Zdrowy rozsądek

Czytaj Dalej

FILOZOFIA ZDROWEGO ROZSĄDKU

Stanowisko, według którego punktem wyjścia autentycznego poznania filozofi­cznego powinny być dane doświadczenia przednaukowego, filozofia zaś powinna się opierać na zasadach —> zdrowego roz­sądku (1) nie dlatego, że są one powszech­nie przyjmowane, lecz dlatego, że same w sobie zawierają treść oczywistą, którą fi­lozofia jako nauka precyzuje, systematy­zuje i uzasadnia.

ZDROWY ROZSĄDEK

  ZDROWY ROZSĄDEK nłc. -^ Filozofia zdrowe­go rozsądku (2).

Wykaz najważniejszych elementów, zasad zdrowego systemu w danym obszarze - Dostęp do informacji

- klient ma dostęp do informacji przed rozpoczęciem załatwiania sprawy i w trakcie postępowania administracyjnego

- urzędnik szanuje prawo klienta do informacji i jest świadomy obowiązku udzielania tej informacji

- informacja, której udziela urząd, jest wyczerpująca, wiarygodna, aktualna i przyjazna...

Wykaz najważniejszych elementów, zasad zdrowego systemu w danym obszarze - Przejrzystość postępowania

- przebieg postępowania jest przejrzysty i na ile to możliwe – wystandaryzowany,

- klient wie, jak będzie przebiegało postępowanie: kiedy się rozpocznie i kiedy się zakończy, jakie zapadną uzgodnienia, w jaki sposób uzyska rozstrzygnięcie i jakie środki odwoławcze mu przysługują,

- klient wie, jakie...

Wykaz najważniejszych elementów, zasad zdrowego systemu w danym obszarze - Odpowiedzialność za decyzje

- osoby prowadzące postępowanie i dokonujące rozstrzygnięć ponoszą odpowiedzialność za swoje decyzje,

- urzędnik ciągle podnosi swoje kwalifikacje, ma dostęp do literatury i specjalistycznego doradztwa,

- urzędnik jest gotów podjąć decyzję oraz ponieść za nią odpowiedzialność.

Podaj definicję ekologii człowieka i podstawowe warunki zdrowego środowiska

Środowisko jest zdrowe, gdy: a) stwarza możliwości zaspokojenia potrzeb indywidualnych, grupowych i kulturowych, b) środowisko jest poznawalne, jednostki w systemach można od siebie odróżnić, ogarnąć poznawczo i ocenić, c) dynamika zmian w środowisku jest dostosowana do możliwości adaptacyjnych człowieka w różnych okresach jego życia, d) jednostki środowiska są wystarczająco plastyczne i zmienne na tyle, na ile jest to konieczne.

Wychowanie zdrowotne - Co oznacza zdrowy styl życia

- prawidłowe odżywanie, - aktywność ruchowa, - radzenie sobie ze stresami, - utrzymywanie prawidłowych kontaktów interpersonalnych, - nie palenie i nie nadużywanie alkoholu oraz innych używek, Wychowanie zdrowotne jest umiejscowione na pograniczu pedagogiki i medycyny.

Oskar Lange - działalność i poglądy w latach II wojny światowej - "Apel do rozsądku"

Już pierwsze wystąpienia Langego w 1943 r. spotkały się z gwałtowną reakcją środowisk związanych z Komitetem Narodowym Amerykanów Polskiego Pochodzenia. "Nowy Świat" otwarcie oskarżał Langego o działalność na rzecz komunistów i Związku Radzieckiego oraz o zdradę interesów polskich. Z ostrą...

Teoria i praktyka zdrowego żywienia

Podstawą właściwego odżywiania się jest umiejętność świadomego dokonywania "zdrowych wyborów" . Jednocześnie musimy zastąpić je wyrobami nieszkodliwymi dla naszego zdrowia i uzupełnić dietę cennymi składnikami odżywczymi.

Teoria i praktyka zdrowego żywienia - TŁUSZCZE

W przeszłości większość tłustej żywności była dostępna tylko dla zamożnych, jednak dzisiaj są najtańszym osiągalnym źródłem kalorii. W tej samej jednostce wagi zawierają prawie dwukrotnie więcej składników energetycznych niż białka i węglowodany. Według danych z roku 1800 tłuszcze...

Teoria i praktyka zdrowego żywienia - PRODUKTY MLECZNE

Aby utrzymać dobre zdrowie i kondycję, powinniśmy skorzystać z kilku cennych wskazówe: zamist mlekiem nasączajmy płatki sokiem owocowym; zamiast sosu dodawajmy do sałatek jogurt; do ugotowanych warzyw zamiast masła dodajmy posiekanych ziół; do zagęszczenia dań zamist śmietany używajmy jogurtu lub chudej śmietany.

Teoria i praktyka zdrowego żywienia - CUKIER

Jak w inny sposób ograniczyć spożycie tego niezdrowego składnika?

Teoria i praktyka zdrowego żywienia - SÓL

Nasze dzienne zapotrzebowanie na sól to mniej niż 4g i ilość tę możemy dostarczyć organizmowi w całości wraz ze świeżymi owocami. Zwykle soląc potrawy spożywamy jej około

10-12 razy więcej. Spożycie soli łączy się z wysokim ciśnieniem krwi, które stanowi przyczynę wielu zaburzeń krążenia...

Teoria i praktyka zdrowego żywienia - NAPOJE

Napoje jawią się jako kolejne potencjalne źrodła kłopotów zdrowotnych. Jeżeli zależy nam na ograniczeniu spożycia syntetycznych dodatków, cukru, kofeiny, teiny lub alkoholi, spróbujmy pić napoje zdrowe i ożywcze.

Teoria i praktyka zdrowego żywienia - SYNTETYCZNE DODATKI DO ŻYWNOŚCI

Zdrowe żywienie wcale nie musi oznaczać końca uczt dla smakoszy. Gdy wgłebimy się w tajniki zdrowej kuchni, zostaniemy zaskoczeni różnorodnością składników i wybornym smakiem potraw.

Zdrowy tryb życia

Jak nietrudno się domyślić, przede wszystkim daje zdrowie i dobre samopoczucie. Bardzo zdrowe są produkty zbożowe, kiełki, produkty roślinne, ale nie tylko zieleniną człowiek żyje.

Jak się zdrowo odżywiać?

Zainteresowanie zdrowym stylem odżywiania nie powinno prowa­dzić do przesadnej, może nawet obsesyjnej troski o dietę. Wypracowanie dob­rych nawyków nie jest łatwe, dobrze więc jest pa­miętać, że zdrowa dieta to gwarancja zdrowej skó­ry, włosów i paznokci.

Czym jest zdrowa dieta?

Nie ulega natomiast wątpliwości, że zawsze bardzo ważne jest spożywanie pełnowartościowych, pożywnych potraw, jeśli chcemy być zdrowi.

Jaką rolę pełnią witaminy i substancje mineralne w zdrowej diecie?

Zdrowa dieta złożona z białek, węglowodanów i tłuszczów, oparta na produktach naturalnych, zazwyczaj zawiera wszystkie witaminy i składniki mineralne potrzebne do zachowania zdrowia.

BYWAJ, DZIEWCZĘ, ZDROWE...

Bywaj, dziewczę, zdrowe, ojczyzna mnie woła!