Żeromski

Osoby o nazwisku Żeromski: Inne:

Czytaj Dalej

Dwa spojrzenia na literaturę - Sienkiewicz - Żeromski

Henryk Sienkiewicz

urodzony dnia 5 maja 1846 roku w Woli Okrzejskiej na Podlasiu, w rodzinie ubożejącego szlachcica, po matce spokrewniony był ze znanymi w dziejach Polski rodami. Studia historyczne i umiłowanie tradycji dały pisarzowi poczucie silnego związku z ojczysta przeszłością, "spokrewnienie" z...

ROZDZIÓBIĄ NAS KRUKI, WRONY..., opowiadanie S. Żeromskiego

ROZDZIÓBIĄ NAS KRUKI, WRONY..., opowiadanie tytułowe pierwszego zbioru S. Żeromskiego, ogł. w „Słowie Pol." 1894, wyd. w Krakowie 1895 (z datą 1896), z podtyt. Obrazki z ziemi mogił i krzyżów, pod pseud. Maurycy Zych. Tytuł zapożyczony został ze starej pieśni żołnierskiej. Geneza utworu wiąże się...

SIŁACZKA, opowiadanie S. Żeromskiego

SIŁACZKA, opowiadanie S. Żeromskiego, prwdr. w „Głosie" 1891, wyd. w zbiorze Opowiadania w Warszawie 1895. Pierwowzorem postaci tyt. miała być F. Morzycka, działaczka oświat, na Lubelszczyźnie, z którą Żeromski współpracował w tow. „Światło". Opowiadanie jest historią młodej nauczycielki...

Stefan Żeromski „Przedwiośnie”

„Przedwiośnie” (1925 r.) jest ostatnią, rozrachunkową powieścią Stefana Żeromskiego, wyrażającą bolesne rozczarowanie świeżo odzyskaną niepodległością.

Wprawdzie Polska zdołała ustalić granice państwa, ustabilizować swoją pozycję międzynarodową i rozpoczęła wewnętrzne scalanie w jedno...

Poglądy Z. Krasińskiego i S. Żeromskiego na rewolucję społeczną.

 

Obaj pisarze, mimo, że żyli w skrajnie różnych czasach, podjęli temat rewolucji społecznej, gdyż tak dla Krasińskiego, żyjącego w czasach zaborów, jak i dla Żeromskiego, tuż po odzyskaniu przez Polskę niepodległości, był to problem istotny i aktualny. „Nie – Boska komedia” to dramat powstały 1833...

Bohaterowie Mickiewicza i Żeromskiego, którzy odrzucają własne szczęście na rzecz narodu

Adam Mickiewicz żył i tworzył w epoce romantycznej, zaś Stefan Żeromski reprezentuje literaturę młodopolską. Twórcy ci żyli w różnych epokach, lecz ideały tych epok miały wiele cech wspólnych. Nie bez powodu przecież Młodą Polskę określa się też mianem Neoromantyzmu. Bohaterowie romantyczni byli...

Uzasadnij, że słowa St. Żeromskiego “jestem towarzyszem tych, którzy cierpią, walczą, dążą do wolności” były myślą przewodnią jego utworów.

 

Uzasadnij, że słowa St. Żeromskiego “jestem towarzyszem tych, którzy cierpią, walczą, dążą do wolności” były myślą przewodnią jego utworów.

 

Żeromski był twórcą, który bardzo zaangażował się w sprawy kraju. Interesowało go to, co się działo na terenach Polski, był sumieniem narodu...

Uzasadnij, że słowa St. Żeromskiego „jestem towarzyszem tych, którzy cierpią, walczą, dążą do wolności” były myślą przewodnią jego utworów.

Żeromski był twórcą, który bardzo zaangażował się w sprawy kraju. Interesowało go to, co się działo na terenach Polski, był sumieniem narodu prowadząc go i wskazując mu drogę. W swoich opowiadaniach, powieściach często komentował aktualne wydarzenia. Był on twórcą młodopolskim, lecz poglądami...

POPIOŁY. Powieść z końca XVIII i początku XIX w., powieść S. Żeromskiego

POPIOŁY. Powieść z końca XVIII i początku XIX w., powieść S. Żeromskiego, t.1-3, prwdr. w „Tygodniku Ilustr." 1902-03, wyd. os. w Warszawie 1904. Jest to największa powieść hist. Żeromskiego. W jej genezie dużą rolę odegrała praca pisarza w bibliotece rapperswilskiej, gdzie zaznajomił się on z...

Opowiadania Żeromskiego

Choć najpopularniejszy i przez czytelników najchętniej czytany jako autor powieści, był Żeromski świetnym pisarzem przede wszystkim w prozie nowelistycznej, którą zadebiutował (jeśli nie liczyć miernego wiersza wydrukowanego w tym czasie, gdy był jeszcze uczniem gimnazjum kieleckiego) i którą...

