Koncepcje Stanów Zjednoczonych Europy i ruch Paneuropejski

Ukoronowanie zaś wszystkich działań paneuropejskich nastąpiłoby z utworzeniem Stanów Zjednoczonych Europy na modłę Stanów Zjednoczonych Ameryki. Briand ,który już wcześniej popierał dążenia zjednoczeniowe państw europejskich, a teraz sam wyszedł z inicjatywą jej zbudowania.

Wizja kapitalizmu ludowego Berle’a

Berle uważa, więc iż Stany Zjednoczone powinny stać się krajem opartym o zasady „kapitalizmu ludowego” tj. bibliografia: Wojciech Lamentowicz – „Kapitalizm ludowy Adolfa A.

Wolność słowa w systemie prawnym Rzeczypospolitej Polskiej i Stanów Zjednoczonych

Magdalena Trybalska Wolność słowa w systemie prawnym Rzeczypospolitej Polskiej i Stanów Zjednoczonych.

Moje szanse w zjednoczonej Europie

Reasumując, wierzę tak jak twórcy zjednoczenia Europy, że integracja zapobiegnie nacjonalizmowi, szowinizmowi, wybuchowi wojny. Jestem przekonana, że tylko zjednoczona Europa zapewni podstawowe swobody i prawa mieszkańcom naszego kontynentu oraz dostatnie życie w demokratycznych, suwerennych krajach.

ONZ - Organizacja Narodów Zjednoczonych

Rada Bezpieczeństwa składa się z 15 członków, w tym 5 stałych USA, Wielka Brytania, Francja, Rosja i Chińska Republika Ludowa oraz 10 członków niestałych. Organizacja narodów Zjednoczonych posiada główną siedzibę w Nowym Jorku i biura w Genewie, Wiedniu i na wszystkich kontynentach.

Co jest gwarancją szczęścia w zjednoczonej europie i na świecie?

Jest jeszcze wiele sposobów na to by pokierować nas do lepszego bytu w zjednoczonej europie czy tez całym świecie są ludzkie uczucia.

Hala Ludowa we Wrocławiu

Przy ul. Wystawowej 1, zbudowana w 1911­13 jako Hala Stulecia w rocznicę Bitwy Na­rodów pod Lipskiem, projekt Maxa Berga. Żelbetowa kopuła o średnicy 67 m, wysokości 23 m (łącznie 42 m), największa wówczas na świecie. Mieści 10 tys. osób. Organy w 1946 przeniesione do katedry. W sąsiedztwie...

LUDOWE ZESPOŁY SPORTOWE

LUDOWE ZESPOŁY SPORTOWE (LZS) —m ilow a wiejska organizacja sportowo-turystyczna,której celem jest popularyzowanie, rozwijaniei podnoszenie poziomu różnych form wychowaniafizycznego, sportu i turystyki oraz prowadzeniedziałalności społecznej i kulturalnej.

Pieśń ludowa

Przez setki lat muzyka ludowa pozostawała nietknieta istanowiła dla muzyków zródło inspiracji. Piesn ludowa była spiewana, nie zapisywanojej. W pewnych okresach posługiwano siepiesnia ludowa ostentacyjnie.

Geneza herezji ludowych

Herezje rozwinęły się w okresie ruchu krzyżowego, kiedy ożywiła się wymiana idei między Wschodem iZachodem. Najsilniejsze ośrodki miały one w krajach kulturalnie i gospodarczo najbardziej rozwiniętych,w hrabstwie Tuluzy, Burgundii, nad Renem, w Flandrii i Lombardii.

Religijne i filozoficzne poglądy...

Misje w Stanach Zjednoczonych

Deklaracja Niepodległości Stanów Zjednoczonych (1776) stwierdzała we wstępie: Uważamy następująceprawdy za oczywiste: że wszyscy ludzie zostali stworzeni równymi, że Stwórca obdarzył ich pewnyminienaruszalnymi prawami, że w skład tych praw wchodzi życie, wolność i swoboda ubiegania się o szczęście,że celem zabezpieczenia tych praw wyłonione zostały spośród ludzi rządy, których sprawiedliwawładza wywodzi się ze zgody rządzonych.

Kościół w Stanach Zjednoczonych

Stolica Apostolska łatwo nawiązała kontakt dyplomatyczny z Stanami Zjednoczonymi. Stany Zjednoczone ustanowiły zaś(1797) swego przedstawiciela w Rzymie.

Ewangelicy w Stanach Zjednoczonych

Dla Kościołów ewangelickich w Stanach Zjednoczonych charakterystyczne jest: ich wielkie zróżnicowanie,demokratyczna struktura, silne zaangażowanie świeckich w kierownictwo kościelne, rozwiniętadziałalność praktyczna, słabsza teologia niż w europejskich Kościołach ewangelickich.

Kościół Stanów Zjednoczonych

Kościół katolicki w Stanach Zjednoczonych nie podjął w tym czasie prób rozwiązywania zagadnieńspołecznych, nawet nie włączył się w walkę z alkoholizmem, może dlatego że wychodził dopiero z publicznejizolacji.

Europa zjednoczona

Uczestnikom X Sesji Zgromadzenia Unii Europy Zachodniejwyznał, że popiera ideę zjednoczenia Europy, ale w aspekcie służenia większą pomocą ludom świata,które - jak powiedział - są mniej faworyzowane przez naturę.

JEFFERSON Thomas (13 IV 1743 - 4 VII 1826), prezydent Stanów Zjednoczonych

Zjednoczonych na dworze w Wersalu. Zjednoczone odkupiły od Francji Luizjanę.

KRAKUSKA, ludowa suknia z okolic Krakowa

Noszona przez krakowskie pospolite ruszenie, a potem przez krakusów. W epoce napoleońskiej uważana była za strój wsch. Z tego powodu stała się przyczyną śmierci ks. Józefa Poniatowskiego, który w bitwie lipskiej wycofywał się w kierunku Elstery w eskorcie krakusów. Franc. żoł. znajdujący się na...

Organizacja administracji osiemnastowiecznej republik: Anglia, Szwecja, Stany Zjednoczone

W wyniku unii administracja centralna Anglii rozszerzyła poważnie swój zakres działania, stając się zarazem administracją centralną nowego państwa złożonego, które od tej pory nosi oficjalną nazwę Zjednoczonego K rólestwa, lecz potocznie nazywa się Wielką Brytanią.

Powstanie krajów demokracji ludowej po II wojnie światowej

w Rząd Tymczasowy Jedności Narodowej, po włączeniu doń przedstawicieli innych dopuszczonych do działania formacji politycznych, a mianowicie Polskiemu stronnictwa Ludowego, a później także Stronnictwa Pracy. Zjednocz nego Stronnictwa Ludowego.