Zespół usidlenia tętnicy podkolanowej

Zespół usidlenia tętnicy podkolanowej (ang. popliteal entrapment syndrome) – rzadki zespół wrodzonych lub nabytych nieprawidłowości otoczenia tętnicy podkolanowej w obrębie dołu podkolanowego prowadzający do zaburzeń przepływu krwi w jej świetle i wystąpienia objawów niedokrwienia poniżej miejsca...

Czytaj Dalej

Tętnica podkolanowa

Jest ona zarówno drogą komunikacyjną prowadzącą prąd krwi do podudzia, jak tętnicą odżywczą przeznaczoną do zaopatrzenia okolicy kolana, jego stawu oraz ścian dołu podkolanowego.

Położenie tętnicy podkolanowej

Podłoże tętnicy w dole podkolanowym tworzy u góry powierzchnia podkolanowa kości udowej, poniżej ściana tylna torebki stawu kolanowego wzmocniona więzadłem podkolanowym skośnym, w dolnej części m.

Rozkład gałęzi tętnicy podkolanowej

podkolanowa oddaje szereg gałęzi zaopatrujących staw kolanow. podkolanowa wysyła również naczynia mięśniowe: górne z bliższej części tętnicy oraz dolne, tt.

Zespolenia z tętnicami goleni

Dokoła stawu skokowego górnego oraz obu kostek istnieje, jak wiemy, pierścień tętniczy utworzony z sieci kostki przyśrodkowej i bocznej oraz sieci piętowej.

Pierścień ten łączy się zarówno z tętnicami stępu, gałęziami t. grzbietowej stopy, jak i z gałęziami tętnic podeszwowych. Z...

Tętnica podkolanowa

Biegnie najgłębiej w dole podkolanowym. Tętnica podkolanowa przebiega między ścianą torebki stawu kolanowego, a głowami mięśnia brzuchatego łydki.

TASK FORCE 57 - zespół operacyjny

Zespół operacyjny pod dowódz­twem adm. Bruce'a Frasera, w którego skład weszły okręty z brytyjskiej Floty Pacyfiku (Task Force 112 i Fleet Train - zespołu na­prawczego i zaopatrzeniowego, oraz Task Force 113), działał na wodach Oceanu Spokojnego od marca do sierpnia 1945 r. jako część amery­kańskiej V...

TASK FORCE 58 - zespół operacyjny

Główny amerykański zespół uderze­niowy dowodzony przez kontradm. Marca *Mitschera (nazwany TF 38 po przemianowaniu V floty na III flotę pod dowództwem wiceadm. Williama *Halseya), utworzony w marcu 1943 r. W styczniu 1944 r. składał się z 4 grup operacyjnych (task groups), których trzon stano­wiło 12...

TASK FORCE 58 - zespół operacyjny

Główny amerykański zespół uderze­niowy dowodzony przez kontradm. Marca *Mitschera (nazwany TF 38 po przemianowaniu V floty na III flotę pod dowództwem wiceadm. Williama *Halseya), utworzony w marcu 1943 r. W styczniu 1944 r. składał się z 4 grup operacyjnych (task groups), których trzon stano­wiło 12...

Zespół depresyjny - obszary zaburzonego funkcjonowania

- zaburzenia psychiczne w różnej postaci - zaburzenia emocjonalne, społeczne, poznawcze

- zaburzenia motoryczne - człowiek nie ma ochoty wstać, albo siedzi, leży, nie wie w jakim kierunku zmierza, idzie po coś i wraca, ma trudności z koordynacją wzrokowo-ruchową -

zaburzenia...

Zespól tzw. objawów somatycznych w depresji

1. utrata zainteresowań przyjemnością i obniżenie zdolności do jej przeżywania (człowiek nie ma przyjemności zjedzenia, mycia - z tych przyjemności, których dostarcza mu ciało)

2. zobojętnienie (jest to typowo psychiczny symptom, ale wyraża się on w somatyce)

3. przedwczesne budzenie się rano...

