Zdzisław Nowicki

Czytaj Dalej

DĘBICKI ZDZISŁAW, pseud. Dęb., Jaxa, K. Zebrzydowski

DĘBICKI ZDZISŁAW, pseud. Dęb., Jaxa, K. Zebrzydowski,ur. 19 I 1871 w Warszawie, zm. 7 V 1931 tamże, poeta,publicysta, krytyk. Pochodził z wołyńskiej rodziny ziemiańskiej.Studiował medycynę i prawo na ros. U W . Zesłany doOrska za udział w manifestacji ku czci J. Kilińskiego 1894,zwolniony po roku, po...

GROSSEK-KORYCKA MARIA, z NOWICKICH

GROSSEK-KORYCKA MARIA, z NOWICKICH, ur.

HIEROWSKI ZDZISŁAW

HIEROWSKI ZDZISŁAW, ur. 7 VII 1911 w Stubienku pod Przemyślem, zm. 14 XII 1967 w Katowicach, krytyk i historyk literatury, publicysta, tłumacz. W 1929-34 studiował filologię pol. na UJ pod kier. S. Kołaczkowskiego i S. Pigonia, 1936-37 współpracował z katów, pismem —> „Kuźnica", 1938-39 należał do...

KLESZCZYŃSKI ZDZISŁAW

KLESZCZYŃSKI ZDZISŁAW, ur. 14 VII 1899 w Warszawie, zm 6 IV 1938 tamże, powieściopisarz, poeta, publicysta. W 1908-13 studiował prawo w Petersburgu. Debiutował 1909 w „Gońcu Wileńskim". Brał udział w wojnie 1920 jako ochotnik. W 1924-38 ogłaszał w „Kurierze Warsz." pod pseud. Sęk felietony wierszem i...

LIBERA ZDZISŁAW

LIBERA ZDZISŁAW, ur. 26 II 1913 w Warszawie, historyk literatury. Po studiach polonist., hist. i filoz. ukończonych 1936 na UW pracował od 1938 jako nauczyciel gimnazjalny. Podczas okupacji niem. przebywał w Warszawie, biorąc udział w tajnym nauczaniu i współpracując z prasą konspiracyjną („Myśl...

NIENACKI ZBIGNIEW, właśc. Z. Nowicki

Nowicki, prozaik, dramatopisarz, ur.

NOWICKI FRANCISZEK HENRYK

NOWICKI FRANCISZEK HENRYK, ur. KOLBUSZEWSKI Początki Młodej Polski tatrzańskiej (Franciszek Nowicki), „Przegl.

SKOWROŃSKI Zdzisław

SKOWROŃSKI Zdzisław, ur. 21 III 1909 w Samborze pod Lwowem, zm. 30 X 1969 w Warszawie, dramatopisarz, scenarzysta filmowy. Ukończył prawo na UJ (1935). Brał udział w wojnie obronnej 1939, resztę wojny przebył w obozach jenieckich, w Arnswaldzie i Grossborn. Tu wraz z L. Kruczkowskim i J. Słotwińskim...

SKWARCZYŃSKI Zdzisław

SKWARCZYŃSKI Zdzisław, ur. 15 II 1914 w Łodzi, historyk literatury. W czasie studiów polonist. na UW (1933-37) należał do grupy młodych krytyków skupionych wokół L. Frydego; był też czł. Klubu Artyst. „S". Od 1945 związany z UŁ (rektor 1969-72), prof. (od 1954), dyr. Instytutu Filologii Pol. UŁ...

STROIŃSKI (LEON) ZDZISŁAW, pseud. Marek Chmura

STROIŃSKI (LEON) ZDZISŁAW, pseud. Marek Chmura, ur. 29 XI 1921 w Warszawie, zm. 16 VIII 1944 tamże. Ukończył liceum humanist. w Zamościu. Od 1941 w Warszawie, studiował prawo i filologię pol. na podziemnym UW. Należał do grupy polonistów skupionych wokół konspiracyjnego mies. —> „Sztuka i Naród"...

BARTKIEWICZ ZDZISŁAW SJ

ur. 21 II 1852 w Miłkowie (k. Lubaczowa), zm. 17 IV 1890 w Krakowie, Pisarz religijny.

Do zakonu wstąpił 1866 w Starej Wsi; święcenia kapł. przyjął1882 w Krakowie; prowadził misje lud. w Galicji; z powodusłabego zdrowia został przeniesiony do kolegium krak., gdzie1885-90 współpracował z red...

GEDLICZKA ZDZISŁAW

ur. 2 V 1 8 8 8 w Rypiance k. Kałusza,zm. 28 V 1 9 5 7 w Krakowie, malarz, grafik, pedagog.

Studiował 1 9 0 7 - 1 2 w krak. Akademii Sztuk Pięknych Plastycznych;prowadził nast. poszukiwania nowych metod nauczaniaz zakresu haftu i koronkarstwa; był jednym z inicjatorówzorganizowanego w Krakowie seminarium...

GOLIŃSKI ZDZISŁAW bp.

ur . 27 XII 1908 w Urzędowiek. Kraśnika, zm. 6 VII 1963 w Częstochowie, teolog moralista.

W 1926 wstąpił do seminarium duch. w Lublinie; 1931przyjął święcenia kapł.; 1930-33 studiował na KUL, gdzieuzyskał doktorat teologii mor.; studia kontynuował 1933-34w Rzymie, po czym w Lublinie był ojcem duch. w...

JABŁONOWSKI ZDZISŁAW

Białostocki bioenergoterapeuta stosujący w leczeniu m.in. środkihipnotyczne. Specjalizuje się w leczeniu chorób o podłożu depresyjnym inerwicowym. Współuczestniczył m.in. przy przeprowadzaniu przy pomocy ->HIPNOZY bezbolesnych porodów.