Zatoka żylna twardówki

Czytaj Dalej

Rozwój zatoki moczowo-plciowej

U płodów męskich część miedniczna zatoki moczowo-plciowej jest przedłużeniem cewki moczowej pierwotnej prowadzącej z pęcherza moczowego do wzgórka nasiennego.   płci żeńskiej zatoka mo-czowo-płciowa tworzy głównie przedsionek pochwy.

Zatoka wieńcowa

Zatoka wieńcowa jest pozostałością zarodkowego lewego rogu zatoki żylnej , leży ona na powierzchni przepo-Aaatomia człowieka.

ROZWÓJ PNI ŻYLNYCH

przewód żylny Cu vi era uchodzący do zatoki żylnej serca. Zatoka ta przyjmuje więc trzy symetryczne pary żył: żyły żółtkowe, pępkowe, i zasadnicze wspólne.

Żyły krążenia wątrobowego

Po obu bokach zawiązka wątroby biegną poza tym dwie żyły pępkowe, prawa i lewa, prowadzące krew z łożyska również do zatoki żylnej (228 a). Żyły te biegną początkowo obok wątroby do zatoki żylnej serca (ryc.

ZATOKI OPONY TWARDEJ

Pomimo jednokierunkowego odpływu zatok odprowadzenie krwi nie jest lak całkowicie zamknięte jak doprowadzenie tętnicze, ponieważ zatoki, jakeśmyjące przez otwory na podstawie czaszki (plcxus lenosus foraminis oralis, plexus uenosus caroticus internus, plexus renosus canalis hypoglossi); c) zespolenia splotu podstawnego przez otwór wielki ze splotem żylnym kręgowym wewnętrznym: wreszcie d) drobna żyła, która u zarodka i dziecka przenika przez ...

ZWĘŻENIE LEWEGO UJŚCIA ŻYLNEGO

Reumatyczna choroba serca powoduje zlepienie się płatków zastawki dwudzielnej, skutkiem czego zastawki nie otwierają się w pełni i przepływ krwi z lewego przedsionka do lewej komory jest upośledzony.

Zwężenie lewego ujścia żylnego (inaczej tzw. mitralne) jest najczęstszą wadą serca. Najczęściej...

Zatoki opony twardej. Grupa dolna

Zatoka klinowo-ciemieniowa biegnie wzdłuż wolnego brzegu skrzydła mniejszego kości klinowej i uchodzi do zatoki jamistej Zatoka jamista znajduje się po obu stronach siodła tureckiego Zatoka skalista górna zlokalizowana jest w przyczepie namiotu móżdżku do części skalistej kości skroniowej Zatoka skalista dolna usytuowana jest w bruździe skalistej dolnej; należy ona do zatok uchodzących ...

LEYTE ZATOKA - bitwy morskie 1944 r.

Łącznie w czterech bi­twach o zatokę Leyte (na morzu Si-buyan, w cieśninie Surigao, w re­jonie Samar i koło przylądka Engańo) Japończycy stracili 3 pan­cerniki, 4 lotniskowce, 6 ciężkich krążowników, 7 lekkich krążowni­ków i 13 niszczycieli.

WOJNY W ZATOCE PERSKIEJ

W rejonie Zatoki Perskiej znajduje się ok. Państwa Zatoki Perskiej obawiają się zwycięstwa Iranu więc pomagali finansowo Irakowi 1990r.

Stany Zjednoczone Ameryki - Gospodarka

nad Zatoką Meksykańską (Mobile, Corpus Christi) i w okręgu zachodnim nad rzeką Kolumbia; największa koncentracja zakładów przemysłowych w regionie północno-wschodnim, zwłaszcza Megalopolis i nad Wielkimi Jeziorami, kalifornijskim oraz w regionie południowym, nad Zatoką Meksykańską.

Topografia współczesnego Bałtyku

W Południowym Bałtyku można wyróżnić jeszcze dwie mniejsze zatoki: Pomorską (głębokość maksymalna 15 m) i Gdańską (116 m) mające dość szerokie połączenie z Bałtykiem oraz typowe zalewy przybałtyckie - płytkie (głębokość rzędu kilku metrów), o stosunkowo dużej powierzchni i wąskim połączeniu z morzem: Zalew Szczeciński (powierzchnia 678 km2), Zalew Wiślany (838 km2) oraz Zalew Kuroński (1613 km2).