Podział zaburzeń afatycznych (syndromy afazji) - Mieszana afazja transkorowa (tzw. zespół izolowanego pola mowy)

Pojawia się, gdy następuje odizolowanie obszaru mowy od pozostałych części kory, najczęściej wskutek zespołu niedokrwiennego w dystalnych częściach tętnicy środkowej. Pacjenci mają osłabioną fluencję słowną, występują wyraźne echolalia. Mowa spontaniczna ulega zakłóceniu, występują...

Geneza Regionalnych Izb Obrachunkowych - RIO: instytucja, jako zorganizowany zespół ludzi

W tym paragrafie chciałabym przybliżyć izbę z bardziej ludzkiego punktu widzenia, tzn. przedstawić instytucję tą, jako ludzi ją kreujących, od których zależy prawdziwy obraz i organizacja każdej (a jest ich w Polsce przecież 17)  Regionalnej Izby Obrachunkowej.

Tworząc w 1992 roku izby obrachunkowe...

Pedagogika dzieci z autyzmem i zespołami psychozopodobnymi - Zespół Aspergera

Dzieci, u których występuje zespół Aspergera, manifestują wiele zacho­wań bardzo podobnych do reakcji dziecka autystycznego. Toteż badacze stawiają pytanie, czy te dwa syndromy zaburzeń związane są z różnymi etiologicznie czynnikami, a w konsekwencji z różnymi psychologicznie sta­nami. Niektórzy...

Pedagogika dzieci z autyzmem i zespołami psychozopodobnymi - Zespół hospitalizacyjny i deprywacyjny

Zachowania dziecka, stanowiące reakcję na nagłe przerwanie kontaktu z matką, określane są jako zespół hospitalizacyjny. Natomiast zespół deprywacyjny to zaburzenia rozwoju psychoruchowego dzie­cka, związane z brakiem opieki i miłości wskutek utrzymującej się nie­obecności matki. Można więc...

RODZINY WYCHOWUJĄCE DZIECKO Z ZESPOŁEM DOWNA - Zespół Downa

Trisomia 21 – dawniej nazywany mongolizmem – zespół wad wrodzonych spowodowany obecnością dodatkowego chromosomu 21.

Osoby z zespołem Downa mają mniejsze zdolności poznawcze niż średnia w populacji zdrowej. Wahają się one od lekkiego do średniego opóźnienia umysłowego. Zaburzenia rozwojowe...

Choroby nerek, jak zapobiegać i jak leczyć - ZESPÓŁ NERCZYCOWY

Wskutek uszkodzenia kłębków i cewek nerkowych następuje wzmożona utrata białek z moczem z wtórnym zmniejszeniem ich wartości w surowicy krwi. Stan ten powoduje uogólnione obrzęki i przesięki płynu wolnego do jam ciała. Podobnie jak mocznica nie jest ona odrębną jednostką chorobową, ale zespołem...

GŁÓWNE CHOROBY UKŁADU RUCHU ORAZ "RADZENIE" SOBIE Z NIMI - Zespół przeciążeniowy narządu ruchu

Choroba "przepisywaczy i notariuszy" - powodowana pracą wymagającą tych samych szybkich ruchów tak więc narażeni na nią są przede wszystkim ludzie wykonujący zazwyczaj statyczną pracę wymagającą monotonnych energicznych ruchów.

Czynniki sprzyjające rozwojowi zespołu przeciążeniowego:

1)...

Tętnice stawu biodrowego

W zaopatrzeniu stawu biodrowego biorą udział tętnice wszystkich trzech przylegających okolic biodra. Od przodu, z trójkąta udowego dochodzą gałązki stawowe obu tętnic okalających udo, przyśrodkowej i bocznej (od t. udowej głębokiej); stanowią one główne źródło krwi. Obie tętnice zespalają...

Więzadło podkolanowe skośne

Więzadło podkolanowe skośne (ligamentum popliteum obli-ąuum) wzmacnia ścianę tylną torebki stawowej. Tworzy ono część dna dołu podkolanowego; na nim leży tętnica podkolanowa.