Zenon z Kition

Zenon z Kition

Czytaj Dalej

Od starożytności do Zenon z Kition -264 pne

Człowieka wolnego nie można do niczego przymusić Diogenes i Antystenes - cynicy-założył( w tym czasie co Zenon) szkołę Kynicką( kynos-pieski, psiowcy), która miała pogardę i lekceważyła z norm społecznych.

ZENON z Kition (ok. 333 p.n.e. - ok. 261 p.n.e.)

Wedługprzekazu Diogenesa Laertiosa Zenon rozstał się z życiem w dość oryginalny sposób.

„WALKA ZE SZTUKĄ” - ZENON PRZESMYCKI

Nie wszyscy są zdolni do kontaktu z nią.

Kordian, Cezary Baryka, Zenon Ziembiewicz - czy dokonali właściwego wyboru w życiu.

W dyskusjach z wysokim urzędnikiem prezentuje komunistyczny punkt widzenia, nie zgadzając się z dążeniem do lepszej przyszłości wydeptanej małymi kroczkami.

Zenon z Elei (ok. 490 - 430 r. p.n.e.)

Każde z poruszających się ciał pokonuje tę samą odległość w różnym czasie zatem odległość w stosunku do ciała poruszającego się z przeciwnej strony pokonana zostanie w czasie dwukrotnie krótszym niż względem przedmiotu nieruchomego.

FISZ, Fisch, Fiss, ZENON, pseud. Tadeusz Padalica

Ogłosił powieść (Noc Tarasowa, „Athaeneum" 1841—42) i tragedię (Konaszewicz w Białogrodzie 1845) z dziejów Ukrainy, z którą związana jest cała twórczość F.

IDZIKOWSKI ZYGMUNT ZENON

IDZIKOWSKI ZYGMUNT ZENON, ur. Zmarł śmiercią samobójczą. z przedmową H. Zbiór poetów 5.

KLEMENSIEWICZ ZENON

Prace z tego zakresu wydał w zbiorach W kręgu zyka literackiego i artystycznego (1961) i Ze studiów nad zykiem i stylem (1969), zawierających również bibliografię jego dorobku 1922-69.

KOSIDOWSKI ZENON

oddziału ZZLP, jeden z gł. Z.

PARVI ZENON, pseud. Gabryel

Związany z Krakowem, współpracował z działem miejskim dziennika „Nowa Reforma", był także korespondentem pism warsz. ", w którym 1901-04 prowadził stałą rubrykę Z Krakowa, omawiającą spektale teatr, i wydarzenia literackie.

PRZESMYCKI ZENON, pseud. Miriam, Jan Żagiel

Częściowo zebrana w tomiku Z czary młodości, częściowo rozproszona po czasopismach, jest przykładem ewolucji'od pozytywist. 2; taż Miriam a dekadentyzm i symbolizm, w: Z problemów literatury polskiej XX wieku (zbiór.

SIERPIŃSKI SEWERYN ZENON

; ważniejsze zebrał w Nowym gabinecie powieści (t. 1843) oraz Rys dziejów Akademii Zamojskiej (Jaskułka 1843). Jarosińska); zob.

BORDOWICZ MACIEJ ZENON

1969), Znajdź kilka szczegółów, którymi różnią się te dwa obrazki (1971), Specjalność zakładu (1976); powieści neonaturalist.

SKIERSKI KAZIMIERZ ZENON

Również cykle powieściowe - Głos wielu wód (U przystani 1948, Jemioła dojrzewa 1954, a także Nieurodzaj 1946), luźno związane fabularnie powieści z okresu międzywojennego, ukazujące przeżywanie się moralne epoki, i Księga rodzaj u (Poranek 1955, Drzewo wiadomości 1957, Napój miłosny 1960 - klas.

CHODYŃSKI ZENON ks.

, oraz klasztorów zniesionych 1864 przez władze carskie; opublikował początkowe tomy Monumenta historka dioecesis vladislaviensis (I-IV, Wł 1882-87); odnalazł, poprawił i wydał (wraz z E.

ZIEMBIEWICZ Zenon (postać literacka)

Przekroczona granica Główny bohater powieści Zofii Nałkowskiej Granica. Symboliczny akt sprawiedliwościspotyka go z ręki zawiedzionej Justyny, która przychodzi do dygnitarskiego gabinetu ioblewa Ziembiewicza żrącym płynem.

Młodsi eleaci - Zenon z Elei

A jeśli są one czymś, to znaczy, jeśli mają wielkość,to złożona z nich rzecz musi być nieskończenie wielka, skoro podzielnośćna jednostki nie ma kresu, jak głosił Anaksagoras.

Święty Zenon z Werony

imię teofaniczne związane z osoba Zeusa. W ikonografii Święty jest przedstawiany w stroju biskupim z wędką lub rybą w ręce, z dwiema rybami naksiążce (symbol gorliwego pasterza) lub w saku - może dla przypomnienia faktu, który opisuje św.