Złamanie

Złamanie

Czytaj Dalej

Złamania kości przedramienia

Złamanie wyrostka łokciowego (I rac tura processus olecrani) powstaje z powodu urazu bezpośredniego (upadek na zgięty łokieć, uderzenie). W złamaniu z przemieszczeniem mimo obrzęku można wyczuć szparę złamania i wielkość przemieszczenia. W złamaniach bez przemieszczenia nie zawsze konieczne...

Złamanie kości

Jeżeli siła urazu przekracza wytrzymałość ko­ści, to dochodzi do złamania kości. Uraz po­wodujący złamanie kości może być bezpośredni lub pośredni. Powstałe w wyniku złamania odłamy kostne mogą być względem siebie przemieszczone lub nie. Dlatego wyróż­nia się złamania z przemieszczeniem i...

Złamania kręgosłupa

Z uwagi na rozległość uszkodzeń kręgosłupa jako całości i powiązań kręgów między sobą dzielimy złamania na stabilne i niestabilne. Podział ten wskazuje na zagrożenie rdzenia ze strony elementów kostnych i na zaburzenie fizjo-logicznej funkcji kręgów. Jest on podstawą odpowiedniego postępowania le...

Złamania kości ramiennej

Złamania guzka większego kości ramiennej (Iractura tuberculi majoris humeri) powstają: 1) wskutek urazu bezpośredniego — jest lo złamanie wieloodła-mowe, 2) wskutek oderwania przez gwałtowne napięcie mięśni (na radiogramie szczelina szersza na obwodzie), 3) z odbicia przez wyrostek barkowy w czasie...

Złamania

ZŁAMANIA Złamanie jest to całkowite przerwanie ciągłości kości na całej jej szerokości. oprócz tego wyróżniamy pekniecia i nadłamania. Wyrozniamy złamania: nasad, przynasad, trzonów kości, wyrostków, pod okostnowe (występują u dzieci) inaczej nazywane złamaniami "zielonej gałązki". Rodzaje złamań: z pociąganiem (awulsyjne), stawowe i przed stawowe, z wydłużeniem lub skróceniem. Powikłania pierwotne po złamaniach: w momencie zadziałania urazu np.

Jakie są najcięższe urazy (złamania) kończyn górnych?

Kończyna górna to precyzyjny system kości, mięśni, więzadeł i ścięgien, który łatwo ulega różnym urazom. Każda z dwóch górnych kończyn ludzkiego ciała jest zbudowana z trzech głównych kości: ramiennej, znajdującej się między barkiem a łokciem, oraz piszczeli i kości łokcio­wej...

Jak udzielić pierwszej pomocy przy złamaniu kończyny górnej?

Jeśli zachodzi podejrzenie złamania kości kończyny górnej, trzeba przede wszystkim pamiętać o unieru­chomieniu kończyny, dopiero potem można prze­wozić chorego z miejsca wypadku. Poszkodowany na pewno wymaga pomocy medycznej, więc jeśli nie jesteśmy w stanie sami zawieźć go do szpita­la...

Złamania kończyn

Złamanie kości powoduje zakłócenie w dopływie krwi do odłamów kości, co niekorzystnie wpływa na proces gojenia. Po złamaniu mięśnie ulegają skurczowi ha drodze odruchu obronnego, występują ból oraz obrzęk. W złamaniach kości raługich bez powikłań po 3 tygodniach dochodzi do połączenia odłamów...

Złamanie wyrostka haczykowatego kości haczykowatej

Z ogromnej ilości patologii będących przyczyną długotrwałych dolegliwości bólowych ręki, złamanie wyrostka haczykowatego nie jest wcale taką rzadkością, szczególnie u sportowców i ludzi cyrku*.

Niekiedy, złamanie może być powikłane przerwaniem ścięgna zginacza głębokiego palca V albo objawami...

Złamania kości śródręcza

Złamanie podstawy I kości śródręcza (iractura basis ossis metacarpi Ij jest skutkiem urazu bezpośredniego lub typu „bokserskiego", zwykle połączone z przemieszczeniem kątowym (w kierunku zgięcia) i wymaga nastawienia oraz unieruchomienia na około 6 tygodni; złamanie przezstawowe połączone bywa ze...

