiem z. wykazały...

Choroba replantacji, zmęczenie gleby

W sadownictwie, osłabienie wzrostu drzew owocowychz powodu ponownego sadzenia roślintego samego gatunku na starym stanowisku.Objawia się ona ograniczeniem lub całkowitymzahamowaniem wzrostu drzew, a w skrajnychprzypadkach nawet ich zamieraniem. Jest to wynikiem uszkodzenia systemu korzeniowegoi pozbawienia go...

Zmęczenie gleby

Obniżenie się urodzajności gleby, objawiające się ciągłym zmniejszaniem plonów, pomimo właściwego nawożenia iracjonalnej uprawy. Z.g. następuje wskutekzachwiania równowagi biol. gleby, spowodowanejwadliwą uprawą (monokultury), nawozamiminer., wyczerpaniem się skł. pok., pogorszeniemstruktury gleby...