Zjazd łucki

Zjazd łucki

Zjazd łucki – zjazd monarchów europejskich z 1429 roku, którzy obradowali nad obroną Europy przed imperium osmańskim. Zjazd odbył się na zamku w Łucku, trwał od 6 stycznia 1429 przez 13 tygodni. Wśród obecnych w Łucku władców byli: Pomimo że celem zjazdu miały być ustalenia dotyczące obrony przed Turkami, to zdominowała go inna kwestia. Po przybyciu na zjazd w lutym 1429, król niemiecki i...

Czytaj Dalej

XX zjazd KPZR i główne tezy tajnego referatu Chruszczowa

- Wśród uczestników pojawili się także przedstawiciele PZPK, przemówienie miało być tajne, a wg pana Lebiody za sprawą Polaków stał się „ tajny w wymiarze światowym”.

- Polski tytuł: „O kulcie jednostki i jego następstwach”- tajny referat Chruszczowa.

- Dokonał on częściowej krytyki...

Zjazd wiedeński (1515)

 

Pokój toruński (1466) nie zapobiegł kolejnym zatargom polsko-krzyżackim. Nowy wielki mistrz — Albrecht Hohenzollern, wykorzystał fakt, że ani papież, ani cesarz niemiecki nie zatwierdzili postanowień tego układu, choć ich zgoda była przewidziana w umowie. Odmawiał więc złożenia przysięgi lennej...