Zlodowacenie

Zlodowacenie

Czytaj Dalej

Konsekwencje zasięgu zlodowacenia czwartorzędowego

- zlodowacenie polnocnopolskie - formy niezniszczone, rzezba mlodoglacjalna, zlodowacenie srodkowo i poludniowo polskie rzezba mocno przeksztalcona przez procesy denudacyjne - rzezba staroglacjalna Formy powstale w czasie zlodowacenia na Nizu Polskim: - moreny czolowe wyznaczajace miejsce postoju ladoloadu - moreny denne i boczne, teren falisty lub rowninny zbudowany z gliny zwalowej.

Co powoduje zlodowacenie?

Przypuszcza się, że podobne czynniki mogą być przyczyną kolejnego zlodowacenia. Ich zdaniem dziesięć tysięcy lat panowania wysokich temperatur może być tylko kolejną interglaciałem zlodowacenia plejstoceńskiego.

Jak zlodowacenia wpływały na ukształtowanie się powierzchni Ziemi?

Pod­czas ostatniego zlodowacenia wielkie masy wody zostały skute lodem i utworzyły na biegunach gigantyczne czapy lodowe.

ZLODOWACENIE

ZLODOWACENIE — pokrycie pewnych obszarówZiemi lodowcami z kilkoma nawrotami;w epoce plejstoceńskiej, czyli lodowcowej (-♦stratygraficznatabela), trwającej od 1 min do 10 tys.

LODOWCE i LĄDOLODY - rozmiary i rozmieszczenie współczesnego zlodowacenia

Współcześnie lodowce zajmują ok. 15,5 mln km² (półtorej razy więcej niż powierzchnia Europy). Stanowi to ok. 10% ogólnej powierzchni lądów. Lodowce dzielimy na dwa główne typy: - kontynentalne (zwane lądolodami) i – lodowce górskie.

Rozmieszczenie obszarów zlodowaconych na Ziemi ukazuje, że lądolody...