Zimowe Igrzyska Paraolimpijskie 1988

IV Zimowe Igrzyska Paraolimpijskie odbyły się w austriackiej miejscowości Innsbruck w dniach 17 - 24 stycznia 1988. Ostatni raz zimowe igrzyska olimpijskie i paraolimpijskie odbyły się w różnych miejscach; od 1992 zawody te odbywały się w tej samej miejscowości. Igrzyska paraolimpijskie nie odbyły się w Calgary z powodów finansowych. Pierwszy raz w paraolimpiadzie wział udział Związek...

Czytaj Dalej

Igrzyska i teatr w starożytnej Grecji

Drugim miejscem, gdzie co 4 lata odbywały się igrzyska, były Delfy, miejsce kultu Apollina. Igrzyska wyprawiano również w Atenach ku czci Ateny.

Starożytne Igrzyska Olimpijskie w Grecji

Igrzyska urządzano ku czci Zeusa i ku jego czci zapalano specjalny znicz w świętym gaju oliwnym w Olmpii. Igrzyska były to bardziej święta religijne niż impreza sportowa.

IGRZYSKA

Igrzyska cyrkowe, łac. Igrzyska gladiatorów, ludi gladiatońi, w amfiteatrach wałki gladiatorów i walki ludzi z dzikimi zwierzętami; późn. Igrzyska teatralne, ludi scaenici, w Rzymie od 364 pne.

Rozwój kultury greckiej: pismo, igrzyska

Później dołączyły się do igrzysk olimpijskich igrzyska pytyjskie w Delfach, istmijskie ku czci Posejdona na Istmie Korynckim i nemejskie urządzane w Nemei.

Bruno Schulz - Zawartość treściowa poszczególnych opowieści

    Wichura   Opowieść rozpoczyna się poetycką wizją narodzin wichury zimowej.

Od czego warto rozpocząć edukację matematyczną dzieci?

Oczywiście od kształtowania dziecięcych umiejętności liczenia, a więc od liczenia przedmiotów, obliczania wyniku dodawania i odejmowania, a także od porównywania liczby elementów w zbiorach. Umiejętności te zalicza się do przejawów dziecięcej inteligencji, gdyż służą one dziecku do poznawania i...

Pedagogika osób z trudnościami w uczeniu się - Psychologiczno - pedagogiczna charakterystyka dzieci z trudnościami w uczeniu się

Dzieci z trudnościami w uczeniu się cechuje wiele właściwości, które od­różniają je od rówieśników. Właściwości te można kategoryzować w różne grupy. Najczęściej grupuje się je w następujący sposób:

zaburzenia w funkcjach percepcyjnych, percepcyjno-motorycznych

oraz koordynacji...

Francja - Historia Francji

1924 zimowe igrzyska olimpijskie; CLERMONT - FERRAND - miasto w Owernii, ośr. sportów zimowych (X Zimowe Igrzyska Olimpijskie, 1968) i alpinistyczny; got.

Starożytna Grecja - Igrzyska olimpijskie

Wśród wielu igrzysk starożytnej Grecji największą sławę zdobyły igrzyska ku czci Zeusa w Olimpii, rozgrywane co 4 lata, od których przyjęto rachubę czasu wg olimpiad.

Starożytne Igrzyska Olimpijskie w Grecji - ZAWODY

Biegi - krótkodystansowe były najważniejszą dyscyplina Igrzysk - każdą olimpiadę nazywano później imieniem zawodnika, który w nich zwyciężył.

Starożytne Igrzyska Olimpijskie w Grecji - Rozdawanie nagród

Podczas igrzysk olimpijskich współzawodniczyli również poeci, tancerze i muzycy. Igrzyska były czymś więcej niż imprezą sportową.

ORMIAŃSKO-AZERSKI KONFLIKT O GÓRNY KARABACH 1988--1994.

Źródła konfliktu o tę ormiańską enklawę na terytorium Azerbejdżanu tkwią w XIX w., kiedy do Karabachu, wchodzą­cego w skład imperium rosyjskiego, zaczęli masowo napływać Ormianie (opuszczali oni Persję i Turcję, gdzie byli prześladowani). Migracja ta zmieniła układ narodowościowy na tym...

IRAŃSKO-IRACKA WOJNA 1980-1988

Sąsiadujące ze sobą państwa Irak i Iran prowadzą długo-trwały spór o rzekę Szatt al-Arab długości 195 km, przepływającą obok Basry, głów­nego portu Iraku, oraz irańskiego portu Abakan, i uchodzącą do Zatoki Perskiej (zachodni brzeg w dolnym biegu rzeki jest częścią granicy iracko-irańskiej)...

GRODNO

Białoruskie Hrodna, miasto i ważny ośrodekżycia kośc.-rei. na Białorusi (1988 liczyło 250 000 mieszk.).

G. zostało zał. w 2. poł. XI w. przez książąt ruskich natzw. górze zamkowej, na prawym brzegu Niemna, jako drewnianygród obronny; prawdopodobnie w 1. poł. XII w. powstałoksięstwo grodzieńskie...

Starożytne igrzyska olimpijskie (geneza, trwanie, konkurencje)

Igrzyska olimpijskie stanowiłykontynuację tradycji achajskich rozwijały się w sposób szczególny w VI i V wieku p. Igrzyska stawały się wtedy nie tylko świętem sprwoności fizycznej, ale tekże okazją do prezętacji myśli filozoficznej, poglądów, zdbyczy nauki i sztuki.

Igrzyska olimpijskie i panhellenizm

W okresie późniejszym do igrzysk olimpijskich wprowadzono inne konkurencje, takie jak wyścigi konne i wyścigi zaprzęgów, nadal jednak najważniejszym wydarzeniem pozostawał bieg krótki na dystansie jednego stadionu, czyli około 190 metrów (właśnie od nazwy greckiej jednostki miary odległości - stadion, w liczbie mnogiej stadia, wywodzi się używane przez nas słowo "stadion").

Olimpiady specjalne

Polacy, w liczbie 76 zawodników, startowali również w V Zimowych Igrzyskach Olimpiad Specjalnych w 1993 roku w Austrii, a następnie w szóstych z kolei igrzyskach zimowych odbywanych jednocześnie w Toronto i Collingwood w Kanadzie w 1997 roku.

Agresja i przemoc wśród młodzieży – próby znalezienia przyczyn zjawiska.

Agresja i przemoc wśród młodzieży – próby znalezienia przyczyn zjawiska. Ostatnich kilka lat w Polsce to czas intensywnych przemian ustrojowych, ekonomicznych, gospodarczych. Obok wielu pozytywnych zjawisk związanych z procesem demokratyzacji, takich jak wzrost poczucia wolności, poprawa sytuacji materialnej części obywateli, obserwujemy również narastanie zjawisk budzących zrozumiały niepokój społeczny. Obserwujemy przede wszystkim wzrost tzw. brutalizacji życia i ...

Analiza gospodarcza Francji

zaczęto uprawiać sporty zimowe, co przyczyniło się do rozbudowy stacji górskich. w Chamonix odbyły się pierwsze zimowe igrzyska olimpijskie. 450 stacji w Alpach, Pirenejach umożliwia uprawianie sportów zimowych i alpinizmu.

Turystyka usportowiona

Na początku był alpinizm, narciarstwo i inne sporty zimowe. Trzeba także wspomnieć o wielkich imprezach sportowych, takich jak letnie i zimowe igrzyska olimpijskie czy mistrzostwa świata, które pozwalają na rozwój turystyki.