Zaplecze

Czytaj Dalej

Rozwój rolnictwa w Polsce - Rozwiązania: Demonopolizacja zaplecza rolnictwa

Demonopolizację otoczenia rolnictwa zespolić należy z aktywnym włączeniem do procesów prywatyzacji przemysłu spożywczego kontraktorów produkcji rolnej w ramach spółek udziałowych. Widzieć należy w tym instrument obniżania kosztów produkcji artykułów spożywczych oraz stabilizacji cen produktów rolnych...

Narodowe siły zbrojne i ich zaplecza polityczne. Założenia programowe

Już od pierwszych dni okupacyjnych polityka niemiecka napotykała spontaniczny opór ludności polskiej. Już w okresie następnych kilku miesięcy powstały dziesiątki konspiracyjnych organizacji politycznych i militarnych. Przez cały okres okupacji działało ich kilkaset. Po klęsce Francji, przystąpiono do...