Zatarcie skazania

Czytaj Dalej

Zatarcie skazania

Z mocy prawa zatarcie skazania następuje wskutek zmiany ustawodawstwa, na skutek pozytywnego upływu okresu próby i w przypadku upływu wykonania kary: 10 lat, gdy sprawca skazany został na karę pozbawienia wolności 5 lat w razie skazania na karę ograniczenia wolności lub na karę grzywny 1 roku, gdy odstąpiono od wymierzenia kary i orzeczono środek karny Osoba skazana ubiegać się może o wcześniejsze zatarcie skazania po upływie 5 lat,

NA CZYM POLEGA INSTYTUCJA ZATARCIA SKAZANIA I JAKIE MOŻLIWOŚCI ZATARCIA SKAZANIA PRZEWIDUJE KODEKS KARNY?

Ogólną zasadą przy zatarciu skazania jest, że w razie orzeczenia środka karnego zatarcie skazania nie może nastąpić przed jego wykonaniem, darowaniem lub przedawnieniem jego wykonania.