Zapomniani

Czytaj Dalej

BIBLIOTEKA ZAPOMNIANYCH POETÓW I PROZAIKÓW POLSKICH XVI-XVIII WIEKU (BZPiP)

BIBLIOTEKA ZAPOMNIANYCH POETÓW I PROZAIKÓWPOLSKICH XVI-XVIII WIEKU (BZPiP), seria wydawn. Wendego;wydobywała utwory zapomniane, ocalając je od zagłady;m.

BOLESŁAW ZAPOMNIANY

Hipotetyczny władca Polskiz ok. 1034-38, wymieniony w Kronice wielkopolskiej z końcaXIII w. B. uznano za pierworodnego syna Mieszka II i Rychezy (osobaB. posłużyła jako podstawa do opowieści o wstąpieniu jegobrata Kazimierza Odnowiciela do benedyktyńskiego klasztoruCluny); S. Kętrzyński przypuszczał, że...