Złota Maska

Czytaj Dalej

Istota i przyczyny powstania systemu pieniądza kierowanego (waluty manipulowanej)

W nierozwiniętym stadium wymiany towarowo – pieniężnej pieniądz pojawił się w obiegu w wyniku aktywności wielu podmiotów tej wymiany. Podczas aktu wymiany po prostu ważono kruszec, odmierzając w ten sposób ilość materiały pieniężnego, niezbędnego dla dokonywania transakcji. Później kupcy o...

MASKA

W czasie szalejącej zarazy książę Prospero z tysiącem dam i rycerzy chroni się w niedostępnej warowni, a po upływie pół roku urządza wielki bal maskowy. Pojawia się na nim o północy ktoś w masce i stroju Czerwonego Moru-sam Mór właśnie; wszyscy biesiadnicy umierają.

Niebo złote ci otworzę...

Niebo złote ci otworzę,

w którym ciszy biała nić

jak ogromny dźwięków orzech,

który pęknie, aby żyć

zielonymi listeczkami,

śpiewem jezior, zmierzchu graniem,

aż ukaże jądro mleczne

ptasi świt.

 

Ziemię twardą ci przemienię

w mleczów miękkich płynny lot,

wyprowadzę z rzeczy...

Śluby panieńskie - charakterystyka postaci

Podejrzenie, że jest to chwilowa maska, byłoby wielkim nadużyciem, bowiem bohater jest zakochany, a ten stan eliminuje złe skłonności i nawyki.

„Której z bogini przyznalbym zlote jablko i dlaczego ?”

Z mitu „Historia wojny Trojanskiej” mozemy wywnioskowac, ze bezposrednia przyczyna wojny pod Troja byl tzw. „wybór Parysa”. Syn Priama mial z posród trzech bogin, wybrac ta jedna najpiekniejsza, której da zlote jablko przyniesione przez boginie Eris. Rzecza jasna bylo to, ze kazda z bogin chciala byc wybrana...

Historia bankowości centralnej w Polsce

 

Dyskusja nad potrzebą uporządkowania spraw monetarnych i skarbowych oraz powołania banku narodowego pojawiła się w Polsce w II połowie XVIII wieku. Upadek państwa u schyłku tego stulecia uczynił ją bezprzedmiotową. Idea utworzenia banku emisyjnego powróciła w Królestwie Polskim po wojnach...

Bank centralny Polski

 

Dyskusja nad potrzebą uporządkowania spraw monetarnych i skarbowych oraz powołania banku narodowego pojawiła się w Polsce w II połowie XVIII wieku. Upadek państwa u schyłku tego stulecia uczynił ją bezprzedmiotową. Idea utworzenia banku emisyjnego powróciła w Królestwie Polskim po wojnach...

PRZYKŁADOWA UMOWA LEASINGU FINANSOWEGO

 

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

 

Niniejsza umowa jest umową leasingu w rozumieniu postanowień Tytułu XVII Księgi Trzeciej Kodeksu Cywilnego oraz umową leasingu finansowego w rozumieniu przepisów podatkowych.

 

Ilekroć w niniejszej Warunkach jest mowa o :

a/„ leasingodawcy”, należy przez to rozumieć...

Polityka walutowa

 

Wśród czynników bardziej specyficznych, wyznaczających pole dla prowadzenia polityki pieniężnej w Polsce, należy wymienić na pierwszym miejscu właśnie politykę kursu walutowego. Spełnia on rolę najważniejszej kotwicy w redukowaniu inflacji, wspieranej dodatkowo kontrolą podaży pieniądza i...

Całkowite upłynnienie złotego

 

11 kwietnia 2000 r. prezes Narodowego Banku Polskiego Hanna Gronkiewicz-Waltz poinformowała, iż rząd w porozumieniu z Radą Polityki Pieniężnej zdecydował o pełnym upłynnieniu kursu złotego od środy 12 kwietnia.

Rada zgłosiła propozycję upłynnienia już w połowie 1999 roku, jednak rząd ze...

