Zimowe Igrzyska Paraolimpijskie 1988

Czytaj Dalej

Igrzyska i teatr w starożytnej Grecji

Drugim miejscem, gdzie co 4 lata odbywały się igrzyska, były Delfy, miejsce kultu Apollina. Igrzyska wyprawiano również w Atenach ku czci Ateny.

Starożytna Grecja - Igrzyska olimpijskie

Wśród wielu igrzysk starożytnej Grecji największą sławę zdobyły igrzyska ku czci Zeusa w Olimpii, rozgrywane co 4 lata, od których przyjęto rachubę czasu wg olimpiad.

Starożytne Igrzyska Olimpijskie w Grecji

Igrzyska urządzano ku czci Zeusa i ku jego czci zapalano specjalny znicz w świętym gaju oliwnym w Olmpii. Igrzyska były to bardziej święta religijne niż impreza sportowa.

Starożytne Igrzyska Olimpijskie w Grecji - ZAWODY

Biegi - krótkodystansowe były najważniejszą dyscyplina Igrzysk - każdą olimpiadę nazywano później imieniem zawodnika, który w nich zwyciężył.

Starożytne Igrzyska Olimpijskie w Grecji - Rozdawanie nagród

Podczas igrzysk olimpijskich współzawodniczyli również poeci, tancerze i muzycy. Igrzyska były czymś więcej niż imprezą sportową.

Starożytne Igrzyska Olimpijskie w Grecji - Olimpijskie rewelacje

Pierwotnie w skład każdych igrzysk wchodziły także konkurencje muzyczne i teatralne oraz konkurs krasomówstwa.

Omów I etap reformy WPReg. (1988 - 1992)

cel 1- wspieranie rozwoju i dostosowanie strukturalne regionów słabo rozwiniętych (zacofanych);

cel 2-restrukturyzacja regionów, regionów przygranicznych lub części regionów, które są dotknięte upadkiem przemysłu

cel 3-zwalczanie długotrwałego bezrobocia

cel 4-pomoc w zatrudnieniu...

Rannik zimowy

Na przedwiośniu pojawiają się krótkie pędy o długości około 10-15 cm, zakończone żółtymi kwiatami otoczonymi kryzą małych liści. Rośliny kwitną bardzo długo, ponad 3 tygodnie, gdyż kwiaty otwierają się tylko w słońcu, w temperaturze ponad 10°C.

Właściwe liście pojawiają się nieco...

Rannik zimowy

 

Wygląd: Wieloletnia roślina o bulwiastym kłączu. Liście odziomkowe, przeważnie pojawiające się dopiero po przekwitnięciu, na długich ogonkach, okrąglawo sercowate, 5—7-dziel-ne; listki podzielone na 2-3 płatki. Łodyga wysokości 5-15 cm, niekiedy czerwonawa z liśćmi odziomkowymi u nasady, a u...

Skrzyp zimowy

 

Wygląd: Rośliny wieloletnie. Pędy zimozielone, pojedyncze, proste, bardzo szorstkie i sztywne, do 150 cm długie, płodne i płonne nie różnią się od siebie, ciemno- !ub szarozielone. Pochwy liściowe do 1,5 cm długie, ścśle przylegające, z płaskimi żebrami, białawe lub rudoczerwone, u nasady i w...

IGRZYSKA

Igrzyska cyrkowe, łac. Igrzyska gladiatorów, ludi gladiatońi, w amfiteatrach wałki gladiatorów i walki ludzi z dzikimi zwierzętami; późn. Igrzyska teatralne, ludi scaenici, w Rzymie od 364 pne.

ORMIAŃSKO-AZERSKI KONFLIKT O GÓRNY KARABACH 1988--1994.

Źródła konfliktu o tę ormiańską enklawę na terytorium Azerbejdżanu tkwią w XIX w., kiedy do Karabachu, wchodzą­cego w skład imperium rosyjskiego, zaczęli masowo napływać Ormianie (opuszczali oni Persję i Turcję, gdzie byli prześladowani). Migracja ta zmieniła układ narodowościowy na tym...

IRAŃSKO-IRACKA WOJNA 1980-1988

Sąsiadujące ze sobą państwa Irak i Iran prowadzą długo-trwały spór o rzekę Szatt al-Arab długości 195 km, przepływającą obok Basry, głów­nego portu Iraku, oraz irańskiego portu Abakan, i uchodzącą do Zatoki Perskiej (zachodni brzeg w dolnym biegu rzeki jest częścią granicy iracko-irańskiej)...

Starożytne igrzyska olimpijskie (geneza, trwanie, konkurencje)

Igrzyska olimpijskie stanowiłykontynuację tradycji achajskich rozwijały się w sposób szczególny w VI i V wieku p. Igrzyska stawały się wtedy nie tylko świętem sprwoności fizycznej, ale tekże okazją do prezętacji myśli filozoficznej, poglądów, zdbyczy nauki i sztuki.

Igrzyska olimpijskie i panhellenizm

W okresie późniejszym do igrzysk olimpijskich wprowadzono inne konkurencje, takie jak wyścigi konne i wyścigi zaprzęgów, nadal jednak najważniejszym wydarzeniem pozostawał bieg krótki na dystansie jednego stadionu, czyli około 190 metrów (właśnie od nazwy greckiej jednostki miary odległości - stadion, w liczbie mnogiej stadia, wywodzi się używane przez nas słowo "stadion").

Europejskie Igrzyska Sportowe Nie­widomych

Europejskie Igrzyska Sportowe Nie­widomych -> Eurosport; nazwa przyjęta dla Euro­pejskich Igrzysk Sportowych Niewido­mych, które odbyły się po raz pierwszy z inicjatywy Polski w Poznaniu w 1977 r.

Osyp zimowy

Martwe pszczoły, kawałki zasklepków,kryształki cukru, łuseczki woskowe,a niekiedy grudki pyłku i jaja, spadające nadno ula z kłębu zimowego.

Rozwój kultury greckiej: pismo, igrzyska

Później dołączyły się do igrzysk olimpijskich igrzyska pytyjskie w Delfach, istmijskie ku czci Posejdona na Istmie Korynckim i nemejskie urządzane w Nemei.

Wyzwanie ze strony kultur i religii: przypadek indyjski oraz synod 1988 roku

Po upadku imperium sowieckiego i kresie istnienia dwóch przeciwstawnych bloków, jakjuż wcześniej zauważyliśmy, różne i nawet jeszcze bardziej niebezpieczne wyzwania dlaKościoła katolickiego nadeszły z innych stron. Jak wiadomo, wzrastające znaczeniekonfliktów etnicznych, religijnego fundamentalizmu, mchów...

Ważne czynniki rozwoju kultury greckiej: pismo, igrzyska

Toteż nic dziwnego, że właśnie na okres rządów arystokracji, dbającej o sprawność fizyczną, i na okres panowania ideologii arystokratycznej przypada ustanowienie igrzysk olimpijskich, a w wieku VI i V poeta arystokratyczny Pindar jest właśnie piewcą zwyciężającej na igrzyskach młodzieży arystokratycznej.