Zespół rozrostu bakteryjnego jelita cienkiego

Zespół rozrostu bakteryjnego jelita cienkiego

Czytaj Dalej

Jelito cienkie

Jelito czcze i jelito kręte bez ostrej granicy przechodzą jedno w drugie; obie te części stanowią wolną albo ruchomą część jelita cienkiego (intestinum mobile).

Krezka jelita cienkiego

W tym czasie wskutek obrotu pętli pępkowej zgięcie dwunastniczo-jelitowe z linii pośrodkowej przesunęło się na lewo, tak że nasada krezki jelita cienkiego kieruje się teraz od zgięcia dwunastniczo-jelitowego na wysokości 2 kręgu lędźwiowego po stronie lewej skośnie ku dołowi i na prawo, i kończy się na wysokości stawu krzyżowo-biodrowego prawego.

Jelito cienkie

Czynność jelita cienkiego polega na: 1) poddaniu miazgi pokarmowej działaniu fermentów znajdujących się w jelicie cienkim (trawienie), 2) przeprowadzaniu przez nabłonek strawionych pokarmów (wchłanianie) i 3) przesuwaniu dalej pozostałej treści.

Długość jelita cienkiego

Jelito cienkie dzielimy na trzy części: dwunastnicę, jelito czcze i jelito kręte, czyli krętnicę (zwaną dawniej jelitem biodrowym).

Położenie jelita cienkiego

W dwóch miejscach jelito ruchome jest przytwierdzone bezpośrednio do tylnej ściany brzucha: i) w przejściu dwunastnicy w jelito czcze na lewyui obwodzie 2 kręgu lędźwiowego (zgięcie dwunastniczo-jeli-towe) i 2) w przejściu jelita krętego w jelito grube w dole biodrowym prawym.

Stosunek do otrzewnej, krezka i ruchomość jelita cienkiego

W opadnięciu trzew (ptosis) pętle jelita leżą niżej, natomiast powiększone narządy miednicy małej (silnie wy pełniony pęcherz i odbytnica, ciężarna macica) wypychają pętle jelita cienkiego z miednicy ku górze.

Błona mięśniowa jelita cienkiego

Ruchy wahadłowe polegają na naprzemiennym skracaniu i wydłużaniu poszczególnego odcinka pętli jelitowej, w wyniku czego treść przesuwa się to w jedną, to w drugą stronę. Ściana jelita «waha» się w kierunku długościowym w jedną i drugą stronę.

Ruchy odcinkowe jelita cienkiego

Te rytmiczne ruchy mieszania odbywają się częściej w górnej części jelita (co 3—4 sekundy), rzadziej w części dolnej (co 4—12 sekund).

Ruchy robaczkowe jelita cienkiego

W warunkach chorobowych ruchy robaczkowe mogą się wzmagać, być zwolnione lub ustać zupełnie (w przypadku porażenia jelit) albo nawet przybrać kierunek odwrotny, od dolnej części jelita w górę (anty-perystaltyka).

Tkanka podśluzowa jelita cienkiego

Błonę śluzową właściwą jelita cienkiego znamionują obfite większe fałdy okrężne i nader liczne drobne wyniosłości zwane kosmkami jelitowymi.

Fałdy okrężne jelita cienkiego

W części bliższej jelita cienkiego, mniej więcej do połowy jego długości, wpuklają się do światła fałdy utworzone przez błonę śluzową i tkankę podśluzową.

Grudki limfatyczne samotne jelita cienkiego

Grudki samotne występują w całym jelicie.

Nabłonek błony śluzowej jelita cienkiego

Nabłonek błony śluzowej jelita cienkiego i kosmków składa się głównie z dwóch rodzajów komórek. Większość stanowią komórki wałeczkowa te, które tworzą nabłonek jelitowy.

Tętnice jelita cienkiego

jejunaUs -i ilei); w obrębie krezki tworzą one łukowate zespolenia w kształcie 3—5 arkad; z wypukłości ostatniej arkady kierują się gałązki prostopadle do ściany jelita. Pomimo licznych zespoleń tętnice jelita cienkiego są czynnościowo końcowe (p.

Naczynia chłonne jelita cienkiego

Wszystkie naczynia pro wsadzą do węzłów położonych w krezce jelita cienkiego w liczbie 100—200; stąd naczynia mleczowe kierują się do pnia jelitowego (truncus inUstinalis), który na wysokości 2 kręgu lędźwiowego uchodzi do zbiornika mleczu stanowiącego początek prze-w o du piersiowego f ductus thoracicus).

Z czego składa się jelito cienkie?

Jelito cienkie stanowi część przewodu trawiennego, łączącą żołądek z jelitem grubym. Jelito cienkie składa się z trzech części: dwunastnicy, jelita czczego i krętnicy.

Jaką funkcję pełni jelito cienkie?

Następny etap podróży posiłku przez układ pokarmowy to kilka godzin, w czasie których przechodzi on przez jelito cienkie.

Jelito cienkie

Jelito cienkie stanowi najdłuższą część przewodu pokarmowego ciągnącą się od żołądka do jelita grubego. Powierzchnię chłonną w jelicie zwiększają fałdy okrężne (brak ich w jelicie krętym i w opuszce dwunastnicy) oraz kosmki jelitowe.

BIOPSJA SSĄCA JELITA CIENKIEGO

Problemem jest dość długi czas potrzebny na przedostanie się kapsułki do jelita cienkiego, użycie promieni rentgenowskich do kontroli położenia kapsułki oraz trudności, jakie można napotkać, gdy kapsułka nie przekracza odźwiernika.

BIOPSJA SSĄCA JELITA CIENKIEGO - opis badania

Gdy ka­ psułka znajdzie się w jelicie cienkim pacjenta, badający wytwarza w niej podciśnienie przy pomocy strzykawki podłączonej do wolnego końca zgłębnika.