Zamiar

Zamiar (łac. dolus) – w prawie karnym materialnym element strony podmiotowej przestępstwa; synonim winy umyślnej, tj. świadomego ukierunkowania na osiągnięcie stanu rzeczy określonego w typie czynu zabronionego. W polskim prawie sam zamiar popełnienia przestępstwa nie jest karalny, jednak obecność zamiaru decyduje o uznaniu przestępstwa za umyślne lub nieumyślne (art. 9 k.k.), co może mieć...

Czytaj Dalej

CO TO JEST ZAMIAR BEZPOŚREDNI

W ramach zamiaru bezpośredniego wyróżnia się: zamiar bezpośredni nagły, decyzja o zamiarze popełnienia czynu zabronionego podejmowana jest w krótkim czasie, bez szczegółowych przemyśleń, zabójstwo pod wpływem silnego wzburzenia, zachowanie się na skutek nagłych przeżyć psychicznych.

W jakich sytuacjach „zamiar konkurencji” podlega zgłoszeniu Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów?

Jeżeli łączy się dwa lub więcej samodzielnych przedsiębiorstw, a ich łączny obrót w roku poprzedzającym zamiar połączenia się przekroczył równowartość w zł.