Zawodne

Zawodne

Czytaj Dalej

Przyczyny nieporozumień oraz nielojalne fortele erystyczne w dowodzeniu i argumentowaniu.Wnioskowanie zawodne

Wnioskowania dzielą się na niezawodne (dedukcja, sylogizm) i zawodne (redukcja, indukcja, analogia). Wnioskowanie redukcyjne są zawodne, to znaczy prawdziwość przesłanki (następstwo) nie daje nam pewności, czy prawdziwy jest wniosek (racja).