Charakterystyka gadów

: jaszczurka żyworódka i żmija zygzakowata Układ pokarmowy i odżywianie: - większość mięsożerna Układ nerwowy i narządy zmysłów: - niewielkie mózgowie - kresomózgowie znacznie silniej wykształcone i podzielone na półkule - międzymózgowie nakrywa kresomózgowie - w ścianie bocznej następuje rozwój kory nowej - niewielki obszar istoty szarej - międzymózgowie w szczytowej części tworzy szyszynkę; ...

Charakterystyka płazów

ciała nie pozwala płazom na życie w środowiskach hipertonicznych - wentylacja płuc odbywa się dzięki ruchom jamy gębowej - brak klatki piersiowej uniemożliwia aktywną zmianę objętości płuc Układ krążenia: - u larw i form trwałoskrzelnych przypomina układ krążenie ryb (zawiązuje się 6 łuków skrzelowych aorty) - u płucodysznych dwa łuki aorty zanikają i zostają pary 3 - 6 - oddychanie płucne spowodowało wyodrębnienie małego obiegu - nastąpił ...

Charakterystyka ptaków - Układ krążenia

- cztero-jamiste serce o dużej sprawności - całkowite oddzielenie krwi natlenionej od odtlenionej - serce ptaków może pracować z częstotliwością setek cykli na minutę (u kolibrów około 1000) - redukcja zatoki żylnej (za wyjątkiem nielotów) - redukcja liczby naczyń opuszczających lewą komorę (jeden łuk aorty - lewy) - zmniejszenie wielkości krwinek w porównaniu do gadów - krwinki jądrzaste i krótko żyjące - obieg ...

CHARAKTERYSTYKA SSAKÓW - Układ krążenia

Węzeł zatokowo - przedsionkowy - rozrusznik serca) - w prawym otworze przedsionkowo komorowym znajduje się zastawka trójdzielna - w lewym otworze przedsionkowo komorowym znajduje się zastawka dwudzielna - serce ssaka jest relatywnie dwa razy mniejsze od serca ptaka - na prawym przedsionku ssaków nie występuje nawet szczątkowa zatoka żylna - do prawego przedsionka uchodzą dwie żyły główne (u ptaków trzy) - do lewego przedsionka ...

Choroby wzroku - Zapalenia twardówki

Przyczyną choroby są zakażenia bakteryjne, grzybicze lub odczyny alergiczne. Najczęściej występuje ona u osób z chorobami reumatycznymi. Objawem zakażenia jest ograniczone, silne przekrwienie twardówki, przeświecające fioletowo przez spojówkę. Czasem tworzą się guzkowate nacieki, bardzo bolesne przy...

Ewolucja Ukł. Krwionośnego

We wszystkich sercach gadów widoczne jest dość znaczne zredukowanie zatoki żylnej. Naczynia te uchodzą do niewielkiej zatoki żylnej, stamtąd do prawego przedsionka i dalej do prawej części komory.

Ewolucja układu krążenia kręgowców

Krew tętnicza napływająca do przedsionka lewego jest oddzielona od krwi zużytej, która wlewa się do przedsionka prawego z zatoki żylnej. Zatoka tylna jest b silnie zmniejszona. Zatoka żylna zanikła.

Ewolucyjne różnicowanie się układów krążenia u bezkręgowców i kręgowców z uwzględnieniem ich płynów ustrojowych oraz roli tych układów w organizmie

Zatoka żylna zmieniła swoje połączenie i uchodzi do prawego przedsionka, natomiast żyła płucna uchodzi tylko do lewego przedsionka.

LANCETNIK (jako pierwotny strunowiec) - Informacje ogólne

Odtlenowana krew wraca żyłami do zatoki żylnej, predsionka, komory - na granicy poszczególnych części serca występują zastawki, które zapobiegają cofaniu się krwi - w krwi występują erytrocyty (krwinki czerwone), zawierające hemoglobinę (która transportuje krew) - u wszystkich kręgowców krew jest barwna, bo zawiera hemoglobinę występującą w erytrocytach Układ wydalniczy - stanowią pranerki zbudowane z nefronów (jednostka ...