Zamek w Oświęcimiu

Plany przebudowy zamku zakładają przekształcenie Zbiorów Historyczno - Etnograficznych w muzeum, oraz umieszczenie ich - wraz z różnymi pracowniami manualnymi - na parterze i I piętrze zamku. Z zewnątrz zamek wygląda już nie co lepiej, jest dobrze widoczny z daleka, ale nie bardzo przypomina swym wyglądem prawdziwy zamek.

Zamek Karpień

Szczątki zamku zaczęły zarastać zielenią, a zamek powoli stawał się atrakcją turystyczną dla kuracjuszy, którzy przyjeżdżali do pobliskiego Lądka na leczenie.

Zamki nad Loarą

„Chteau de Cheverny” Zamek w Cheverny to najwspanialej umeblowany zamek regionu, wzniesiony między 1625 a 1634 r.

Zamek

zamek w Malborku, oraz zamki wodne, lokalizowane na wyspach np. Charon mieszka w podobnym zamku, niedostępnym dla żywych(zamek bez powrotu” z opowieści ludowych)[4].

ZAMEK

Schloss 'zamek u drzwi; zamek, pałac', w XVI w. Mikołaja, głoszącej, że potomkowie uzurpatora będą rządzić dopóty, dopóki legalny książę nie stanie się zbyt wielki, aby się, w zamku pomieścić.

Zamek Tarnowski na Górze Św. Marcina

Od strony wschodniej górowały nad nim wieża bramna oraz rampa wjazdu na Zamek Wysoki. Usytuowany był przed zamkiem wysokim w którym znajdowała się część mieszkalno-reprezentacyjna w taki sposób że droga wiodąca na zamek przechodziła najpierw przez Przygródek.

Funkcje Zamku Królewskiego w Warszawie w okresie międzywojennym

Pochód pogrzebowy swój smutny marsz rozpoczynał w bramie Zamku Królewskiego. Ucierpiał też i Zamek Królewski, który został zbombardowany i częściowo spalony.

Zamek Królewski w Warszawie

Pod ostrzałem artyleryjskim pracownicy Zamku i Muzeum Narodowego wynieśli najcenniejsze zabytki i dzieła sztuki. Decyzję o odbudowie Zamku podjęto w 1971.

Ruiny zamku krzyżackiego w Toruniu

Po zdobyciu zamku Rada Miasta zadecydowała o jego zbu­rzeniu. Od­słonięto przyziemia i piwnice zamku głównego, wyremontowano pozostałości murów oraz zrekonstruowano ganek pro­wadzący do gdaniska.

Co to jest zamek kołowy?

Zamek koło­wy był urządzeniem precyzyjnym, a przez to kosz­townym, i dlatego większość prostych żołnierzy wciąż musiała posługiwać się bronią z zamkiem lontowym.

Zamek Glamis

Kiedy następnie obeszli zamek dookoła oka­zało się, że w kilku oknach nie ma wstążek. Mimo kolejnych prób wyjaśnienia tajemnicy podejmowanych w naszym stuleciu mroczna tajemnica zamku Glamis pozostaje nie­wyjaśniona do dziś.

Opis historii zamku w Dębnie.

Według niektórych, w bezksiężycowe noce duch Tarłówny ukazuje się na zamku; widywano go ponoć jeszcze w ubiegłym stuleciu. Zamek, fascynujący bogactwem detalu architektonicznego już Jana Matejkę i zwracający uwagę swą późnogotycką strukturą, został w latach 70.

PRZEMIANY GOSPODARCZE I KULTURALNE XI I XII WIEKU - ZAMKI FEUDALNE

Spełniała ona dwojaką rolę: po pierwsze — służyła jako mieszkanie feudała, po drugie — była miejscem ostatniej ucieczki obrońców w razie zdobycia zamku przez wroga. Równocześnie uległo przebudowie wnętrze zamku.

OSAKA, OBLĘŻENIE ZAMKU 1614-1615

Możliwości obro­ny były teraz znacznie mniejsze; armia lyeyasu przypuściła szturm i po zdobyciu zamku spaliła go.

Zamek w Malborku

Naj­większa część malborskiej warow­ni - przedzamcze zwane Zamkiem Niskim - została założona najpóź­niej i miała charakter gospodarczy Obecnie częściowo odbudowane obiekty przeznaczone są na hotel.

Zamek w Gniewie

Po renowacji w zamku mieszczą się: oddział Muzeum Archeologicznego w Gdańsku, Centrum Kultury, Biuro Obsługi Ruchu Turystycznego, młodzieżowa baza noclegowa „Dormitorium", Centrum Myśliwskie oraz sala Bractwa Rycerskiego Zamku Gniewskiego.

Zanim Papkin dotarł do zamku Cześnika.

Dojechaliśmy do zamku, ale ten niestety był doszczętnie zniszczony, w jego gruzach odnalazłem jednak króla. Dojechaliśmy do zamku niejakiego Cześnika, waszego wujka .

Zamek w Gołuchowie

W 1951 roku zamek przejęło Muzeum Narodowe w Poznaniu, które po przepro­wadzeniu niezbędnych remontów wyposażyło go na nowo i w ro­ku 1962 otworzyło dla zwiedzających.

Kraków - Zamek Królewski na Wawelu

Zbiór pod względem artystycznym należy do najcenniejszych w Europie, a jego wartość podnosi fakt, iż został zamówiony przez jednego władcę specjalnie dla zamku wawelskiego.

Zamek w Niedzicy

Jej synka adoptowali krewni, nadając mu nazwisko Benesz W 1946 roku jego praprawnuk, Andrzej Be­nesz, kierując się wskazówkami z rodowych dokumentów, odna­lazł pod schodami wiodącymi do zamku tubę z pękiem rzemyków z węzełkami i doczepionymi do nich trzema złotymi blaszkami, na których wyryte były słowa: Titicaca (jezioro w Peru), Vigo (miasto w Hiszpanii) i Dunajecz (przez całe wieki zamek w Niedzicy zwa­no Dunajcem).