Zasiedzenie

Czytaj Dalej

Zasiedzenie (usucapio)

Zasiedzenie miało kłaść koniec sporom dotyczących własności rzeczy a przede wszystkim likwidacji rozbieżności: przy nieformalnym nabyciu res mancipi (właściciel bonitarny nabywał przez zasiedzenie własność kwirytarną) przy nabyciu w sposób formalny ale od niewłaściciela (nabywca przez zasiedzenie stawał się właścicielem rzeczy bez zgody dotychczasowego właściciela) Ograniczenia rzymskiego zasiedzenia ...

ZASIEDZENIE – WYMOGI

Prawo justyniańskie: wymagało posiadania 10 (czasem 20) letniego dla nieruchomości i 3 letniego dla ruchomości, przerwa następowała już wskutek wniesienia skargi windykacyjnej właściciela, pozostawiono accesio i successio possessionis, iustus titulus i iusta causa posiadania, bona fides, res habilis Wymogi warunkujące zasiedzenie: - Res habilis – przedmiot, na którym można nabyć własność przez zasiedzenie (nie można ...

Podaj warunki nabycia własności przez zasiedzenie

Przesłanki nabycia w drodze zasiedzenia własności nieruchomości: posiadanie samoistne, upływa czasu (20 lat w dobrej wierze, 30 lat w złej wierze nieprzerwanego posiadania) Przesłanki nabycia w drodze zasiedzenia własności rzeczy ruchomej: posiadanie samoistne, upływ 3 lat, dobra wiara posiadacza Do zasiedzenia stosuje się przepisy o przedawnieniu, przerwie, zawieszeniu.

Zasiedzenie - pojęcie i wymogi

Trzeba było także w chwili podjęcia zasiedzenia pozostawać w dobrej wierze(być przekonanym o nienaruszaniu niczyich praw), nie można było zasiedzieć rzeczy kradzionych i nabytych przemocą(od późnej republiki)

SKUTKI PRAWNE ZASIEDZENIA

Po zniesieniu, za Justyniana różnicy pomiędzy własnością bonitarną, a kwirytarną, zasiedzenie zachowało znaczenie już tylko w przypadku nabycia własności od niewłaściciela.

Upływ czasu i terminy w prawie (zasiedzenie)

Jako że zasiedzenie stanowi ważny sposób nabycia i utraty własności, instytucji tej przyjrzymy się dokładniej nieco dalej (patrz: pkt 2 Rozdziału III).

Nabycie i utrata terytorium państwowego - Zasiedzenie

Warunki zasiedzenia. Jednak działanie zasiedzenia jest ograniczone przez prawo międzynarodowe w wielu przypadkach np.

Przesłanki zasiedzenia

miedza do 5 stóp, miejsce przed grobem), czas tempus: dla ruchomości – rok, nieruchomości – dwa lata, słuszna podstawa, tytuł posiadania– iusta causa, iustus titulus, dobra wiara bona fides, w szczególności nabycia posiadania od niewłaściciela, z zastrzeżeniem, że później powstała zła wiara nie szkodzi zasiedzeniu – mala fides superveniens non nocet.