Zjawisko piezoelektryczne

Czytaj Dalej

Zjawisko sarmatyzmu - charakterystyka na podstawie wybranych dzieł literatury barokowej.

Zjawisko sarmatyzmu - charakterystyka na podstawie wybranych dzieł literatury barokowej.

Przeszłość nie wraca jak żywe zjawisko, jednak nie umiera.” Ustosunkuj się do słów Adama Asnyka, odwołując się do wybranych utworów literackich.  

  Myślę, że rację miał poeta Adam Asnyk, twierdząc, że Przeszłość nie wraca jak żywe zjawisko, jednak nie umiera. Dlatego słowa zawarte w temacie wypracowania, które mówią, że: Przeszłość nie wraca jak żywe zjawisko, jednak nie umiera, są w pełni prawdziwe.

„Przeszłość nie wraca jak żywe zjawisko, jednak nie umiera.”Ustosunkuj się do słów Adama Asnyka, odwołując się do wybranych utworów literackich.

Myślę, że rację miał poeta Adam Asnyk, twierdząc, że Przeszłość nie wraca jak żywe zjawisko, jednak nie umiera. Dlatego słowa zawarte w temacie wypracowania, które mówią, że: Przeszłość nie wraca jak żywe zjawisko, jednak nie umiera, są w pełni prawdziwe.

Jak oceniasz zjawiska kultury masowej (jej niebezpieczeństwa)

pornografia, - brak cenzury - umasowienie zjawiska przypływu z „zachodu”, - koncert Rolling Stones’ów - sposób na życie, - większa popularność filmów proddukcji zachodniej, np.

Scharakteryzuj zjawisko sarmatyzmu wykorzystując znane Ci utwory literackie

We Francji rozwinął się frankogalizm - zjawisko poszukiwania genealogii - Francuzi wywiedli swoich przodków od bohaterów wojen trojańskich.

Zjawisko sarmatyzmu - charakterystyka na podstawie wybranych dziel literatury barokowej

Sarmatyzm jest pojeciem zlozonym. Okresla ono obyczajowosc oraz kulture duchowa i umyslowa Rzeczpospolitej szlacheckiej od schylku wieku XVI az po czasy rozbioru. Z pojeciem tym kojarzy sie równiez swoisty sposób bycia, rubasznosc, bujnosc obyczaju, a takze mentalnosc polskiej szlachty. Sarmatyzm mozna równiez...

Podstawowe zjawiska we współczesnej gospodarce światowej

a) Globalizacja stosunków międzynarodowych

W znaczeniu ekonomicznym globalizacja odnosi się najczęściej do działalności gospodarczej, gospodarki rynków branżowych, gałęzi i przedsiębiorstw. Globalizacja stanowi bardziej zaawansowany i złożony etap międzynarodowych procesów gospodarowania, realizowaniu...

Prawo jako zjawisko realne i jego pozytywizacja

Różnią się one od zjawisk fizycznych i psychicznych tym, że są znacznie bardziej złożone, stanowią bowiem sumę łącznego oddziaływania wielu czynników psychicznych, społecznych, poli-tycznych, gospodarczych, a nawet obyczajowych i religijnych.

Zjawiska prawne w ujęciu antropologii i etnografii prawa

Typy zjawisk  traktowane przez etnografię prawa i antropologię prawa jako zjawiska prawne: 1) pewne szczegółowe reguły zachowań i ich kompleksy uznawane za obowiązujące lub praktykowane w społeczeństwach tradycyjnych, 2) sposób ich ustanawiania, wprowadzania w życie i sankcjonowania, 3) sposób prowadzenia i rozstrzygania sporów między jednostkami i grupami wewnątrz wyróżnionych całości społecznych, 4) organy i role ...

Poszerzanie „potencjału" podkultur przestępczych - mechanizmy i skutki zjawiska

W literaturze socjologicznej pojęcie "podkultura" rozumiane jest - najogólniej mówiąc - jako wynik selekcji i modyfikacji wartości kulturowych, dokonywanych przez członków różnych grup z punktu widzenia specyficznych cech ich egzystencji, a pełniących dla tych grup funkcję "klucza" do zapewnienia sobie...

Kontrola społeczna trzeciego stopnia - geneza, mechanizmy i skutki zjawiska

Tradycyjnie rozróżnia się kontrolę pierwotną i wtórnąKontrola pierwotna- wpływ, jaki mała grupa społeczna wywiera na swoich członków w kierunku zachowań przepisanych przez normy ogólnie uznane w danej sytuacji(społeczność rodzinna, sąsiedzka)

Kontrola wtórna:

- nie ma cech...

Korupcja - charakterystyka zjawiska

Korupcja jest, więc zjawiskiem się wielopostaciowym, przy czym najczęściej jest utożsamiana z łapownictwem i płatną protekcją. Kiedy korupcja staje się zjawiskiem względnie powszechnym, przybiera z reguły charakter wieloszczeblowy.

Zjawisko moralności mieszczańskiej w oparciu o komedię Gabrieli Zapolskiej "Moralnośc pani Dulskiej".

- pani Dulska dzierży w garści swoją mieszczańską rodzinkę

- przymyka ona oko na romans syna Zbyszka ze służącą Hanką, wolała bowiem  by "grzeszył w domu" niż włóczył się poza domem

- gdy Hanka zachodzi w ciążę, Zbyszek postanawia się z nią ożenić, lecz rodzinka wyperswadowała mu ten...

Praktyki monopolistyczne i mechanizmy powstawania tego zjawiska

Określenie mechanizmu powstawania zjawisk monopolistycznych zależy od typu gospodarki, w którym zjawiska te powstają.

Interpretacja nowych zjawisk jako wersja starych zjawisk.

Często okazuje się że przyczyny zjawisk negatywnych które są w tej chwili tkwią gdzieś w przeszłości i bardzo często trudno jest dotrzeć do tego co rzeczywiście spowodowało taką a nie inną sytuację.

Zjawiska istotnie wpływające na politykę zagraniczną państw, wniesione do życia międzynarodowego przez procesy globalizacji

 

Globalizacji towarzyszy centralizacja podejmowania decyzji dotyczą­cych spraw światowych w państwowych i pozapaństwowych ośrodkach. Globalizacja jest problemem skali w tym sensie, iż jedynie ten, kto może działać w skali globalnej - w wymiarze finansowym, gospodarczym, politycznym czy...

Zjawisko globalizacji

Jakościowo nowym zjawiskiem jest jednoczesne zaistnienie wy­mienionych wyżej czynników, w tym przede wszystkim rozwój różnych tech­nologii, które umożliwiają ludziom na całym świecie szybki i tani kontakt.