Zapalnik

Zapalnik

Czytaj Dalej

Barwy przewodów zapalników

W zależności od stopnia bezpieczeństwa górniczych zapalników elektrycznych (GZE) wobec mieszaniny metanu z powietrzem (lub pyłu węglowego z powietrzem); jeden przewód zapalnika ma izolację barwy: białej – dla GZE grupy M, niebieskiej – dla GZE grupy W, czerwonej – dla GZE grupy S; w zależności od klasy GZE, drugi przewód zapalnika ma izolację barwy: żółtej – dla GZE klasy ...

Zapalnik elektryczny ostry (GZE)

Zapalnik fabrycznie uzbrojony w spłonkę; stosowany do odpalania ładunków MW w otworach za pomocą prądu elektrycznego uzyskanego z zapalarek; wyróżnia się: grupy – w zależności od stopnia bezpieczeństwa wobec mieszaniny metanuz powietrzem i pyłu węglowego z powietrzem, klasy – w zależności od stopnia bezpieczeństwa wobec prądu elektrycznego,rodzaje – w zależności od czasu działania, typy – w zależności od dodatkowych ...

Zapalnik nieelektryczny

zapalnik typu Nonel.

Grupy zapalników ostrych

Metanowe (M), spełniające określone wymagania bezpieczeństwa wobec mieszaniny powietrza z metanem lub pyłem węglowym; węglowe (W), spełniające wymagania bezpieczeństwa wobec mieszaniny powietrza z pyłem węglowym; skalne (S), dla których nie normuje się bezpieczeństwa wobec mieszaniny metanu lub pyłu...

Klasy zapalników (ZE)

W zależności od stopnia bezpieczeństwa wobec prądu elektrycznego:

0,20 A – o bezpiecznym natężeniu 0,20 A,

0,45 A – o bezpiecznym natężeniu 0,45 A,

2,0 A – o bezpiecznym natężeniu 2,0 A,

4,0 A – o bezpiecznym natężeniu 4,0 A.

Rodzaj zapalników ostrych elektrycznych

W zależności od czasu działania ZE dzieli się na rodzaje oznaczone symbolami:

U – mikrosekundowe o czasie działania poniżej 1 ms,

N – natychmiastowe o czasie działania1 do 10 ms,

M – milisekundowe o nominalnym czasie zadziałania stopnia pierwszego 11 do 100 ms,

P – półsekundowe o znamionowym czasie...

Typy zapalników ostrych

W zależności od dodatkowych własności ZE dzieli się na:

C – ciśnienioodporne, odporne na ciśnienie powyżej 9,8 MPa,

T – termoodporne, odporne na temperaturę powyżej 50°C.

Zapalnik elektryczny

Rurka tekturowa lub metalowa z wprowadzonymi do niej przewodami elektrycznymi tkwiącymi w masie zapalczej; służy do zainicjowania spłonki.