Zdzisław Nowicki

Czytaj Dalej

DĘBICKI ZDZISŁAW, pseud. Dęb., Jaxa, K. Zebrzydowski

DĘBICKI ZDZISŁAW, pseud. Dęb., Jaxa, K. Zebrzydowski,ur. 19 I 1871 w Warszawie, zm. 7 V 1931 tamże, poeta,publicysta, krytyk. Pochodził z wołyńskiej rodziny ziemiańskiej.Studiował medycynę i prawo na ros. U W . Zesłany doOrska za udział w manifestacji ku czci J. Kilińskiego 1894,zwolniony po roku, po...

GROSSEK-KORYCKA MARIA, z NOWICKICH

GROSSEK-KORYCKA MARIA, z NOWICKICH, ur.

HIEROWSKI ZDZISŁAW

HIEROWSKI ZDZISŁAW, ur. 7 VII 1911 w Stubienku pod Przemyślem, zm. 14 XII 1967 w Katowicach, krytyk i historyk literatury, publicysta, tłumacz. W 1929-34 studiował filologię pol. na UJ pod kier. S. Kołaczkowskiego i S. Pigonia, 1936-37 współpracował z katów, pismem —> „Kuźnica", 1938-39 należał do...

KLESZCZYŃSKI ZDZISŁAW

KLESZCZYŃSKI ZDZISŁAW, ur. 14 VII 1899 w Warszawie, zm 6 IV 1938 tamże, powieściopisarz, poeta, publicysta. W 1908-13 studiował prawo w Petersburgu. Debiutował 1909 w „Gońcu Wileńskim". Brał udział w wojnie 1920 jako ochotnik. W 1924-38 ogłaszał w „Kurierze Warsz." pod pseud. Sęk felietony wierszem i...

LIBERA ZDZISŁAW

LIBERA ZDZISŁAW, ur. 26 II 1913 w Warszawie, historyk literatury. Po studiach polonist., hist. i filoz. ukończonych 1936 na UW pracował od 1938 jako nauczyciel gimnazjalny. Podczas okupacji niem. przebywał w Warszawie, biorąc udział w tajnym nauczaniu i współpracując z prasą konspiracyjną („Myśl...

NIENACKI ZBIGNIEW, właśc. Z. Nowicki

Nowicki, prozaik, dramatopisarz, ur.

NOWICKI FRANCISZEK HENRYK

NOWICKI FRANCISZEK HENRYK, ur. KOLBUSZEWSKI Początki Młodej Polski tatrzańskiej (Franciszek Nowicki), „Przegl.

SKOWROŃSKI Zdzisław

SKOWROŃSKI Zdzisław, ur. 21 III 1909 w Samborze pod Lwowem, zm. 30 X 1969 w Warszawie, dramatopisarz, scenarzysta filmowy. Ukończył prawo na UJ (1935). Brał udział w wojnie obronnej 1939, resztę wojny przebył w obozach jenieckich, w Arnswaldzie i Grossborn. Tu wraz z L. Kruczkowskim i J. Słotwińskim...

SKWARCZYŃSKI Zdzisław

SKWARCZYŃSKI Zdzisław, ur. 15 II 1914 w Łodzi, historyk literatury. W czasie studiów polonist. na UW (1933-37) należał do grupy młodych krytyków skupionych wokół L. Frydego; był też czł. Klubu Artyst. „S". Od 1945 związany z UŁ (rektor 1969-72), prof. (od 1954), dyr. Instytutu Filologii Pol. UŁ...

STROIŃSKI (LEON) ZDZISŁAW, pseud. Marek Chmura

STROIŃSKI (LEON) ZDZISŁAW, pseud. Marek Chmura, ur. 29 XI 1921 w Warszawie, zm. 16 VIII 1944 tamże. Ukończył liceum humanist. w Zamościu. Od 1941 w Warszawie, studiował prawo i filologię pol. na podziemnym UW. Należał do grupy polonistów skupionych wokół konspiracyjnego mies. —> „Sztuka i Naród"...

GOLIŃSKI ZDZISŁAW bp.

ur . 27 XII 1908 w Urzędowiek. Kraśnika, zm. 6 VII 1963 w Częstochowie, teolog moralista.

W 1926 wstąpił do seminarium duch. w Lublinie; 1931przyjął święcenia kapł.; 1930-33 studiował na KUL, gdzieuzyskał doktorat teologii mor.; studia kontynuował 1933-34w Rzymie, po czym w Lublinie był ojcem duch. w...

