Zjazd łucki

Zjazd łucki

Zjazd łucki – zjazd monarchów europejskich z 1429 roku, którzy obradowali nad obroną Europy przed imperium osmańskim. Zjazd odbył się na zamku w Łucku, trwał od 6 stycznia 1429 przez 13 tygodni. Wśród obecnych w Łucku władców byli: Pomimo że celem zjazdu miały być ustalenia dotyczące obrony przed Turkami, to zdominowała go inna kwestia. Po przybyciu na zjazd w lutym 1429, król niemiecki i...

Czytaj Dalej

Polska Kazimierza Wielkiego

WAŻNIEJSZE DATY 1333 Koronacja Kazimierza Wielkiego 1335 Zjazd monarchów w Wyszehradzie 1339 Proces polsko-krzyżacki 1340, 1344, 1349 Wyprawy Kazimierza na Ruś 1343 Pokój wieczysty z Zakonem 1348 Pokój w Namysłowie 1370 Śmierć Kazimierza Wielkiego

"Jesień narodów". Scharakteryzuj przemiany społeczno - gospodarcze w Europie Środkowo - Wschodniej w latach 1989 - 1991

Zjazd Deputowanych Ludowych wprowadził do konstytucji Rosyjskiej Federacyjnej Republiki Radzieckiej rozdział o prezydencie i wyznaczył datę wyborów. w Moskwie miał miejsce zjazd Deputowanych Ludowych, który powołał Radę państwa i uznał niepodległość republik.

Charakterystyka Kazimierza Wielkiego

Kazimierz Wielki był jedynym synem Władysława Łokietka i Jadwigi, księżnej wielkopolskiej. Urodził się w 1310 roku, wyrósł na wysokiego i postawnego mężczyznę, nosił dość długą brodę. Od dzieciństwa ojciec przygotowywał go do objęcia władzy. Kazimierz nie odznaczał się wojowniczą naturą...

Polityka zagraniczna Kazimierza Wielkiego

Na tym samym zjeździe król węgierski Karol Robert i król czeski Jan Luksemburski orzekli wyrok przyznający Polsce Kujawy pod warunkiem zrzeczenia się przez Kazimierza Pomorza Gdańskiego i ziemi chełmińskiej na rzecz Krzyżaków, zaś postanowienia II zjazdu są następujące: 1.

Warszawa od XVI do XVIII wieku. Miasto prowincjonalne czy stolica nowoczesnego państwa?

W ciągu 85 lat (1570 -1655) w Warszawie i okolicach odbyło się 65 sejmów i 5 elekcji, co oznacza, że co rok/ dwa lata miasto stawało się areną tłumnego zjazdu magnatów ze świtą oraz szlachty z całej Polski.

Zjazd wiedeński (1515)

 

Pokój toruński (1466) nie zapobiegł kolejnym zatargom polsko-krzyżackim. Nowy wielki mistrz — Albrecht Hohenzollern, wykorzystał fakt, że ani papież, ani cesarz niemiecki nie zatwierdzili postanowień tego układu, choć ich zgoda była przewidziana w umowie. Odmawiał więc złożenia przysięgi lennej...

ACTA CONCILIORUM

Publikowanie uchwał dokonywało się przez przekazanie uczestnikom zjazdu kopii urzędowych akt, które przekazywali oni z kolei podległym sobie kościołom i klasztorom.

BRZESKA DIECEZJA

Umowna nazwa kościelnej administracjina terytorium dawnego woj. brzeskiego i podlaskiegood XVI do XIX w. (Brześć Litewski).

I. DIECEZJA ŁACIŃSKA — Wskutek wcielenia Podlasia do Korony(1569) i pozostawienia woj. brzeskiego przy Litwie orazwyrażanej od końca XVI w. przez bpa łuckiego chęci przynależeniado...

CZĘSTOCHOWSKA MATKA BOŻA, Jasnogórska Matka Boża - ROZWÓJ KULTU

(z duszpasterzami, bpami i z papieżem) poprzez pielgrzymki ogólnokrajowe, zjazdy i kursy duszpast.

Polska za Piastów.

W 1000 roku doszło do zjazdu w Gnieźnie.

Historia Polski na zaliczonie

Nie był to jednak wybór bezwarunkowy, gdyż Władysław Laskonogi musiał wydać podczas zjazdu w Cieni dwa istotne dokumenty. Zjazd odbył się najprawdopodobniej 5 V 1228 r.

Józef Piłsudski - biografia

Natomiast w sierpniu powołano w Krakowie pierwszy zjazd legionowy na którym powołano do życia Związek Legionistów.

Kariera polityczna Michaiła Gorbaczowa i dojście do władzy.

Dyskusja zjazdowa była długim maratonem pustosłowia, z którego nic nie wynikało. Funkcję 39 - osobowego prezydium Rady Najwyższej przejęła 542 - osobowa Rada Najwyższa ZSRR (RN), wybierana w głosowaniu tajnym przez Zjazd na 5 lat.

Socjaldemokratyczna Partia Niemiec

Zjazd partii kontroluje uczestników, ustala porządek obrad , wybiera kierownictwo. Nadzwyczajny zjazd partii może być uchwalony przez obradujący Zjazd co najmniej ¾ głosami Zarządu i jednomyślnością komisji.

Naród

pojęcie naród radziecki, wpisane w dokumenty XXV Zjazdu KPZR, a następnie w konstytucję ZSRR. pojęcie naród radziecki, wpisane w dokumenty XXV Zjazdu KPZR, a następnie w konstytucję ZSRR.

Charakterystyka Kultury Polskiej Średniowiecza

Polska stała się w tamtym czasie mocnym partnerem polityki europejskiej, czego świetnym przykładem jest zjazd monarchów w Krakowie w 1364 r.

Władza – zaszczyt, zobowiązanie, siła niszcząca. Do jakich refleksji na ten temat skłania cię literatura i film?

W “Małej apokalipsie” Tadeusza Konwickiego także są wszędzie obecne ekrany telewizyjne, a na nich obrady zjazdu partii rządzącej.

Wybór między dobrem a złem.

Wybór między dobrem a złem.

 

Bohater XX wieku. Każda epoka dążyła do stworzenia prawd ogólnych, generalnych sądów dotyczących ludzkiego losu, a przede wszystkim postaw i miejsca człowieka w świecie. Od starożytności do czasów współczesnych wiele dzieł poświęcono problematyce moralnej. Twórcy tych...

Władza – zaszczyt, zobowiązanie, siła niszcząca. Do jakich refleksji na ten temat skłania cię literatura i film?

W “Małej apokalipsie” Tadeusza Konwickiego także są wszędzie obecne ekrany telewizyjne, a na nich obrady zjazdu partii rządzącej.