ZARAZA

ZARAZA (Orobanche sp.) —bezzieleniowa roślina pasożytniczaz rodziny zarazowatych(iOrobanchaceae). Z a r a z a g a -łęzista (Orobanche ramosa)pasożytuje na korzeniach tytoniui konopi; występuje główniena południu Polski; zwalcza Zaraza gałęrisiasię ją przez natychmiastowewykonanie orki — po...

Zaraza niebieska

 

Wygląd: Roślina jednoroczna lub wieloletnia o łodydze okazałej, zwykle nierozgałęzionej, na wierzchołku przeważnie fioletowej, rzadziej również niebieskoszaro nabiegłej z obfitymi mączystymi włoskami gruczołowatymi. Korona kwiatowa do 3 cm długości, purpurowoniebieska, u nasady żółtawobiała, na...

Zaraza przytuliowa

 

Wygląd: Roślina jednoroczna o łodydze 10-60 cm wysokiej, żółtawej lub fioletowo nabiegłej, z licznymi brązowawymi łuskami. Korona kwiatów pachnących goździkami 2-3,5 cm długości, żółtawa lub jasnobrązowa, albo brązowawofioletowa, z jasnymi włoskami gruczołowatymi na górnej wardze.

Siedlisko:...

ZARAZA KUSTRZEBKOWA KONICZYN

ZARAZA KUSTRZEBKOWA KONICZYN -choroba występująca głównie na koniczynie czerwonej,której odmiany różnią się bardzo wrażliwością,i powodująca zwykle niewielkie szkody.O b j a w y : na liściach liczne, małe, okrągławe,czasem połączone ze sobą plamki, najpierw żółte,po wyschnięciu brunatne; w...

ZARAZA PIERSIOWA KONI

ZARAZA PIERSIOWA KONI , p ie r s iów ka— zakaźna choroba koni, przy której występujezapalenie płuc. Nieodzownym warunkiemwyleczenia zwierząt jest zapewnienie im zupełnegospokoju, higienicznych warunków utrzymania iodpowiedniego żywienia. Śmiertelność wśródzwierząt chorych na piersiówkę jest...

ZARAZA PŁUCNA BYDŁA

ZARAZA PŁUCNA BYDŁA— zaraźliwa chorobabydła objawiająca się kaszlem, podwyższonątemperaturą, obrzękami (na podgardlu i podbrzuszu)i osłabieniem; występuje też zapaleniepłuc. Choroba często kończy się śmiercią zwierzęcia;objęta jest ustawą o zwalczaniu zaraźliwychchorób zwierzęcych; w Polsce...

ZARAZA ROZTOCZOWA

ZARAZA ROZTOCZOWA — chorobapszczół wywoływana przez roztocze pasożytującew pierwszej parze tchawek ich tułowia, powodującezatkanie tchawek, utratę zdolności do lotui śmierć chorych owadów; jest chorobą zwalczanąz urzędu. Walka z nią polega na stosowaniu odpowiednichśrodków leczniczych zalecanych...

Zaraza drobnokwiatowa

 

Wygląd: Roślina jednoroczna o czerwonawożółtej, nierozgałęzionej łodydze, mogącej osiągać wysokość do 50 cm. Żółtawobiała korona kwiatowa zazwyczaj dochodzi do długości 1,2 cm, rzadko do 1,8 cm. Dwułatkowa warga górna z prosto wystającą łatką. Pylniki na wierzchołku przeważnie całkowicie...

Biopestycydy (gr. bios - życie + łac. pestis - zaraza, pomór + –cida od caedere - zabijać)

Biopreparaty, których składnikiem czynnym sąwirusy (Madex do zwalczania larw owocówkijabłkóweczki), bakterie (Novodor, Bactospeine16000 WP, Thuricide HP, Dipel, Thuridan,Biobit, Bacilan zawierające bakterie Bacillusthurigiensis) lub grzyby (Boverin, Vertalec,Mycotel). Zależnie od przeznaczenia wyróżniasię b...