Zimnica (ryba)

Zimnica (ryba)

Zimnica (Limanda limanda) - gatunek ryby flądrokształtnej z rodziny flądrowatych. Ceniona w rybołówstwie. Występowanie: europejskie wybrzeża Oceanu Atlantyckiego, Morze Barentsa, Bałtyckie i Białe, na głębokościach 20 - 150 m. Wpływa do wód słonawych. Osiąga przeciętnie ok. 30 cm, maksymalnie 40 cm długości i 1 kg wagi. Prowadzi przydenny tryb życia, głównie na piaszczystym dnie. Żywi się...

Czytaj Dalej

Hodowla ryb słodkowodnych

Hodowla ryb w starożytności. Hodowla ryb nie jest nowym wynalazkiem: już 4000 lat temu zajmowali się nią Chińczycy. W Eu­ropie pionierami hodowli byli starożytni Rzymia­nie, którzy w ten sposób zapewniali sobie stałe dostawy świeżych ryb, zwłaszcza minogów. Wielu z nich było tak wygodnych, że...

Ryby o kolczastych płetwach

Cierniki znane są przez niemal każde dziecko. Samiec w porze godowej ma czerwony brzuch. Niektóre gatunki cierników zamieszkują wody morskie albo słabo zasolone i są spokrewnione z pławikonikami i igliczniami. Pławikoniki, czyli koniki morskie, trzymają głowy pod kątem w sto­sunku do reszty ciała. Ich...

Jakie ryby żyją w morzach i oceanach?

Niemal wszystkie ryby są drapieżnikami. Dzielą się na dwie wielkie grupy. Większą i bardziej róż­norodną stanowią ryby kostne, charakteryzujące się szkieletem zbudowanym z tkanki kostnej (ponad 20 tysięcy gatunków). Typowa ryba kostna posiada pęcherz pławny wypełniony powietrzem, dzię­ki czemu...

Jak pływają ryby?

Ryby należą do pierwszych kręgowców, które pojawiły się na świecie. Przez miliony lat wykształcały przystosowania do warunków, w których żyją. Doskonale poradziły sobie z trudnościami, jakie stwarza pływanie pod powierzchnią wody. Poruszają się w swym wodnym środowisku z gracją, optymalnie...

WYMIAR OCHRONNY RYBY

WYMIAR OCHRONNY RYBY — długośćryby, różna dla każdego gatunku, poniżej którejpołów jest zakazany i karany na mocy obowiązującejUstawy o rybołówstwie z dnia 7 marca1932 r. Ustanowiony jest dla cennych gospodarczoryb występujących w wodach śródlądowych.Długość ryby mierzy sic od początkupyska aż do...

Opis witamin z gr.B

WIT B1(tiamina):Źródła:drożdże piwne,mięso,chleb pełnoziarnisty,mąka&ziarno soi,płatki owsiane,mleko w proszku,groch,kalafior,kasza jaglana.

Wł:wrażliwa na alkalia&gotowanie.

Rola w org:udział w przemianie węglowodanów,warunkuje prawidłowy stan włókien nerwowych.

Obj.niedob:brak...

W rzece Heraklita

Tytuł wiersza (z t. Sól, 1962) przywołuje na myśl słynne stwierdze­nie panta rhei – wszystko płynie. Przemijanie i zmienność są stałymi elementami rzeczywistości. Człowiek został przez naturę wprzęgnięty o ten odwieczny mechanizm. Jest przy tym jednym z wielu, jednostką uwikłaną w relacje z...

Akwarium - Czy są jakieś zagrożenia?

Ryby akwariowe to jedne z "najbezpieczniejszych" stworzeń, jakie możemy trzymać w domu. Ich zakup nie wiąże się z ryzykiem np. zniszczenia mebli, niewielkie jest też zagrożenie alergenami. Oto potencjalne zagrożenia, jakie wynikają z posiadania w domu akwarium:

. zalanie mieszkania - w przypadku np...

Budowa zewnętrzna ryby

Budowa zewnętrzna ryby:

- Pokrywa skrzelowa

- Linia boczna

- Płetwy piersiowe

- Płetwy brzuszne

- Płetwa odbytowa

- Płetwa ogonowa

- Płetwa grzbietowa

KORALOWCE - Informacje ogólne

Koralowce mają tylko postać polipa, o dość skompliklowanej budowie. Od stułbipoławów różnią się występowaniem różnych pionowych przegród w jamie chłonąco - trawiącej i wpukleniem ektodermy do jamy gębowej; ektoderma wyściela gardziel. (Przegrody jamy chłonąco - trawiącej zwiększają znacznie...