Organizacja i funkcjonowanie organów władzy publicznej na przykładzie gminy Włoszczowa

„ORGANIZACJA I FUNKCJONOWANIE ORGANÓW WŁADZY PUBLICZNEJ NA PRZYKŁADZIE GMINY WŁOSZCZOWA" Spis treści: 1. położenie gminy 2. samorząd - władze - rada miejska - jednostki organizacyjne - sołectwa 3. urząd gminy - organizacje urzędu gminy 4. źródła. 5. załączniki: nr 1- statut gminy Włoszczowa. nr 2- regulamin organizacyjny urzędu gminy Włoszczowa. nr 3- kodeks etyki pracowników samorządowych urzędu. nr 4- zasady i tryb przygotowania, wydawania i ...

Obywatelstwo UE.

Konstrukcja obywatelstwa europejskiego jest instytucją nową, służącą większej integracji, kształtującą poczucie więzi duchowej i solidarności z kulturą i cywilizacją całej Europy. Przeświadcza jej obywateli o powadze wartości wspólnego interesu. Sprawia, że integracja staje się aktywna i pełna, ponieważ wynikają z niej konkretne korzyści dla indywidualnie postrzeganych osób, tj. obywateli. Instytucja obywatelstwa ma służyć nie tylko pogłębieniu więzi ...

Przełom pomiędzy epokami: pozytywizm - Młoda Polska

Świadectwem takiej zmiany były na przykład trzy równoczesne debiuty poetów reprezentujących nowe pokolenie i nowe tendencje ideowo-artystyczne (Tetmajer, Nowicki, Niemojewski - 1891).

Media w Polsce - Paweł Paliwoda

 

Media o ogromnym kapitale niemieckim w Polsce i media w RFN mają obecnie w naszym kraju niekwestionowanego pupila. Jest nim Władysław Bartoszewski, który podczas ostatniej kampanii wyborczej stał się ikoną i dumą Platformy Obywatelskiej.

 

Powszechnie zaś krytykowany i wyszydzany jest w wielu...

Losy młodego pokolenia w czasie II wojny światowej i ich poetycki wyraz w wierszach Krzysztofa K. Baczyńskiego

Każdy młody człowiek z niecierpliwością czeka na dojrzałość, snuje plany na przyszłość i wierzy, że jego życie będzie wyjątkowe. Z pewnością tak myśleli młodzi Polacy, którym wypadło żyć w czasie II wojny światowej. Do pokolenia tego należeli: Krzysztof Kamil Baczyński, Tadeusz Gajcy...

Polska myśl liberalna, reprezentujące ją środowiska i główne postacie do 1939r.

Liberalizm jest to ruch umysłowy i intelektualny, który pojawił się w Królestwie polskim po 1815 roku, ale nigdy nie wytworzyć ruchu politycznego. Był ruchem o dość wąskiej podstawie społecznej. Promotorzy polskiego liberalizmu zajmowali się kwestiami ekonomicznymi i społecznymi a nie politycznymi...

Planowane zmiany w organizacji Regionalnych Izb Obrachunkowych

Przepisy dotyczące nadzoru podlegają ciągłej ewolucji, w wyniku czego powstają nowe instytucje, dotąd nieznane. W każdej nowej sytuacji prawnej rodzą się zatem specyficzne wnioski pod adresem ustawodawcy, by zmienić prawo tak, aby dana instytucje działała jeszcze lepiej (tzw. wnioski de lege ferenda)...

Wychowanie a opieka - Różnice między wychowaniem i opieką

Przedstawione ścisłe powiązania wychowania z opieką i odwrotnie — opieki z wychowaniem — mogą sugerować, iż nie ma między nimiistotnych różnic. W istocie jednak stanowią one dwie odrębne dziedzi­ny działalności ludzkiej. Przede wszystkim opieka, w przeciwieństwiedo wychowania, jak podkreśla Zdzisław...

27 Pułk Ułanów

27 Pułk Ułanów im. Króla Stefana Batorego - stacjonował w Nieświeżu. Należał do Nowogródzkiej Brygady Kawalerii. Pułk sformowano 27.VII.1920 roku w Kaliszu. Początkowo nosił on nazwę 203 Ochotniczy Pułk Ułanów. Kadra tego pułku początkowo składała się z ochotników (głównie na własnych koniach)...