Złamania kostek goleni

złamania kostek goleni; dzielą się na złamania jednokostkowe (częściej kostki zewnętrznej), dwukostkowe oraz tzw. złamanie trójkostkowe (Cottona), gdy oprócz kostek odłamany jest fragment tylnej krawędzi kości piszczelowej.

Leczenie. W złamaniu pojedynczej kostki — unieruchomienie w opatrunku...

Złamania szyjki kości ramiennej

złamania szyjki kości ramiennej; powstają najczęściej na skutek urazu pośredniego (upadek na rękę). W zależności od położenia kończyn) w momencie urazu powstaje złamanie przywiedzeniowe lub odwiedzeni owe. Złamanie przywiedzeniowe zaklinowane — u osób starszych unieruchamia się bez repozycji na...

Złamanie podkrętarzowe kości udowej

złamanie podkrętarzowe kości udowej; powstaje najczęściej u osób starszych po upadku na bok. W większości przypadków są to złamania skośne, z przemieszczeniem odłamów spowodowanym działaniem silnych grup mięśniowych. Linia złamania może przebiegać od góry i strony zewnętrznej ku dołowi i...

Złamanie szyjki kości udowej

złamanie szyjki kości udowej; występuje najczęściej u ludzi starszych w wyniku działania pośredniego (bocznej siły obrotowej) lub bezpośredniego (upadek na bok). W zależności od lokalizacji wyróżnia się złamania: pod głowowe, przezszyjkowe i krętarzowe. Uwzględniając mechanizm urazu oraz...

Złamanie kości piszczelowej

Złamanie kości piszczelowej z przeciążenia najczęściej spotyka się u żołnierzy ćwiczących krok defiladowy w okresie przeszkolenia rekruckiego. Występują bóle i obrzęk goleni, a następnie wrzecionowate zgrubienie w okolicy złamania. Różnicować trzeba z procesami zapalnymi i nowotworowymi...

Złamanie dalszej nasady kości udowej

złamanie dalszej nasady kości udowej; rozróżnia się złamania nadkłykciowe oraz przezkłykciowe. Złamania nadkłykciowe cechuje przemieszczenie odłamu obwodowego do tyłu (przez mięsień brzuchaty łydki). Ostry koniec odłamu może uciskać lub uszkodzić tętnicę podkolanową lub nerw piszczelowy...

Złamania rzepki

złamania rzepki; mogą nastąpić pod wpływem działania pośredniego (nagły skurcz mięśnia czworogłowego przy zgiętym stawie kolanowym) lub w wyniku urazu bezpośredniego. Rozróżnia się z. rz. bez rozejścia się odłamów (rzadziej), z rozejściem się odłamów oraz złamanie wieloodłamowe. Złamanie...

Złamanie trzonów kości goleni

złamanie trzonów kości goleni; jedno z najczęściej spotykanych w chirurgii urazowej uszkodzeń. Różnorodność mechanizmów urazu i jego rodzajów (bezpośredni, pośredni) są przyczyną bardzo zróżnicowanych obrazów klinicznych i radiologicznych, najczęstsze są jednak złamania spiralne. Szczelina...

Jak postępujemy w wypadku złamania obojczyka lub żeber?

Urazy torsu i żeber bywają bardzo różne - może to być stłuczenie, naciągnięcie mięśni lub złamanie kości. Takie kontuzje odnoszą zwłaszcza osoby uprawiające sporty kontaktowe, a takie wyko­nujące ciężką pracę fizyczną. Każdy człowiek uprawiający sporty kontak­towe jest narażony na urazy...

Złamanie śródstawowe górnej nasady kości piszczelowej

złamanie śródstawowe górnej nasady kości piszczelowej; obejmuje jeden lub oba kłykcie. Mechanizmy i typy złamań (Y, V, T), jak w -> złamaniach dalszej nasady kości udowej. Mogą łączyć się z uszkodzeniem więzadeł pobocznych kolana, krzyżowych, łąkotek, a niekiedy — nerwów i naczyń dołu...