Ziarno zbóż i roślin oleistych

W ziarnach zbóż o nadmiernej zawartości wody, może wystąpić proces samozagrzewania się masy ziarna, w wyniku czego następuje znaczne obniżenie jakości ziarna lub jego całkowite zniszczenie.

Budowa i skład chemiczny ziarna zbożowego

warstwy aleuronowej, zbudowanej z 1 warstwy grubościen-nych komórek (u jęczmienia 2-4 warstw), wypełnionych ziarnami aleuronowymi bogatymi w białko, tłuszcz, witaminy i enzymy oraz z bielma środkowego, utworzonego z dużych cienkościennych komórek zawierających dużo ziarn skrobi.

AKTYWNE WIETRZENIE ZIARNA ZBÓŻ

AKTYWNE WIETRZENIE ZIARNA ZBÓŻ —metoda konserwacji ziarna 2bóż polegająca na wywołaniuprzepływu powietrza przcz masę składowanegoziarna; wilgotność ziarna równoważy sięz wilgotnością względną przepływającego powietrza.

Czyszczenie ziarna zbóż

Czyszczenie ziarna rozpoczyna się od usuwania zanieczyszczeń występujących luźno w masie ziarna. Czyszczenie, a niekiedy i segregację ziarna przeprowadza się za pomocą rozmaitych urządzeń, jak: wialnie, tryjery, żmijki, oddzielacze magnetyczne, obłuskiwacze, szczotkarki, płuczki.

ZIARNO

Ziarnko do ziarnka, zrobi się miarka przysł. Insze ziarno, inszy grosz: ziarno, gdy kto wsieje, Samo roście bez prace, dodawa nadzieje.

Celność ziarna

odpowiednia wielkość idorodność ziarna. wyrównanie ziarna – procentowyudział ziarna jęczmienia browarnegoo średnicy powyżej 2,5 mm.

„POCENIE SIĘ” ZIARNA

„POCENIE SIĘ” ZIARNA — dojrzewaniepożniwne ułożonego w sterty lub zwiezionego dostodoły zboża, rzepaku itp. Po wypoceniu się ziarna zbóż czy nasiona innychroślin przechodzą tzw.

Stosunek ziarna do słomy

Iloraz plonu ziarnai plonu słomy.

ALEURON - ziarna aieuronowe

Rodzaj ciał białkowych otoczonych pojedynczą błoną, występujących w komórkach aleuronowej warstwy bielma roślin jednoliściennych, np. zbóż.