Zbieracz

Czytaj Dalej

ZBIERACZ

Średnicarurek stosowanych w zbieraczach wynosiod 5 do 20 cm a nawet więcej, zależnie od ilościodprowadzonej wody i spadku zbieracza ;długośćrurociągu wynika wprawdzie z ukształtowaniaterenu, nie powinna jednak przekraczać 1 km;sączki łączy się ze zbieraczem pod kątem prostymlub nie mniejszym niż 60°.

Zbieracz gromadzący w kopy

Maszyna dogromadzenia w kopy zgrabianego w wały sianalub słomy, składająca się z cylindrycznegopalcowego zespołu podbierającego, przenośnikałańcuchowego i zasobnika gromadzącego,który po napełnieniu otwiera się z tyłu, pochylai zsuwa zebraną kopę na ziemię.

Zbieracz kamieni

Maszyna przyczepiana,której zespołem roboczym jest nagarniacz grzebieniowy oraz grzebień podbierający kamienie z pow. pola.

Zbieracz stonki

Urządzenie ciągnikowe, stosowanew gospodarstwach ekol., przeznaczone do mech. lub pneumatycznego zbierania oraz niszczenia dorosłych chrząszczy i larw stonki ziemniaczanej. Np. pneumatyczny z.s. zbiera stonkę przez zasysanie do zbiornika dorosłych owadów oraz ich larw.

Skuteczność działaniamaszyny jest...