Zgorzel Fourniera

Zgorzel Fourniera (ang. Fournier gangrene) – rodzaj martwiczego zakażenia (zgorzel), które najczęściej obejmuje skórę i tkankę podskórną moszny. Jeden z rodzajów martwiczego zapalenia powięzi. Zgorzel Fourniera została po raz pierwszy opisana w 1764 przez Baurienne'a, a jej nazwa pochodzi od francuskiego wenerologa Jeana-Alfreda Fourniera, który w 1883 zaprezentował w swoich wykładach 5...

Czytaj Dalej

ZGORZEL GAZOWA

W ciągu kilku — kilkunastu godzin dołącza się obrzęk, ból wzmaga się i powstaje zgorzel.

Grzyby pasożytnicze roślin i zwierząt

Choroba którą wywołuje ten grzyb nazywa się zgorzelą korzeni siewek.

Rany - uwagi ogólne

Do takich należą drobnoustroje wywołujące tężec, wściekliznę, zgorzel gazową.

Aster chiński

Choroby i szkodniki Gleby ciężkie, wilgotne i kwaśne a także przeazotowane sprzyjają rozwojowi najgroźniejszej choroby astrów chińskich jaką jest fuzarioza (zgorzel naczyń astra chińskiego).

Pelargonium "Frank Headley"

GDY ZAUWAŻYSZ Zgorzel podstawy łodyg Łodygi dotknięte tą chorobą ciemnieją u nasady, tkanki rośliny marszczą sie i wyglądają jak spierzchnięte.

Lobelia przylądkowa

GDY ZAUWAŻYSZ Choroby grzybowe Zgorzel siewek, zgnilizna podstawy łodyg i zgnilizna korzeni mogą atakować siewki.

Buławinka czer­wona (sporysz)

Objawami rojnicy były spazmatyczne skurcze mięśni i stop­niowa zgorzel palców rąk i nóg.

NATURA

Obiektywna rzeczywistość; świat dostępny poznaniu zmysłowemu; wszechświat rządzący się określonymi prawami; przyroda; stan pierwotny, nie zmieniony przez cywilizację i kulturę; organizm, zasób sił fizycznych; charakter, rodzaj, istota, właściwości Wrodzone; z łac. Choćbyś naturę wypędzał...

PRZYJACIEL

Bądźmy przyjaciółmi, Cynno!, fr. soyons amis, Cinna!, z tragedii Cynna, 5, 3 (1639, wyd. pol. 1807), Pierre Corneille'a; wg Seneki (De clementia, 1, 9) cesarz August, idąc za radą swej małżonki Liwii, darował życie spiskowcowi L. Korneliuszowi Cynnie i ofiarował mu swą przyjaźń.

Drugie ja, gr. Allos...

DAVID PIERRE

ur. 21 XI 1882 w Serre-Nerpol (dep. Isère), zm. 17 IX 1955 w Vinay (dep. Isère), Historyk Kościoła.

Po studiach hist, i prawniczych w Grenoble i Paryżu, gdzie był uczniem P. Fourniera i U. Chevaliera, wstąpił 1903 do seminarium duch. w Grenoble; nast. studiował teologię w Rzymie i tu 1908 przyjął...

FRANCJA, République Française, Republika Francuska - LITERATURA

Najstarsze teksty to poematy hagiograficzne,m.in. Séquence de sainte Eulalie (X w.), Vie desaint Alexis (XI w.) oraz bibl. La Passion du Christ (X w.);pierwszy świecki gatunek, epopeja rycerska (chanson de geste)przeniknięta jest duchem c h r z ę ś ć , zwł. w najstarszymcyklu, zgrupowanym wokół postaci...

Projekt integrowanej technologii produkcji

Ochrona przed chorobami (metoda, sposób, technika): chemiczna Uzasadnienie: Zaleca się ochronę seradeli odmiany Igela przed chorobą Zgorzel siewek stosując zaprawę nasienną Funaben T w dawce 3-4 g na 1 kg nasion Ochrona przed szkodnikami (metoda, sposób, technika): brak Uzasadnienie: Inne zabiegi Desykacja, nitragina, antywylegacz Uzasadnienie: Zaleca się przed zbiorem wykonanie dedykacji, którą przeprowadza się gdy 70% strąków w dolnej części roślin ma ...

Narkotyki

Połykana kokaina może powodować zgorzel w obrębie jelit.

Zakażenia gnilne i swoiste

Objawy zapalne są tu słabo wyrażone; ropa nie występuje; występuje tu rozpad tkanek, gnicie zgorzel w tkankach, pojawia się płyn gnilny, paskowaty ZGORZEL GAZOWA/CLOSTRIDIUM/: zakażenie wywołane przez beztlenowce z grupy, a najczęściej perfringes.

Opatrunki gipsowe

Natychmiastowe zdjęcie opatrunku gipsowego obowiązuje w każdym przypadku podejrzenia o zgorzel gazową lub powikłania ropne.

Zapalenie naczyń zakrzepowo-zarostowe

Wskazaniami do amputacji są: zgorzel palców lub stopy, szerzące się uporczywe zakażenie nie dające się opanować środkami farmakologicznymi, bóle kończyn.

Zmiany miażdżycowe zamykające światło tętnic

Wskazaniem do amputacji jest: 1) zgorzel obejmująca stopę, 2) ból trudny do opanowania.

Zator tętnicy

Jeśli krążenie oboczne nie pojawia się szybko i grozi zgorzel, należy wykonać embolektomię za pomocą cewnika Fogarty’ego w przeciągu 8—10 h od powstania zatoru.

PRZETOKA TĘTNICZO-ŻYLNA

Wskutek upośledzonego dopływu krwi tętniczej do obwodowej części kończyny wytworzyć się może zgorzel.