Opieka nad potomstwem i obyczaje godowe - RYBY

Większość gatunków ryb to zwierzęta jajorodne. Składają najczęściej od kilku tysięcy do kilku milionów jaj zwanych ikrą. Okres składania jaj nazywa się tarłem i towarzyszą mu specjalne obyczaje godowe. U samców następuje w tym okresie zmiana ubarwienia, uwydatniają się niektóre części ich ciała...

Przystosowanie zwierząt do wymiany gazowej z uwzględnieniem wpływu środowiska

Oddychanie jest to złożony proces, który bezustannie zachodzi w żywych organizmach zwierzęcych oraz roślinnych. Polega on na pobieraniu tlenu (O2) i wydalaniu końcowych produktów utleniania, czyli dwutlenku węgla (CO2) i wody (H2O). Dzięki cząsteczkom tlenu możliwe jest pełne wykorzystanie energii...

Rozwój kręgowców jako przejaw aromorfotyzmu zmian organizmów żywych - Ryby

Związek filogenetyczny ryb z bezżuchwowcami wynika dość wyraźnie z podobieństwa ogólnego planu ich budowy. Jednakże ryby reprezentują wyższy szczebel organizacji i odmienny kierunek przystosowań. O ile życie pierwotnych bezżuchwowców związane było z dnem wód, na którym niejako "pasły się"...

Ryby - Informacje Ogólne

Rodzaje łusek :

plakoidalne, tzw. skórne, składające się ze zwapniałej tarczki podstawowej i wyrastającego z niej ząbka,

Łuski plakoidalne.

ganoidalne - mają kształt rombów, ułożone są w rzędy, przylegają do siebie. Pokryte są cienką warstwą szklistej ganoiny,

Łuski ganoidalne

łuski...

Sposoby i osobliwości pokrycia ciała strunowców - Ryby (Pisces)

Skóra ryb tworzy pochwę obronną ciała, odcinająca je od szkodliwych wpływów środowiska. Śluzowata wydzielina gruczołów jednokomórkowych naskórka zmniejsza tarcie między rybą a wodą podczas pływania. Wydzielina ta zapobiega także przenikaniu drobnoustrojów do komórek. Przy lekkim rozdarciu skóry...

Rybitwa czubata

Wygląd: Większa od rybitwy krótkodziobej, do której jest bardzo podobna. Długość ciała 41 cm, rozpiętość skrzydeł 110 cm. Na karku rozczochrany czub z piór, dziób dtugi i wąski, czarny z białym czubkiem (rybitwa krótkodzioba ma dziób krótszy, mniej spiczasty i cały czarny). W szacie młodocianej dziób...

Muławka wschodnioamerykańska

Wygląd: wydłużone, bocznie tylko nieznacznie spłaszczone ciało z daleko ku tyłowi przesuniętą płetwą grzbietową, mającą 13 promieni. Tylna krawędź płetwy ogonowej silnie zaokrąglona. Duże, koliste łuski pokrywają także wierzch i częściowo boki głowy, jak również wieczko skrzelowe; wzdłuż...

Ryba piła

Wielka „piła" z 20 parami zębów jest cechą charakterystyczną tej rodziny ryb. Piła wystaje z przo­du ciała i jest używana do chwytania pokarmu oraz jako broń. Gdy ryba piła wpływa w ławicę ryb, macha gwałtownie tym ostrym jak brzytwa wytworem, zadając rany jak największej liczbie ofiar, po czym...

Ryby kostne

Ponad 20000 gatunków ryb kost­nych występuje w różnorodnych środowiskach mórz, a wiele gatunków zasiedla wody słodkie. Ryby te wytworzyły przystosowania do życia w bardzo odmiennych warunkach, na jakie natrafiły w jeziorach, strumieniach, rzekach, stawach i kanałach. Historia istnienia kręgowców na...

Ryby dwudyszne

Ryby dwudyszne wykazują cechy budowy, które łączą je z płazami. Kiedyś występowały one na całej Ziemi, ale obecnie jest ich zaledwie sześć gatunków, które żyją wyłącz­nie w wodach słodkich. Spotyka sieje w Amazon­ce, niektórych rzekach zachodniej i środkowej Afryki oraz w kilku rzekach...