Rozliczenia pieniężne za pośrednictwem banków - gotówkowe i bezgotówkowe

Są różne formy rozliczeń pieniężnych.

1)gotówkowe- wpłata lub wypłata środków finansowych. Wyliczenie sposobów jest wyczerpujące.

a)wpłata na rachunek wierzyciela

b)czek gotówkowy

2)bezgotówkowe- operacje finansowe dokonywane na rachunkach; nie mamy do czynienia z przekazem materialnym znaków...

Świadczenia rodzinne, pomoc społeczna - Świadczenia w pieczy zastępczej

Wynagrodzenie zawodowych niespokrewnionych z dzieckiem rodzin zastępczych. Podstawą do wypłaty wynagrodzenia jest zawarcie umowy  o pełnienie funkcji zawodowej niespokrewnionej z dzieckiem rodziny zastępczej. Umowa zawarta w formie pisemnej ma charakter umowy – zlecenia, do której stosują się przepisy...

Spory królów ze szlachtą w złotym wieku

"Spory królów ze szlachtą w złotym wieku" to jeden z wolumenów serii wydawniczej pt. "Dzieje narodu i państwa polskiego". Autorzy tego wolumenu opisują w jaki sposób udział szlachty we władzy prawodawczej przyczynił się do rozwoju teorii o nadrzędnej, czyli suwerennej roli prawa w państwie, które...

JAKA JEDNOSTKA PIENIĘŻNA I JAKIE ZNAKI I OD KIEDY OBOWIĄZUJĄ W POLSCE

Aktualny system pieniężny Polski wywodzi się z sytemu jaki wykształcił się w okresie po zakończeniu I wojny światowej. W 1924 przeprowadzono stabilizacyjną reformę walutową zlikwidowano Polską kasę Pożyczkową tworząc Bank Polski i wyposażając go w uprawnienia emisyjne państwo emitowało...

ZASADY KSZTAŁTOWANIA SIĘ KURSU WALUT W SYSTEMIE WALUTY ZŁOTEJ

System waluty złotej był pierwszym międzynarodowym systemem walutowym (więc zbiorem reguł zasad, instrumentów i instytucji umożliwiających dokonywanie płatności w skali międzynarodowej) . Wykształcił się pod koniec XIX w. ; funkcjonował mniej więcej od 1880 r. do wybuchu I wojny światowej (1914)...

Mechanizm cenowy przywracania równowagi bilansu płatniczego w różnych systemach walutowych

Mechanizm cenowy w sposób automatyczny działał tylko w systemie waluty złotej, ale mamy z nim do czynienia także współcześnie. Zwraca się w nim jedynie uwagę na zmiany cen, zakłada się występowanie konkurencji doskonałej i brak różnic w elastyczności cenowej popytu i podaży oraz, że według prawa...

Mechanizmy automatycznego przywracania równowagi płatniczej w warunkach systemu sztabowo - złotego i dewizowo - złotego

System sztabowo-złoty jest podobny do systemu waluty złotej (patrz 23 pyt.) z jednym wyjątkiem – minimalną sumę wymiany waluty krajowej określono w złocie. W tamtych czasach suma ta była równa wartości sztabki złota. Efektem tego zwiększenie amplitudy wahań punków złota co sprzyjało m.in...

Sztuka starożytnej Grecji i starożytnego Rzymu

To właśnie w Mykenach powstały słynne złote maski pośmiertne, które nakładano na twarze zmarłych wodzów i królów.

W MROKACH ZŁOTEGO PAŁACU, CZYLI BAZYLISSA TEOFANU. Tragedia z dziejów Bizancjum X wieku, utwór dram. T. Micińskiego

W MROKACH ZŁOTEGO PAŁACU, CZYLI BAZYLISSA TEOFANU. Tragedia z dziejów Bizancjum X wieku, utwór dram. T. Micińskiego, prwdr. fragm. w „Krytyce" 1908, wyd. w Krakowie 1909, wyst. w Poznaniu 1967 w adaptacji S. Hebanowskiego i reż. M. Okopińskiego. Dramat osnuty na tle historii Bizancjum; akcja rozgrywa się w...