Złoty polski

Złoty polski

Czytaj Dalej

POLSKA "ZŁOTEGO WIEKU"

Po przejęciu chrześcijaństwa jako władcy Polski i Litwy wyrośli Jagiellonowie na jeden z najznakomitszych rodów królewskich w Europie, skutecznie rywalizujący z cesarskimi Habsburgami. „W poczcie członków tej polsko-litewskiej dynastii różnych widzimy ludzi [.

Polska Złotego Wieku na tle europejskim

Początki polskiej floty Zygmunt Stary i Zygmunt August zapoczątkowali polską flotę wojenną.

Kultura polska „złotego wieku”

Założona przez biskupa Jana Lubrańskiego w Poznaniu szkoła średnia jako pierwsza wprowadziła w Polsce nowy program wychowania, zgodny z prądami odrodzenia. Szybko dotarły do Polski wieści o zamorskich podróżach i odkryciach nowych lądów.

POLSKA "ZŁOTEGO WIEKU" - Stosunki społeczne na wsi. Poddaństwo

Anzelm Gostomski, twórca polskiej literatury rolniczej: „Roboty ma gospodarz [pan] tak szafować, coby kmiotków nie zubożył, a ku większemu pożytkowi w rok przyprowadził”, gdyż „robota kmiotków to dochód albo najwiętsza intrata [zysk] w Polszcze”.

POLSKA "ZŁOTEGO WIEKU" - Miasta w Polsce

Dużą rolę w krajowej wymianie handlowej odgrywały Kraków, Poznań, Warszawa czy Lublin, gdzie spotykali się kupcy z Polski i Litwy, wymieniając sukna, towary kolonialne i przedmioty zbytku na skóry, futra, drewno, smołę.

POLSKA "ZŁOTEGO WIEKU" - Reformy ustrojowe

 

Na sejmach odbywających się w latach 1562-1569 przeprowadzono — dzięki poparciu króla — doniosłe reformy ustrojowe.

Unieważniono zastawy i darowizny królewszczyzn dokonane wbrew prawu oraz zakazano ich na przyszłość. Powołano komisje lustratorów, którzy mieli oszacować dochody płynące z dóbr...

Literatura polska od roku 1543 do końca XVI wieku - Wiek złoty, mądrość i piękno literatury staropolskiej

To początek najwspanialszego rozkwitu literatury staropolskiej, jej «wieku złotego», który unieśmiertelniły cztery zwłaszcza nazwiska: Reja jako ojca naszej literatury narodowej; Modrzewskiego jako jednego z najszlachetniejszych myślicieli polskich wszystkich wieków; Kochanowskiego jako największego liryka niepodległej Polski, i Skargi jako największego ze wszystkich kaznodziejów, jakich kiedykolwiek ...

ZŁOTA PRZĘDZA POETÓW I PROZAIKÓW POLSKICH, antologia

ZŁOTA PRZĘDZA POETÓW I PROZAIKÓW POLSKICH, antologia, wyd.

CZY PRAWO POLSKIE ZEZWALA NA WYWÓZ ZŁOTYCH ZA GRANICĘ

Pierwszą grupę ograniczeń dewizowych dotyczą zakzau wywozu i wysyłania złota dewizowego i platyny dewizowej (o każdej wartości) oraz krajowych i zagranicznych środków płatniczych o wartości przekraczjącej 10 tyś euro.

Transport w Polsce

Średnia gęstość dróg kołowych w Polsce na 100 km² wynosi 74 km, jest dwukrotnie niższa niż we Francji, Holandii i Niemczech i jest różna w poszczególnych regionach Polski.

Charakterystyka narodu polskiego w Dziadach cz. III

Plugawa, zimna i twarda skorupa to polska arystokracja, kosmopolityczna, obojętna na losy narodu, pogodzona z niewolą i władzą cara, natomiast wewnętrzna, gorąca lawa to patriotyczna, nienawidząca carskiego zaborcy młodzież polska.

Jak można przeciwstawić się problemom społeczeństwa polskiego?

Niestety w Polsce w roku 2004 wynosiło ono 19,4%, czyli około 3 mln osób. W Polsce z dnia na dzień przybywa narkomanów szacuje się ze jest ich obecnie około 100 tys.

Dzisiejsze spojrzenie na wartość literatury polskiej okresu średniowiecza

Średniowiecze, więc, mówiąc najogólniej, dało nam Biblię wraz z chrześcijańskim systemem wartości, jego twórcy przeszczepili na grunt polski sztukę romańską i gotycką, której zabytki podziwiamy do dziś, zapoczątkowali polskie piśmiennictwo, najpierw w języku łacińskim, a potem i w polskim.

Triumf wolnej myśli w epoce polskiego oświecenia

Odrębność polskiego oświecenia związana z odmiennością warunków polityczno-społecznych a) w Polsce nie jest to ideologia mieszczaństwa, a program postępowej szlachty, należy też pamiętać, że większość pisarzy i publicystów to księża; b) celem działaczy oświecenia nie jest obalenie ustroju feudalnego i monarchii a ich umocnienie; c) nie chodzi o wprowadzenie demokracji parlamentarnej, a zreformowanie parlamentaryzmu polskiego i ...

„Nie dosc nauczyc, trzeba bys sie bawil". Jak tworcy literatury polskiego oświecenia realizowali tę zasadę?

Pisarze polskiego oświecenia dobrowolnie podporządkowują swe zdolności obowiązkom wobec ojczyzny i oddają pióra w służbę obozu reform, by uczyć, przekonywać, agitować.

Idea ojczyzny jako najwyższego dobra (na podstawie wybranych utworów literatury polskiej)

Tuwim Modlitwa z Kwiatów polskich - poeta nawiązuje do wzorów romantycznych - znowu trzeba się modlić o wolną Polskę, o „chleb z polskiego pola" i o „trumny z polskiej sosny".

Wieś Jako temat literacki w twórczości pisarzy Młodej Polski i dwudziestolecia miedzywojennego.

WNIOSKI: W epoce Młodej Polski i dwudziestolecia międzywojennego zweryfikowano tradycyjne ujęcie tematu wsi w literaturze polskiej. Ważnym zjawiskiem w literaturze Młodej Polski było pojawienie się pisarzy blisko z wsią związanych, a więc lepiej rozumiejących chłopów.

Dlaczego "Pana Tadeusza" uznaje się za najpiękniejszą polską książkę ?

Upadek powstania listopadowego, trudne położenie emigrantów polskich, kłótnie wśród samej emigracji, wszystko to sprawia że zamysł Mickiewicza wydaje się oczywisty.

Pan Tadeusz, “Nad Niemnem”, “Noce i dnie” - historia polskiego domu

Dworek szlachecki “centrum polskości” w polskiej tradycji literackiej i kulturowej.

Pan Tadeusz, “Nad Niemnem”, “Noce i dnie” - historia polskiego domu

Dworek szlachecki “centrum polskości” w polskiej tradycji literackiej i kulturowej.