Zatoki oboczne nosa

Czytaj Dalej

LEYTE ZATOKA - bitwy morskie 1944 r.

Łącznie w czterech bi­twach o zatokę Leyte (na morzu Si-buyan, w cieśninie Surigao, w re­jonie Samar i koło przylądka Engańo) Japończycy stracili 3 pan­cerniki, 4 lotniskowce, 6 ciężkich krążowników, 7 lekkich krążowni­ków i 13 niszczycieli.

WOJNY W ZATOCE PERSKIEJ

W rejonie Zatoki Perskiej znajduje się ok. Państwa Zatoki Perskiej obawiają się zwycięstwa Iranu więc pomagali finansowo Irakowi 1990r.

Choroby układu oddechowego - Nieżyty nosa

Wyróżniamy kilka rodzai nieżytów nosa: Ostry nieżyt nosa objawowy, towarzyszy odrze, płonnicy, krztuśćcowi, ospie wietrznej, przewlekły nieżyt nosa, przerostowy, przewlekły nieżyt nosa, przewlekły zanikowy nieżyt nosa, przewlekły cuchnący nieżyt nosa (ozena), przewlekły naczynioruchowy nieżyt nosa oraz nieżyty atopowe (alergiczne).

Wojna w Zatoce: agresja Iraku na Kuwejt i operacja "Pustynna Burza"- ESEJ

Konflikt w Zatoce unaocznił niebywałe możliwości militarne nowych generacji broni, użytych przez Stany Zjednoczone i potwierdził ich dominację militarną na świecie.

Zatoki klinowe

Są one przedzielone kostną przegrodą zatok klinowych (septum sinuum spheno-idalium), rzadko ustawioną w płaszczyźnie pośrodkowej, przeważnie położoną skośnie, nieraz prawie poziomo, tak że obie przestrzenie zwykle są wyraźnie asymetryczne.

Zatoka szczękowa

które zawierają naczynia i gałęzie zębodołowe górne tylne dla zębów trzonowych Dno zatoki jest utworzone przez wyrostek zębodołowy szczęki; jeżeli zatoka jest przeciętnej wielkości, dno sięga do poziomu dna jamy nosowej; natomiast jeżeli zatoka jest duża.

Zatoki przynosowe

Pojemność wszystkich zatok przynosowych razem wzięta jest większa niż właściwej jamy nosowej.

Dźwigacz wargi górnej i skrzydła nosa

Mięsień ten rozpoczyna się wąskim pasmem na wyrostku czołowym szczęki; włókna boczne biegną stromo ku dołowi oraz do boku i kończą sięw skórze wargi górnej oraz bruzdy noso-wo-wargowej; włókna przyśrodkowe dochodzą do skóry skrzydła nosa, głębsze — do bocznego i tylnego obwodu nozdrzy.

Rozwój jamy ustnej i nosa

Otwory zewnętrzne dołków węchowych, ograniczone bocznymi i przyśrodkowymi wyrostkami nosowymi, są z początku rynienkowato otwarte do przodu i ku dołowi; następnie jednak wyrostek szczękowy łączy się z wyrostkiem nosowym bocznym i przy-środkowym pod dołkiem węchowym, oddzielając otwór nosowy zewnętrzny (nozdrza przednie) od szpary ustnej.

NOS ZEWNĘTRZNY I JAMA NOSOWA

Nos zewnętrzny i jamę nosową (wraz z zatokami przynosowymi) zwaną również nosem wewnętrznym obejmujemy ogólną nazwą nosa. Dla uproszczenia nazwę nosa stosować będziemy często tylko dla nosa zewnętrznego, w odróżnieniu od właściwej jamy nosowej i jej zatok.

Nos zewnętrzny

Nos zewnętrzny (nasus externus) położony pośrodku twarzy między obu policzkami, poniżej czoła i powyżej wargi górnej ma kształt nieregularnej trójściennej piramidy. Na nosie odróżniamy trzy powierzchnie (dwie boczne i jedną tylną), trzy brzegi (dwa boczne i jeden przedni) oraz podstawę.

Powierzchnie nosa zewnętrznego

Obie powierzchnie boczne, trójkątne i pochylone ku policzkom są prawie równe i nieruchome w swej części górnej, gdzie spoczywają na szkielecie kostnym, silnie zaś ruchome oraz zazwyczaj nieco wypuklone w części dolnej, gdzie noszą nazwę skrzydeł nosa (alae nasi); zwykle są one oddzielone od części górnej rowkiem skrzydłowym/ Powierzchnia tylna piramidy nosowej w rzeczywistości nie występuje jako taka; reprezentują ją dwie ...

Brzegi nosa zewnętrznego

Dolny koniec grzbietu w przejściu w podstawę nosi nazwę końca lub wierzchołka nosa (apex nasi).

Podstawa nosa zewnętrznego

Podstawa kształtu trójkątnego ułożona jest poziomo, jeżeli nos jest prosty, lub nieco skośnie w obu pozostałych typach nosa. Może być skierowana już to ku dołowi i nieco do przodu kiedy nos jest wklęsły, już to ku dołowi i nieco do tyłu przy nosie wypukłym.

Kości nosa

Szkielet kostny nosa tworzą kości nosowe, wyrostek czołowy szczęki i brzeg przyśrodkowy trzonu szczęki, który swym wcięciem nosowym i kolcem nosowym przednim wraz z dolnym brzegiem kości nosowych ogranicza otwór gruszkowaty.

Chrząstka przegrody nosa

Brzeg przednio-górny przylega u góry do szwu między nosowego łączącego obie kości nosowe; odpowiada on grzbietowi nosa i ku dołowi wsuwa się miedzy obie chrząstki boczne nosa, z którymi się zrasta.

Chrząstka boczna nosa

Chrząstka boczna nosa (cartilago nasi lateralis) jest cienką, trójkątną płytką, która tworzy zrąb części środkowej ściany bocznej nosa.

Chrząstka skrzydłowa większa nosa

Otacza ona nozdrze od strony bocznej, przyśrodkowej oraz od przodu i składa się z dwóch odnóg przechodzących jedna w drugą na końcu nosa i zagiętych haczykowato. Szersza odnoga który sięgać może aż na koniec nosa.

Chrząstki skrzydłowe mniejsze nosa

Występują one obustronnie w zmiennej liczbie (1—3) w części tylnej skrzydła nosa.

Chrząstka przylemieszowa nosa

Chrząstka przylemieszowa (cartilago uomeronasalis) jest małą, wydłużoną blaszką, która tuż nad kolcem nosowym przednim przylega z obu stron bezpośrednio do chrząstki przegrody nosa.