Żeromski wobec tradycji romantycznej i pozytywistycznej

Żeromski wobec tradycji romantycznej i pozytywistycznej

 

Twórczość Stefana Żeromskiego, powstająca w głównej mierze w czasach Młodej Polski, niewiele miała wspólnego z modernistyczną koncepcją sztuki. Żeromski konsekwentnie sięgał wprawdzie po ówczesne techniki artystyczne (symbolizm, impresjonizm...

Wieś w utworach Żeromskiego i Reymonta

Spojrzenie na wieś w utworach Reymonta i Żeromskiego jest bardzo różne, co wynika z różnych intencji pisarskich obu autorów. Stefan Żeromski, którego nazywano sumieniem Polaków, za cel postawił sobie ukazanie rodakom najbardziej żywotnych problemów społecznych, moralnych, narodowych i poszukiwał drogi...

Uroda i brzydota świata jako kategorie estetyczne w utworach Żeromskiego

Cechą świata Żeromskiego we wszystkich jego aspektach jest dwoistość. Na urodę i brzydotę ukazaną w utworach Żeromskiego składa się po pierwsze uroda i brzydota człowieka. Najdoskonalszym wyrazem piękna człowieka jest uroda kobiety. Portrety kobiece najczęściej widziane są oczyma mężczyzny...

Stefan Żeromski

Żeromski przez całe życie twórcze wierzył w niepodległość Polski. Kiedy w końcu nadeszła, powitał ją z wiarą, że oto spełniły się nadzieje wielu pokoleń i jego własne o potędze i szczęściu tragicznie doświadczonego narodu. Jeszcze w publicystyce, powstałej w okresie wojny, z najgłębszym...

„Przedwiośnie” St. Żeromskiego jako powieść: oskarżenie, ostrzeżenie, zapytanie

Autor „Przedwiośnia”, Stefan Żeromski, wyznał sam, że powieść ta pomyślana była jako „ostrzeżenie przed rewolucją”. Analizując dokładnie treść utworu, dochodzimy do wniosku, że „Przedwiośnie” nie tylko ostrzega, ale też oskarża i stawia pytanie o przeszłość ojczyzny.

Młody Cezary Baryka...

UCIEKŁA MI PRZEPIÓRECZKA... Komedia w 3 aktach, komedia S. Żeromskiego

UCIEKŁA MI PRZEPIÓRECZKA... Komedia w 3 aktach, komedia S. Żeromskiego, wyd. w Warszawie 1924, wyst. tamże 1925. Pomysł sztuki podsunęły Żeromskiemu zapewne zarówno własne doświadczenia z 1906, gdy został przewodniczącym tow. oświatowego „Światło" i zamierzał stworzyć muzeum przyr.-etnogr., jak...

Stefan Żeromski “Ludzie bezdomni”

“Ludzie bezdomni” to piąta książka Stefana Żeromskiego. Pisał ja w latach 1898-1899, ale wykorzystał w niej doświadczenia i obserwacje całego dotychczasowego życia.

Budulec życiorysu Joasi stanowiły wspomnienia Żeromskiego z: — dzieciństwa w zbiedniałej rodzinie szlacheckiej ze wsi Strawczyn...

Stefan Żeromski „Ludzie bezdomni”

„Ludzie bezdomni” to piąta książka Stefana Żeromskiego. Pisał ja w latach 1898-1899, ale wykorzystał w niej doświadczenia i obserwacje całego dotychczasowego życia.

Budulec życiorysu Joasi stanowiły wspomnienia Żeromskiego z: — dzieciństwa w zbiedniałej rodzinie szlacheckiej ze wsi Strawczyn...

Stefan Żeromski „Ludzie bezdomni”

„Ludzie bezdomni” to piąta książka Stefana Żeromskiego. Pisał ja w latach 1898-1899, ale wykorzystał w niej doświadczenia i obserwacje całego dotychczasowego życia.

Budulec życiorysu Joasi stanowiły wspomnienia Żeromskiego z: — dzieciństwa w zbiedniałej rodzinie szlacheckiej ze wsi Strawczyn...

RÓŻA. Dramat niesceniczny, dramat S. Żeromskiego

RÓŻA. Dramat niesceniczny, dramat S. Żeromskiego, wyd. w Krakowie 1909 pod pseud. Józef Katerla. Składa się z prologu, siedmiu „spraw" i epilogu. R., najobszerniejszy utwór dram. Żeromskiego - to w literaturze pol. jeden z najpełniejszych obrazów rewolucji 1905. Utwór ma luźną formę dram...