Zatoki oboczne nosa

Czytaj Dalej

Budowa i funkcje aparatu oddechowego

zatoki oboczne nosa - często występują stany zapalne tych zatok.

Układ oddechowy - Informacje Ogólne

zatoki oboczne nosa, - od tyłu jama nosowa łącze się poprzez nozdrza tylne z jamą gardła, - wewnątrz pokryta jest licznymi rzęskami - migawkami, Powietrze, które przechodzi przez jamę nosową zostaje: - oczyszczone, dzięki rzęską, - ogrzane, - nawilgocone.

Chrząstka boczna nosa

Chrząstka boczna nosa (cartilago nasi lateralis) jest cienką, trójkątną płytką, która tworzy zrąb części środkowej ściany bocznej nosa.

Naczynia chłonne nosa

W linii pośrodkowej sieć skórna nosa zespala się również z siecią strony przeciwległej, a poza tym przez nozdrza przednie z naczyniami przedsionka nosa i za ich pośrednictwem z naczyniami błony śluzowej jamy nosowej.

Rozwój zatoki moczowo-plciowej

U płodów męskich część miedniczna zatoki moczowo-plciowej jest przedłużeniem cewki moczowej pierwotnej prowadzącej z pęcherza moczowego do wzgórka nasiennego.   płci żeńskiej zatoka mo-czowo-płciowa tworzy głównie przedsionek pochwy.

NOS

Mieć nos(a), mieć dobrego nosa (do czegoś) mieć dobrą orientację, wyczucie, intuicję, spryt, zręczność do interesów. Nie nos dla tabakiery, ale tabakiera dla nosa przysł.

Rewizjoniści - Nowa Organizacja Syjonistyczna ( NOS )

NOS na początku 1937 roku dalej prowadzi akcję protestacyjną mającą na celu zmiane polityki palestyńskiej rządy angielskiego, min pod przewodnictwem Żabotyńskiego NOS opracowuje memoriał do Ligi Narodów domagając się zwołania nadzwyczajnej sesji komisji Mandatowej dla rozwiązania kwestii żydowskiej, równocześnie NOS wysyła depesze do angielskiego ministra koloni z żądaniem zmian w palestyńskiej administracji oraz usunięcia Wysokiego komisarza i ...

Zatoki przynosowe

oboczne nosa to jamy powietrzne znajdujące się w obrębie kości twarzoczaszki: zatoki szczękowe - w obrębie kości szczęki, zatoki czołowe - w kości czoło­wej, zatoki (konnnki i sitowe - w kości sitowej i zatoki klinowe - w obrębie trzonu kości kli­nowej.

ZABURZENIA DROŻNOŚCI NOSA

Mogą wówczas występować dolegliwości wynikające z patologii nosa: a)    ze strony oka — pieczenie i łzawienie wskutek zaburzeń drożności kanału nosowo--łzowego, przemieszczenie gałki ocznej przy wrastaniu guzów lub nosopochodnych zakażeniach oczodołu, b)    ze strony zatok przynosowych — bóle głowy zatokopochodne, wydzielina z ...

Kwawienia z nosa u dzieci

   Przyczynami miejscowych krwawień z nosa są: urazy mechaniczne i gwałtowna zmiana ciśnień, choroby infekcyjne nosa (ostre i przewlekle zapalenia błony śluzowej nosa i zatok przynosowych, zasychanie błony śluzowej nosa o różnej etiologii), czynniki chemiczne (wdychanie drażniących pyłów bądź oparów toksycznych), ciała obce nosa, guzy nosa i nosogardla (włókniak młodzieńczy,

Drogi oddechowe

: jama ustna, jama nosowa, zatoki oboczne nosa, gardło.

LEYTE ZATOKA - bitwy morskie 1944 r.

Łącznie w czterech bi­twach o zatokę Leyte (na morzu Si-buyan, w cieśninie Surigao, w re­jonie Samar i koło przylądka Engańo) Japończycy stracili 3 pan­cerniki, 4 lotniskowce, 6 ciężkich krążowników, 7 lekkich krążowni­ków i 13 niszczycieli.

Sumeria, początki Egiptu, pismo

Sumeryjczycy byli ludem śniadym o wydatnych nosach. Bóg tego miasta i jego kapłan-król rozciągnął swą władzę od Zatoki Perskiej do Morza Czerwonego.

WOJNY W ZATOCE PERSKIEJ

W rejonie Zatoki Perskiej znajduje się ok. Państwa Zatoki Perskiej obawiają się zwycięstwa Iranu więc pomagali finansowo Irakowi 1990r.

Stany Zjednoczone Ameryki - Gospodarka

nad Zatoką Meksykańską (Mobile, Corpus Christi) i w okręgu zachodnim nad rzeką Kolumbia; największa koncentracja zakładów przemysłowych w regionie północno-wschodnim, zwłaszcza Megalopolis i nad Wielkimi Jeziorami, kalifornijskim oraz w regionie południowym, nad Zatoką Meksykańską.

Topografia współczesnego Bałtyku

W Południowym Bałtyku można wyróżnić jeszcze dwie mniejsze zatoki: Pomorską (głębokość maksymalna 15 m) i Gdańską (116 m) mające dość szerokie połączenie z Bałtykiem oraz typowe zalewy przybałtyckie - płytkie (głębokość rzędu kilku metrów), o stosunkowo dużej powierzchni i wąskim połączeniu z morzem: Zalew Szczeciński (powierzchnia 678 km2), Zalew Wiślany (838 km2) oraz Zalew Kuroński (1613 km2).

Choroby układu oddechowego - Nieżyty nosa

Wyróżniamy kilka rodzai nieżytów nosa: Ostry nieżyt nosa objawowy, towarzyszy odrze, płonnicy, krztuśćcowi, ospie wietrznej, przewlekły nieżyt nosa, przerostowy, przewlekły nieżyt nosa, przewlekły zanikowy nieżyt nosa, przewlekły cuchnący nieżyt nosa (ozena), przewlekły naczynioruchowy nieżyt nosa oraz nieżyty atopowe (alergiczne).

Choroby zakaźne - GRYPA

zapalenie uszu, zatok obocznych nosa oraz płuc.

Ewolucja układu krążenia kręgowców

Krew tętnicza napływająca do przedsionka lewego jest oddzielona od krwi zużytej, która wlewa się do przedsionka prawego z zatoki żylnej. Zatoka tylna jest b silnie zmniejszona. Zatoka żylna zanikła.

Strunowce niższe

Działanie - pęczki solenocytów skierowane do specjalnych zatok krwionośnych skąd zbędne produkty przemiany materii dyfundują do rurek solenocytów.